Klage over vagtlæge i forbindelse med henvendelse om, at 3½-årig pige havde spist vitaminpiller

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 4. september 2004 ved telefonisk henvendelse, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0656926

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 4. september 2004 ved telefonisk henvendelse, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


s mor kontaktede den 4. september 2004 kl. 19.43 vagtlæge , idet , der var cirka 3 ½ år, sammen med sin lillesøster havde spist en del vitaminpiller. Læge rådede på den baggrund til, at moderen forsøgte at få til at kaste op ved at stikke en finger i halsen på hende.

Da ikke kastede op henviste en anden læge hende til skadestuen, da hendes mor ringede igen den 4. september 2004 kl. 20.05.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 4. september 2004 af vagtlægen ved telefonisk henvendelse.

Det er herved anført, at s mor kontaktede vagtlægen kl. ca. 18:45, da havde delt cirka 40 vitaminpiller med sin søster. Vagtlægen sagde, at s mor skulle få hende til at kaste op. Efter endnu en henvendelse til lægevagten, hvor s mor talte med en anden læge blev henvist til skadestuen, hvor hun blev udpumpet.

Nævnets afgørelse af klagenVagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af ved telefonisk henvendelse den 4. september 2004.

Begrundelse


Det fremgår af lægevagtsnotatet den 4. september 2004, at havde spist nogle vitaminpiller. Vagtlæge rådede på den baggrund til, at man forsøgte at få hende til at kaste op ved at bruge en ”finger i halsen” og derefter drikke mælk.

Læge har anført i sin udtalelse til sagen, at han endvidere informerede s mor om, at hun skulle vende tilbage, såfremt det ikke lykkedes at få til at kaste op ved at stikke en finger i halsen.

Det fremgår af udskrift af vagtlægesamtale, at s mor ringede til lægevagten, idet og hendes lillesøster havde spist nogle vitaminpiller. Videre fremgår det, at læge oplyste, at skulle have stukket en finger i halsen for at kaste op, samt at hun skulle drikke noget mælk.

Patientklagenævnet kan oplyse, at indtagelse af en stor dosis multivitamintabletter potentielt er farlig. Dette skyldes muligheden for indtagelse af skadelige mængder af indholdsstoffer for eksempel jern.

Det er nævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at tilråde, så hurtigt som muligt, at forsøge at tømme mavesækken. Dette kan ske enten ved at råde til at stikke en finger i halsen eller ved at henvise til skadestuen, hvor mavesækkens indhold kan opsuges ved hjælp af en slange.

Det er videre nævnets opfattelse, at såfremt det ikke lykkes at fremprovokere et opkast, bør der opfordres til, at lægen kontaktes igen.

På baggrund af lægevagtsnotat samt udskrift af vagtlægesamtale lægger nævnet til grund, at læge ikke informerede s mor om at henvende sig igen, såfremt hun ikke kunne fremprovokere opkast hos .


Nævnet finder på den baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ved telefonisk henvendelse den 4. september 2004.