Klage over intravenøs indspøjtning med adrenalin ved behandling af insektbid

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 17. august 2004 på skadestuen på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656923

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 17. august 2004 på skadestuen på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


henvendte sig den 17. august 2004 kl. 14.00 på skadestuen på , idet hun ca. ½ time tidligere var blevet stukket af en hveps, og hun havde tidligere reageret allergisk overfor hvepsestik.

Reservelæge ordinerede 1 mg Adrenalin, da hun vurderede, at var på vej ind i en choktilstand. Sygeplejerske gav herefter 1 mg Adrenalin i en blodåre, hvorefter reagerede med kraftig hjertebanken, hovedpine og utilpashed. Symptomerne forsvandt i løbet af nogle minutter, og kunne efter ca. en halv times observation forlade skadestuen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev behandlet korrekt af reservelæge den 17. august 2004, idet hun fik sprøjtet 1 mg Adrenalin direkte ind i en blodåre.

Det er herved anført, at fik det meget, meget dårligt af sprøjten, og at hun senere fik konstateret posttraumatisk angst på grund af fejlbehandlingen. Det er endvidere anført, at ikke ønsker at klage over sygeplejerske s behandling af hende.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 17. august 2004 på skadestuen på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra (et ændret notat), at den 17. august 2004 kl. 14.00 ankom akut til skadestuen på grund af et hvepsestik. Det fremgår videre, at hun blev undersøgt af reservelæge , som noterede, at der i begyndelsen var normal respiration og et blodtryk på 99/57. oplyste ifølge notatet, at hun tidligere havde haft meget svær allergisk reaktion efter hvepsestik med besværet respiration og megen hævelse i ansigtet. Det fremgår af samme notat, at reservelæge på baggrund af tidligere sygehistorie efter hvepsestik og ansigtsrødme ordinerede Adrenalin 1 mg, og at dette blev givet uden ordination om det skulle være i en muskel (i.m) eller i en vene (i.v). Det fremgår videre, at sygeplejersken gav præparatet i en vene (intravenøst), og at et minut efter indsprøjtningen reagerede med et blodtryk på 140/80, hvorfor de blev planlagt observation i en time.

Det fremgår af reservelæge s udtalelse til sagen, at hun ved sin undersøgelse af fandt, at der svarende til hvepsestikket var en hævelse på 3-4 cm, og at i forbindelse med undersøgelsen blev mere og mere rød i ansigtet, samt tog sig til brystet. Samtidig fandt , at blodtrykket var faldende fra 99/57 til 70/30, og at fik vejrtrækningsbesvær. På den baggrund vurderede reservelæge , at var på vej ind i en choktilstand (anafylaktisk chok) og ordinerede 1 mg Adrenalin. Reservelæge har anført, at hun ikke sagde, på hvilken måde Adrenalinen skulle gives, og sygeplejersken gav herefter medicinen direkte i en åre. fik herefter kraftig blodtryksforhøjelse, hjertebanken og utilpashed, hvilket gik over i løbet af ca. 5 min. Efter yderligere 30 min. observation forlod skadestuen.

Det fremgår af afdelingens instruks vedrørende anafylaktisk chok, at der ved akut chok kan gives 0,3-0,5 mg Adrenalin i en muskel (intramuskulært), mens der ved manifest chok kan gives 0,2 mg langsomt direkte i en åre i kombination med væske i drop. Desuden behandles med antihistamin, som kan gives i en muskel (intramuskulært) eller langsomt i en åre og binyrebarkhormon, som gives i en muskel (intramuskulært) eller i en åre.

Det er nævnets opfattelse, at kun i de tilfælde hvor patienten har fuldstændigt kredsløbskollaps eller hjertestop gives adrenalin direkte i en blodåre (intravenøst).

Det er endvidere nævnets opfattelse, at såfremt årsagen til anafylaktisk chok er insektstik, er det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at anlægge staseslange proksimalt og området infiltreres med 0,2 – 0,5 mg adrenalin. Staseslangen bør løsnes og genanlægges ca. 5. minut.

Det er også nævnets opfattelse, at Adrenalin er et potent præparat.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at reservelæge behandlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet hun ordinerede Adrenalin til en akut tilstand, men ikke over for sygeplejepersonalet nævnte, hvorledes medicinen skulle gives, og idet hun ordinerede for høj dosis af præparatet.