Klage over sygeplejerskes visitation af skadestuepatient med øjenskade (ætsning)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske s for hendes behandling af den 12. maj 2005 på skadestuen, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0657412

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****>s for hendes behandling af <****> den 12. maj 2005 på skadestuen, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


ankom den 12. maj 2005 kl. 18.43 til skadestuen på , idet hun dagen forinden om formiddagen havde fået grundrens i øjet, som hun herefter havde skyllet. Der var nu kommet tiltagende smerter og rødme. Sygeplejerske visiterede til kategori blå.

Kl. 20.20 blev der påsat en øjenklap af en anden sygeplejerske, og kl. 23.35 forlod skadestuen på grund af lang ventetid, og uden at have fået lægelig behandling.

Den 13. maj 2005 blev undersøgt af en øjenlæge, der fandt en ætsningslæsion på hornhinden. Denne var stort set ophelet den 24. maj 2005.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 12. maj 2005 på skadestuen på , idet hun ikke blev tilbudt lægeligt tilsyn i forbindelse med, at hun havde fået grundrens i øjet.

Det er herved anført, at hornhinden på hendes højre øje er ætset, og at hun ikke fik skyllet øjet.

Nævnets afgørelse af klagen


Sygeplejerske s har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af den 12. maj 2005 på skadestuen på .

Begrundelse


Det fremgår af skadestuejournalen den 12. maj 2005 kl. 18.43, at havde fået grundrens i øjet den 11. maj 2005 om formiddagen. Hun havde skyllet øjet, men havde nu tiltagende smerter og rødme.

Videre fremgår det af skadestuejournalen, at blev tilset af sygeplejerske s, der fandt s almene tilstand upåvirket, og sygeplejerske s visiterede til kategori blå.
Det fremgår ligeledes af ”sundhedsfaglige visitationskriterier for triage af skadestuepatienter”, at en patient, der visiteres til blå kategori har mindre skader eller sygdom, som er behandlingskrævende, men patienten er alment upåvirket, og den lægelige indsats ikke ud fra et helbredsmæssigt hensyn skal iværksættes indenfor kort tid. Som eksempel nævnes patienter med svie i øjet.

Endelig fremgår det af skadestuejournalen den 12. maj 2005, at kl. 20.20 fik en øjenklap, og at hun kl. 23.35 forlod skadestuen før lægebehandling på grund af lang ventetid.

Det fremgår af ”klar besked om ventetid på s skadestuer”, at en rød seddel viser, at man skal behandles snarest muligt, og det tilstræbes, at ventetiden er højst en time. En blå seddel viser, at man har brug for behandling, men ikke med det samme. Det tilstræbes, at der højst går tre timer før behandling iværksættes. Man kan også henvende sig til egen læge eller vagtlæge. Endelig viser en hvid seddel, at man får behandling, når der er tid, og at man ikke har brug for netop skadestuens behandling, men kan få hjælp af egen læge.

Det fremgår af ”sundhedsfaglige visitationskriterier for triage af skadestuepatienter”, at en patient, der visiteres til rød kategori har skader eller sygdom, der påvirker patientens almene tilstand, hvilket vil sige, at et eller flere vitale parametre er påvirket. Der et tale om skader eller sygdom, som medfører risiko for forværring af tilstand og prognose, såfremt behandlingen udsættes. Som eksempel nævnes patienter med ætsninger i øjet.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at patienten oplyste, at have fået grundrens i øjet dagen før om formiddagen. Hun blev tilbudt skylning, hvilket hun afslog, idet hun havde skyllet dagen før lige efter, at skaden skete. Patienten blev derfor vurderet som en ”blå” patient.

Det er nævnets opfattelse, at idet oplyste at have fået grundrens i øjet, at have skyllet det, men at hun stadig dagen efter havde gener i øjet burde have givet mistanke om en ætsning i øjet, hvorfor det er nævnets opfattelse, at burde have været visiteret som rød patient, og derved så vidt muligt være kommet under lægelig behandling indenfor en time.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at sygeplejerske s handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin visitering af den 12. maj 2005 på skadestuen .