Indberetning om manglende undersøgelse og behandling af parodontitis og journalføring

Patientklagenævnet finder, at cand. odont. A ikke har handlet faglig korrekt ved sin behandling af i perioden fra den 14. november 2000 til den 16. marts 2001 i sin klinik.Patientklagenævnet finder, at cand. odont. A ikke har handlet faglig korrekt ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 14. november 2000 til den 16. marts 2001 i sin klinik.Patientklagenævnet finder, at cand. odont. B ikke har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af i perioden fra den 28. juni 2001 til den 18. april 2002 i sin klinik.Patientklagenævnet finder, at cand. odont. B ikke har handlet faglig korrekt ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 28. juni 2001 til den 18. april 2002 i sin klinik.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge B for hans behandling af i perioden fra den 16. maj til den 8. juli 2002 i sin klinik, jf. tandlægelovens § 12.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge B for hans journalføring af behandlingen af i perioden fra den 16. maj til den 8. juli 2002, jf. tandlægelovens § 15.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge C for hendes tilsyn med cand. odont. A og cand. odont. B i perioden fra den 14. november 2000 til den 18. april 2002 i sin klinik, jf. tandlægelovens § 12.

Sagsnummer:

0657211

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at cand. odont. A ikke har handlet faglig korrekt ved sin behandling af <****> i perioden fra den 14. november 2000 til den 16. marts 2001 i sin klinik.

Patientklagenævnet finder, at cand. odont. A ikke har handlet faglig korrekt ved sin journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 14. november 2000 til den 16. marts 2001 i sin klinik.

Patientklagenævnet finder, at cand. odont. B ikke har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af <****> i perioden fra den 28. juni 2001 til den 18. april 2002 i sin klinik.

Patientklagenævnet finder, at cand. odont. B ikke har handlet faglig korrekt ved sin journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 28. juni 2001 til den 18. april 2002 i sin klinik.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge B for hans behandling af <****> i perioden fra den 16. maj til den 8. juli 2002 i sin klinik, jf. tandlægelovens § 12.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere tandlæge B for hans journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 16. maj til den 8. juli 2002, jf. tandlægelovens § 15.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere tandlæge C for hendes tilsyn med cand. odont. A og cand. odont. B i perioden fra den 14. november 2000 til den 18. april 2002 i sin klinik, jf. tandlægelovens § 12.

Hændelsesforløb


Den 14. november 2000 blev første gang behandlet i Cs tandlægeklinik. Hun modtog i hele perioden behandling af cand. odont. A og cand. odont., senere tandlæge, B.

Der blev foretaget tandrensning og udført plastiske fyldninger. Ligeledes blev der ved to besøg instrueret i god mundhygiejne.

Ved besøg den 8. juli 2002 konstaterede tandlæge B, at havde hævelse mellem -6 (den første store kindtand i venstre side af underkæben) og -7 (den anden store kindtand i venstre side af underkæben). Han konstaterede ligeledes, at hun havde fordybede tandkødslommer på 9 mm. Da skulle på ferie, blev der givet behandling i form af tandrensning og antibiotika.

Den 23. juli 2002 blev undersøgt hos en anden tandlæge, som konstaterede fremskreden parodontitis ved næsten alle kindtænder.

Sundhedsstyrelsen har ved brev af 24. juni 2004 indberettet sagen til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningen

Cand.odont. A har ikke handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 14. november 2000 og den 16. marts 2001.

Cand.odont. A har ikke handlet fagligt korrekt ved sin journalføring af behandling af i perioden fra den 14. november 2000 til den 16. marts 2001.

Cand. odont. B har ikke handlet faglig korrekt ved sin behandling af i perioden fra den 28. juni 2001 til den 18. april 2002.

Cand. odont. B har ikke handlet faglig korrekt ved sin journalføring af behandling af i perioden fra den 28. juni 2001 til den 18. april 2002.

Tandlæge B har overtrådt tandlægelovens § 12 ved sin behandling af i perioden fra den 16. maj til den 8. juli 2002.

Tandlæge B har overtrådt tandlægelovens § 15 ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 28. juni 2001 til den 8. juli 2002.

Tandlæge C har ikke overtrådt tandlægelovens § 12 ved sit tilsyn med cand. odont. A og cand. odont. B i perioden fra den 14. november 2000 til den 18. april 2002.

Begrundelse


gik til undersøgelse første gang den 14. november 2000 hos cand. odont. A. Der blev udført en regelmæssig diagnostisk undersøgelse, en tandrensning og en plastfyldning. Den 16. marts 2001 blev der foretaget tandrensning og det blev noteret i journalen, at der var en del tandsten (calculus).

Den 28. juni og den 5. oktober 2001 blev undersøgt af cand. odont. B, som foretog undersøgelse og tandrensning. Det blev noteret i journalen, at hun brugte tandstikkere (ts).

