Klage over at læge overså overfølsomhed over for penicillin.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 21. oktober 2004 i klinikken, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656626

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 21. oktober 2004 i klinikken, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 21. oktober 2004 henvendte sig til sin praktiserende læges praksis, hvor hun blev undersøgt af læge på grund af hoste med slimproduktion samt feber.

Læge fandt indikation for behandling med antibiotika, og ordinerede penicillin.

Senere samme dag tog en tablet af den ordinerede medicin, og kort tid efter blev hun dårlig og faldt om i hjemmet. En tilkaldt ambulancelæge fandt, at havde tegn på en allergisk reaktion, i form af rødme over hele kroppen og udtalt kløe samt vanskelighed ved at få luft og lavt blodtryk. Hun blev behandlet med antihistamin og Adrenalin, hvorefter hun blev kørt til til videre behandling.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At s egen praktiserende læge den 21. oktober 2004 ordinerede penicillin for lungebetændelse på trods at, at hun oplyste, at hun ikke kunne tåle penicillin.

Det har herved anført, at hun om eftermiddagen tog en pille og efter ca. 10 minutter blev hun meget dårlig.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. oktober 2004 i klinikken.

Begrundelse
Det fremgår af journalen, at i løbet af året 2004 tre gange (den 15. januar, den 10. marts og den 28. juli) blev behandlet med et antibiotisk præparat (Roxithromycin), som ofte bruges ved penicillinoverfølsomhed.

Det fremgår af journalen fra praktiserende læge, at den 21. oktober 2004 blev undersøgt af læge på grund af hoste med slimproduktion. Læge noterede i journalen, at tidligere haft kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og at hun lød lidt bronkospatisk, samt at hun havde feber. Det fremgår videre af journalen, at læge lyttede på hendes lunger og fandt spredte bilyde (spredte ronci) og sekret-raslen, og ellers intet unormalt (i.a.). En lytteundersøgelse af hjertet var også normal. Det fremgår videre af journalen, at læge ordinerede penicillin, og at angav at hun tålte en penicillinkur godt i september samme år (2004), men at hun ikke tålte præparatet Sulfametizol. Læge slog præparaterne Miflonide og Oxis sammen til Symbicort (alle tre er inhalations pulver, der bruges ved henholdsvis astma og KOL). Der blev aftalt ny tid til kontrol samt eventuelt influenzavaccination, hvis var velbefindende.

Det fremgår af medicinkortet, at der den 17. september 2004 blev ordineret Pancillin 1 tablet tre gang dagligt mod betændelse (500.000 IE 30 stk. blister). Der er ikke noget andet journalnotat i journalen der beskriver omstændighederne og baggrunden for denne ordination. Det fremgår videre af medicinkortet, at der igen den 21. oktober 2004 blev ordineret Pancillin 1 tablet tre gange dagligt mod betændelse (500.000 IE 30 stk. blister).

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at i ”cave-feltet” under s stamdata stod der anført penicillin (hvilket betyder at hun ikke kan tåle dette præparat). Det fremgår videre af udtalelsen, at han læste s medicindata, og at det heraf fremgik, at hun havde fået præparatet Pancillin den 17. september 2004, hvorfor han spurgte hende om hun havde kunnet tåle denne behandling, til hvilket hun svarede ja. Det fremgår også af udtalelsen, at oplyste, at hun engang var blevet meget dårlig af præparatet Sulfametizol, hvorfor læge i hendes stamdata rettede penicillin til Sulfamentizol i feltet ”cave”. Det fremgår også af udtalelsen, at læge i journalen læste, at havde en negativ RAST test – testende for penicillin – fra januar 2003. På denne baggrund valgte læge at give en kur med Pancillin.

Det fremgår af klagen, at sagde ”nej” da lægen spurgte om hun kunne tåle penicillin.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og læge om hvorvidt ved konsultationen den 21. oktober 2004 oplyste, at hun ikke kunne tåle penicillin. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at oplyste, at hun ikke kunne tåle penicillin.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at såfremt en læge ønsker at annullere en journaloplysning om penicillinoverfølsomhed, så skal det ske på et solidt og fagligt sikkert grundlag.

Det er nævnets opfattelse, at da det fremgik af journalen, at ikke tålte penicillin, og da der ved tre tidligere klart beskrevne tilfælde samme år var brugt et alternativt præparat (Roxithromycin) under et symptombillede som det aktuelle, og da omstændighederne ved penicillinordination måneden før ikke fremgik, var det under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge konkluderede, at så alligevel kunne tåle penicillin og derfor ordinerede Pancillin til den 21. oktober 2004.