Klage over behandling af manglende anlæg til forreste tænder i undermunden.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge for hendes behandling af den 13. november 2001 i , jf. tandlægelovens § 12.

Sagsnummer:

0656801

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge <****> for hendes behandling af <****> den 13. november 2001 i <****>, jf. tandlægelovens § 12.

Hændelsesforløb
fik den 10. august 1992 i Kommunale Tandpleje konstateret, at hun manglede anlæg til 1 – 1 (aplasi af første fortænder i underkæben i det blivende tandsæt).

I de følgende år blev udviklingen i underkæbefronten fulgt i den kommunale tandpleje.

Da fyldte 16 valgte hun at fortsætte den kommunale tandpleje hos privat tandlæge, og hun blev således den 5. juni 2000 udskrevet fra Kommunale Tandpleje.

Den 23. juni 2000 var for første gang hos tandlæge . På baggrund af foretaget undersøgelse blev det fundet, at der var aplasi af – 1, og at 1 – var en taptand. Der blev fundet normalt sammenbid på de første store kindtænder i begge sider og spredt stilling på fortænder i over – og underkæben. Tandlægen informerede og hendes mor om, at den nye tandlægelov gav mulighed for behandling af aplasi efter det fyldte 18. år.

Den 2. marts 2001 var til konsultation, og der blev foretaget undersøgelse og tandrensning.

Den 13. november 2001 var der undersøgelse med optagelse af tre røntgenbilleder, to af sidetænderne (bite-wings) og et af fortænderne i underkæben. Der blev talt om implantatbehandling i amtsregi.

Den 13. november 2001 var sidste gang hos tandlæge . Ifølge klagen flyttede hun som 19–årig hjemmefra og skiftede til en anden tandlæge.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at tandlægen begik fejl, idet det blev vurderet, at der ikke skulle iværksættes behandling, uanset at manglede anlæg til blivende tænder forrest i underkæben.

Nævnets afgørelse af klagen
Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12 ved sin behandling af den 13. november 2001.

Begrundelse
Det er på baggrund af klagen nævnets vurdering, at der klages over, at tandlægen ikke har varetaget s interesse i rettidig anmeldelse til amtskommunal tandlægebehandling.

Kommunale Børnetandpleje konstaterede den 26. maj 1992 tanddannelsesforstyrrelser i underkæbens fortandsområde hos .

Behandlingen blev ifølge journalen overtaget af tandlæge , som så ved tre konsultationer, sidste gang den 13. november 2001.

Nævnet kan oplyse, at Sundhedsstyrelsens ”Retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje” trådte i kraft den 29. marts 2001. Der fremgår heraf, at manglende tandanlæg skal indberettes af tandlægen til Amtsspecialtandplejen, inden patienten fylder 18 år.

blev 18 år den 25. april 2002.

Det er samlet nævnets vurdering, at tandlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med indberetning af manglende tandanlæg hos .