Ved ny undersøgelse den 7. januar 2002 fik udført to plastiske fyldninger. Cand. odont. B havde dog anbefalet fuldkroner.

Ved besøg den 18. april og den 16. maj 2002 blev instrueret i god mundhygiejne, især mellem tænderne -6 og -7.

Det fremgår af journalen, at den 8. juli 2002 mødte hos tandlæge B, idet hun havde fået hævelse og betændelse mellem -6 og -7. Tandlægen konstaterede en fordybet tandkødslomme på 9 mm. Han behandlede med tandrensning og antibiotika, da hun skulle på ferie.

Det er anført i udtalelse fra tandlæge C, at man på hendes klinik var fuldt bekendt med patientens situation og `PA-forhold´ og behandlede , som en risikopatient med hyppige indkald.

Der er ingen oplysninger i journalen om, at cand. odont. A har undersøgt for den foreliggende parodontitis og dens mulige udvikling.

Der er ikke taget røntgenbilleder i forbindelse med behandlingen hos cand. odont. A eller cand. odont., senere tandlæge, B. Der foreligger 8 røntgenbilleder fra tidligere tandlæger, der viser tab af knoglefæste i højre side af overkæben, men intet i venstre side, hvor der senere opstod problemer.

Da blev undersøgt hos en anden tandlæge i juli 2002 blev der konstateret generel fremskreden parodontitis ved næsten alle kindtænder. Der var tandkødslommer på op til 9 mm og det var nødvendigt at fjerne +6 (første store kindtand i venstre side af overkæben) og 6+ (første store kindtand i højre side af overkæben).

Nævnet kan oplyse, at formålet med at gå til regelmæssig undersøgelse og kontrol hos en tandlæge er at forebygge og behandle tandsygdomme så tidligt som muligt. Tandlægens patienter kan med rette forvente, at tandlægen undersøger omhyggeligt og informerer om de fund, der bliver gjort, og at mulige behandlinger bliver foreslået.

Det er nævnets vurdering, at ikke har fået tilbudt relevant forebyggelse og behandling, der kunne have begrænset den forringede status af hendes tandsæt.

Nævnet kan endvidere oplyse, at parodontitis i vidt omfang kan forebygges hos den normale voksne, habile og ellers raske og interesserede patient. Hertil behøves forebyggende tiltag og korrekt sygdomsbehandling og især et godt samarbejde med patienten om den nødvendige daglige tandpleje.

På den baggrund finder nævnet, at cand. odont. A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. november 2000 og den 16. marts 2001.

Nævnet finder ligeledes, at cand. odont., senere tandlæge, B har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 28. juni 2001 til den 8. juli 2002.

Nævnet kan yderligere oplyse, at i henhold til Sundhedsstyrelsens journalbekendtgørelse skal journalen bl.a. indeholde oplysninger om generelle sygdomme og medicinforbrug, der kan have betydning for tandbehandlingen (generel anamnese).

Det er på baggrund af en gennemgang af journalen nævnets vurdering, at cand. odont. As og cand. odont., senere tandlæge, Bs journal i denne henseende er mangelfuld og kortfattet.

Formålet med, at tandlæger fører journal over deres patienter, er at sikre, at der over et eventuelt langt tidsrum er sammenhæng mellem diagnoser, behandlinger og kontrol, således at patienten sikres den bedst mulige behandling. Journalen er desuden et vigtigt informations grundlag for patienten og et nødvendigt kommunikationsmiddel i de situationer, hvor andre behandlere involveres, eller hvor patienten skifter tandlæge. Yderligere kan journalen have betydning i forbindelse med identifikation, tilsyn og kontrol, og den er dokumentation for såvel tandlæge som patient i tilfælde af, at der rejses en klagesag.

Nævnet finder, at cand.odont. As journalføring ikke tilgodeser disse krav.

Ligeledes finder nævnet, at cand. odont., senere tandlæge, Bs journalføring ikke tilgodeser disse krav.

På den baggrund finder nævnet, at cand. odont. A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af .

Nævnet finder videre at cand. odont., senere tandlæge, B har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af .

Nævnet kan oplyse, at en cand.odont. skal have virket som klinisk assistent hos en autoriseret tandlæge i 1 år for at opnå ret til autorisation som tandlæge. I denne periode har den kliniske assistent mulighed for at få kontakt med en tandlæge i en behandlingssituation, som assistenten ønsker at få supplerende bistand til.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke i forhold til behandling og kontrol af patienter med parodontitis foreligger specielle forhold, som den klinikansvarlige tandlæge skal iagttage overfor den ansatte kliniske assistent.

På den baggrund finder nævnet, at tandlæge C ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sit tilsyn med cand. odont. A og cand. odont. B i perioden fra den 14. november 2000 til den 18. april 2002.