Klage over udlevering af medicinske produkter med overskredet udløbsdato

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 6. juli 2005 og den 15. juli 2005 i , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0656604

Offentliggørelsesdato:

20. august 2006

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 6. juli 2005 og den 15. juli 2005 i <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb
var henvist til og var den 6. juli 2005 til første forebyggelsessamtale hos sygeplejerske . fik ved denne samtale af sygeplejerske udleveret Nikotinsubstitution til én uges forbrug.

var til fornyet samtale hos sygeplejerske den 15. juli 2005 og spurgte her, om hun kunne få mere Nicotinel og Nicorette. Sygeplejerske oplyste om, at det ikke var afdelingens rutine at udlevere nicotinsubstitution til mere end én uges forbrug.

Sygeplejerske tilbød i stedet , at hun kunne få udleveret Nicotinel plaster med udløbsdato 14 dage tidligere. Ifølge sygeplejerske skulle der ikke være nogen helbredsmæssige risici, hvis præparaterne blev anvendt efter sidste anvendelsesdato, men der ville over tid kunne komme en nedsat effekt. ønskede ikke at modtage dette.

Den 25. juli 2005 ringede til sygeplejerske , idet hun havde opdaget, at de nicotinprodukter, som hun havde fået udleveret den 6. juli 2005, begge havde haft overskredet udløbsdato.

Sygeplejerske undskyldte mundtligt og efterfølgende i brev af 25. juli 2005 til .

fik efterfølgende maveproblemer, og blev af egen læge henvist til en praktiserende speciallæge, da havde blod i afføringen.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At modtog behandling med præparater, hvis sidste anvendelsesdato var overskredet

Det er herved anført, at i forbindelse med konsultationerne modtog både Nicotinelplaster og Nicorette tyggegummi, hvis sidste anvendelsesdato var overskredet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt
Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1, ved sin behandling af den 6. juli 2005 og den 15. juli 2005 i .

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at var til konsultation i den 6. juli 2005, hvor hun fik udleveret nikotinprodukter til en uges forbrug.

har i sin klageskrivelse anført, at hun den 22. juli 2005 opdagede at produkterne var for gamle, idet Nikotinel plasteret havde udløbsdato i november 2004 og Nicorette tyggegummiet havde udløbsdato i maj 2005.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at det Nicotinel plaster og Nicorette tyggegummi, som blev udleveret den 6. juli 2005 til , havde overskredet sidste anvendelsesdato, henholdsvis i november 2004 og i maj 2005.

Dette fremgår ligeledes af sygeplejerske s notat af 25. juli 2005,samt i den skriftlige undskyldning af 25. juli 2005 som sygeplejerske fremsendte til .

Patientklagenævnet kan oplyse, at det i forbindelse med udlevering af enhver form for medicin er almindelig praksis, at den sygeplejerske, som udleverer medicinen, sikrer sig, at udløbsdatoen ikke er overskredet. I visse situationer, kan den forventede effekt af den udleverede medicin ikke opnås, hvis udløbsdatoen er overskredet.

Det er nævnets opfattelse, at sygeplejerske skulle have kontrolleret sidste anvendelsesdato på de nikotinprodukter, hun udleverede til den 6. juli 2005.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske ved sin behandling af den 6. juli 2005 handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår videre af journalen, at var til konsultation i <*****> den 15. juli 2005.

har i sin klageskrivelse anført, at sygeplejerske tilbød hende en pakke nikotinplastre, som var for gamle.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun den 15. juli 2005 tilbød Nicotinel plastre med en udløbsdato 14 dage tidligere, idet der ifølge produktspecialisterne ikke skulle være nogen helbredsmæssige risici ved dette.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er i overensstemmelse med almindelig sygeplejefaglig standard at respektere udløbsdatoer i sygeplejerskers omgang med ethvert medicinsk produkt. Det er således nævnets opfattelse, at udløbsdatoer ikke kan gradbøjes, alt efter hvilket medicinsk produkt der er tale om.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske ved sin behandling af den 15. juli 2005 i , handlede under normen for almindelig anerkendt fagligstandard, ved at tilbyde nicotinelplaster, hvis udløbsdato var overskredet.