Klage over mangelfuld behandling i forbindelse med snitsår på inderside af håndled

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 29. juni 2004 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657629

Offentliggørelsesdato:

19. november 2006

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 29. juni 2004 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 29. juni 2004 slog højre hånd gennem en rude og pådrog sig et snitsår på indersiden af højre håndled. henvendte sig på skadestuen, , hvor han blev tilset af reservelæge . Lægen fandt ikke tegn på behandlingskrævende læsion af kar, muskler, nerver eller sener og syede hudlæsionen.

fik efterfølgende problemer med at bevæge tommelfingeren, og det viste sig, at en sene til tommelfingeren og en nerve var skåret over.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At reservelæge ikke foretog korrekt behandling af den 29. juni 2004 på skadestuen, .

har herved anført, at lægen ikke inddrog hans oplysning om, at en sene var skåret over i behandlingen. Det er videre anført, at lægen blot rensede såret og syede det sammen.

Nævnets afgørelse af klagen

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. juni 2004 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 29. juni 2004 henvendte sig på skadestuen, , med et åbent sår på indersiden af håndleddet.

I følge journalen var der umiddelbart ingen blødning og reservelæge noterede, at der ikke var skade på muskel, sene eller nerve, samt at alle 5 fingre kunne bevæges. Endvidere konstaterede han, at der var normale neurovaskulære forhold og normal følesans på alle 5 fingre. Endelig konstaterede han, at kunne knytte hånden.

Det er nævnets opfattelse, at når der foreligger en tværgående snitlæsion på indersiden af håndleddet, bør man have mistanke om, at der kan foreligge en læsion af bøjesenerne, derfor bør hver enkelt fingers bøjefunktion i såvel yder- som mellemled undersøges hver for sig. Det er ikke tilstrækkeligt at konstatere, at hånden kan knyttes, når man vil undersøge for sene- eller nervelæsion, når der foreligger et tværgående snitsår over håndleddet.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge ikke handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 29. juni 2004 på skadestuen, .

Nævnet har bemærket, at det efterfølgende viste sig, at havde manglende bøjning (fleksion) i tommelens yderled og manglende følesans svarende til en del af hulhånden. Der blev derfor foretaget operation, og ved denne operation blev det konstateret, at der var en direkte overskæring af den dybe bøjesene til tommelfingeren og en overfladisk læsion af nervegrenen fra hulhåndsnerven (nervus medianus).

Det er nævnets vurdering, at disse skader med stor sandsynlighed er opstået i forbindelse med den primære læsion i juni 2004.