Klage over behandling af barnløshed (uregelmæssig blødning)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hendes behandling af i perioden fra den 29. marts til den 22. november 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656623

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2006

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 29. marts til den 22. november 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


konsulterede speciallæge første gang på grund af barnløshed den 29. marts 2005. Der blev foretaget ultralydsscanning og undersøgt for clamydia-infektion.

I maj 2005 besluttede speciallæge at forsøge insemination uden hormonstimulation. Dette måtte dog opgives, idet der ikke var tegn på ægløsning.

I juni 2005 fik hormonstimulation med godt resultat, men efterfølgende forsøg med insemination resulterede ikke i graviditet.

I september 2005 blev der foretaget hormonanalyse, som viste forhøjede værdier som tegn på, at var i overgangsalderen, og at graviditet var usandsynlig.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i perioden fra den 29. marts til den 22. november 2005 i dennes klinik.

Det er herved anført, at speciallæge undlod at henvise til anden behandling i tide. Det er anført, at man først efter meget lang tid forsøgte at finde ud af, om æggene i det hele taget var egnede, og at det meget sent i forløbet – efter behandling med hormonkur - blev konstateret, at tallene for LH og FSH var for høje, hvorfor ikke kunne blive henvist til reagensglasbehandling.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 29. marts til den 22. november 2005 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at igennem tre år havde haft uregelmæssige menstruationer, da hun blev henvist til speciallæge i slutningen af marts 2005. havde en søn fra et tidligere ægteskab, men var trods graviditetsønske ikke blevet gravid med en ny partner gennem to år.

Det er nævnets opfattelse, at der i en situation med uregelmæssig menstruation igennem længere tid, bør foretages en udredning af eventuel årsag til de udsættende menstruationer. En udredning, som ville kunne afsløre, om der for eksempel var en alvorlig lidelse (knude i hypofysen) som årsag, forstyrrelse i skjoldbruskkirtlens funktion (forhøjet eller for lavt stofskifte), PCO (polycystisk ovariesyndrom) eller aldring af æggestokkene (begyndende overgangsalder).

Det er nævnets opfattelse, at en sådan udredning ikke blot har betydning for valg af fertilitetsbehandling, men også for at udelukke en alvorlig lidelse, der kunne have helbredsmæssige konsekvenser, hvis den ikke blev behandlet.

Nævnet kan oplyse, at en forhøjelse af hormonet FSH ikke opstår pludseligt, men over en længere tid (år). Det er derfor nævnets opfattelse, at s æggestokke formentlig har været på vej til overgangsalder gennem de år, hvor menstruationerne har været uregelmæssige.

Det er nævnets opfattelse, at fertilitetsbehandling i en sådan situation er forbundet med små chancer for graviditet, uanset hvilken metode, der anvendes, om end IVF-behandling formentlig er den teknik, der giver størst chance.

Nævnet finder herefter, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 29. marts til den 22. november 2005 i sin klinik.