Klage over utilstrækkelig undersøgelse af håndlæsion, hvor beskadiget bøjesene blev overset.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 29. april 2005 på skadestuen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657716

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 29. april 2005 på skadestuen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 28. april 2005 skar sig i forbindelse med sit arbejde i venstre hånds pegefinger.

Den 28. april 2005 kl. 23.14 henvendte sig på skadestuen, , hvor han kort efter midnat blev undersøgt af reservelæge , som vurderede, at der var tale om en overfladisk læsion.

Den 10. juni 2005 blev undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium, . Ved undersøgelsen blev det konstateret, at der ikke var nogen aktiv bøjefunktion, og der blev desuden fundet tegn på manglende funktion af den dybe bøjesene. Det blev vurderet, at det var sandsynligt, at den dybe bøjesene (profundussenen) havde været overskåret. blev henvist til optræning ved ergoterapi samt henvist til en ultralydsundersøgelse, som efterfølgende viste, at der var sket en læsion af den dybe bøjesene.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i skadestuen.

Det er herved anført, at mener, der var tale om lægesjusk, idet der blev gennemført en for dårlig undersøgelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. april 2005 på skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af skadejournalen, at reservelæge undersøgte s venstre pegefinger og på håndflade siden (volar siden) fandt en ca. 3½ cm lang L-formet skade (læsion) hen over det inderste fingerled (PIP leddet). Reservelæge vurderede, at der var tale om en overfladisk læsion uden involvering af bøjesenerne eller fingerleddet (PIP leddet). Reservelæge fandt endvidere, at der var normal følesans og blodforsyning (normal sensibilitet og vaskularitet svarende til venstre hånds 2. finger), samt at havde normal bøje- og strækkefunktion af fingeren. Herudover blev det vurderet, at der var stabile ledforhold uden rotations ømhed.

Det fremgår endvidere af skadejournalen, at s venstre pegefinger blev bedøvet, hvorefter der blev foretaget sæbebadning, og læsionen blev syet med 3 sting. Der blev anlagt steril bandage samt en såkaldt Karstamskinne, og endelig blev der givet både mundtlig og skriftlig infektionsvarsel. Det blev besluttet, at trådene skulle fjernes hos den praktiserende læge efter 8 dage.

Nævnet kan oplyse, at når der er tale om et sår, som ligger i tæt relation til bøjesenerne til fingeren, bør bevægeligheden over det enkelte led i fingeren undersøges særskilt. Der bør således undersøges for isoleret bevægelighed over yderleddet med fikseret mellemled. Der bør endvidere undersøges for fleksion i fingeren samtidig med, at nabofingrene holdes fikserede, med henblik på at vurdere den overfladiske bøjesenes funktion.

Nævnet finder på den baggrund, at den undersøgelse og behandling, som reservelæge foretog af den 29. april 2005 på skadestuen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard