Klage over at vagtlæge ikke indlagde en patient med stærke smerter i brystet og ud i begge arme

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 5. september 2004 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657625

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. september 2004 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 5. september 2004 blev på grund af stærke smerter i brystet og ud i begge arme kørt til lægevagten på , hvor han blev undersøgt af vagtlæge , som noterede sig, at led af blodtryksforhøjelse, og at han siden den foregående aften havde haft de nævnte smerter. Vagtlægen fandt et normalt blodtryk og rolig og regelmæssig puls, og et hjertekardiogram (EKG) viste normale forhold. Vagtlægen tolkede symptomerne som udgående fra ryggen (facetledssyndrom), og han behandlede med Nitroglycerin. Da efterfølgende fik nogen bedring, sendte vagtlægen hjem.

På hjemturen i familiens bil blev imidlertid dårlig, og han blev kørt tilbage til , hvor man i medicinsk skadestue konstaterede hjertestop, og man forsøgte forgæves genoplivning. afgik ved døden kl. 13.08.

Der blev foretaget obduktion, som viste svær åreforkalkning i hjertets kranspulsårer og et infarkt af mindst en uges varighed.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• læge ikke foretog korrekt behandling af den 5. september 2004 på .

Det er hertil anført, at lægen ikke foretog korrekt behandling, idet han ikke på baggrund af s symptomer, smerter i bryst og arme indlagde ham til nærmere udredning og behandling på hospitalsafdeling.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 5. september 2004 på .

Begrundelse:


Den 5. september 2004 kl. 12.04 oplyste , at han siden 1994 havde haft hjertekrampelignende (anginasuspekte) gener, som kunne behandles med medicin, der udvidede blodkarrene (Nitroglycerin). Han havde forhøjet blodtryk (hypertension), og havde siden den foregående aften haft smerter diffust i brystkassen (thorax), som trak ud i begge arme. Han havde sovet natten inden, og han havde endvidere arbejdet en del de sidste dage.

Vagtlæge fandt ifølge journalen ved objektiv undersøgelse akut upåvirket med normal rolig regelmæssig puls. Blodtrykket var 120/80, og han fandt normal lytteundersøgelse af lungerne( St.p.: fjerne toner, ingen krepitation). Han fandt, at et lille sideled på brystrygsøjlen ud for 3. og 4. hvirvel var ømt (øm thorakalt facetled ca. Th 3-4), og at smerterne i brystkassen kunne provokeres. Vagtlægen ordinerede EKG, som viste normale forhold, og han behandlede med Nitroglycerin.

Det fremgår af journalen samme dag kl. 12.35, at oplyste, at han havde fået det bedre muligvis efter behandling med Nitroglycerin. Han havde stadig smerter, der trak ud i begge arme. Vagtlæge diagnosticerede, at s tilfælde skyldtes thorakalt facetledssyndrom, og han sendte hjem med besked om, at han kunne kontakte vagtlægekonsultationen telefonisk ved tilkommende gener.

Kl. 12.45 blev indbragt til modtagelsen på med klinisk hjertestop. Der blev forgæves foretaget genoplivningsforsøg, og afgik ved døden kl. 13.08. Obduktionsdiagnoserne var blandt andet svær kranspulsåreforkalkning med blodprop i hjertet.

Ifølge udtalelse fra vagtlæge til sagen frembød symptomer, som kunne udmønte sig i to diagnoser: 1) thorakalt facetsyndrom og 2) hjertekrampe (angina pectoris).

For diagnosen thorakalt facetledssyndrom taler efter nævnets opfattelse, at vagtlæge ved sin kliniske undersøgelse af s ryg kunne fremprovokere/forværre smerterne.

For diagnosen hjertekrampe taler efter nævnets opfattelse, at tidligere havde haft hjertekrampe, og at han havde forhøjet blodtryk og tidligere havde haft god virkning af Nitroglycerin. Denne behandling forsøges, og får det bedre, men har fortsat smerter ud i begge arme. Mod diagnose hjertekrampe taler et normalt EKG samt normal puls og blodtryk.

Nævnet kan oplyse, at brystsmerter med udstråling til arme og/eller kæbe kan være tegn på iltmangel i hjertemuskulaturen (hjerteiskæmi) eller blodprop i hjertet. Diagnosen stilles under indlæggelse på sygehus med EKG samt blodprøver, og behandlingen er medicinsk eller kirurgisk med by-pass eller ballonudvidelse.

Nævnet kan endvidere oplyse, at thorakalt facetledssyndrom er en lille sideforskydning i rygsøjlen, som også giver brystsmerter eventuelt med udstråling som symptom. Behandlingen er manipulation, blokade, fysioterapi eller smertestillende medicin.

havde et normalt blodtryk på 120/80, så hans forhøjede blodtryk var velbehandlet. Pulsen var regelmæssig med normal frekvens, men tallet er ikke nedskrevet i journal, men der foreligger et normalt EKG med sinusrytme. Blodtrykket var lavt, og med en forhistorie med tidligere iltmangel i hjertemuskulaturen og brystsmerter med udstråling til arme hos en mand over 50 år med velbehandlet forhøjet blodtryk var det efter nævnets opfattelse relevant, at vagtlæge forsøgte behandling med Nitroglycerin.

Den samlede forhistorie samt konstatering af, at behandlingen med Nitroglycerin gav en vis bedring, burde imidlertid efter nævnets opfattelse have foranlediget vagtlæge til at indlægge til undersøgelse for blodprop i hjertet, fordi denne tilstand er potentiel livstruende, og diagnosen ikke alene kan stilles med EKG, men skal suppleres med blodprøver.

Der var også symptomer på thorakalt facetledssyndrom, men patienter kan fejle to ting, og brystsmerter med udstråling til arme hos en mandlig hypertensionspatient over 50 år med tidligere iltmangel i hjertemuskulaturen burde efter nævnets opfattelse have foranlediget vagtlæge til indlæggelse til nærmere undersøgelse.

Nævnet finder på det foreliggende grundlag, at vagtlæge har behandlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard den 5. september 2004 på , jf. lægelovens § 6.