Klage over utilstrækkelig undersøgelse og behandling af forhøjet blodtryk og smerter i ryg.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 4. august 2003 til den 11. marts 2005 i klinikken, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657717

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 4. august 2003 til den 11. marts 2005 i klinikken, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


, der på daværende tidspunkt var 69 år gammel, fik den 16. december 2002 konstateret forhøjet blodtryk (207/93) af en praksisreservelæge i lægehuset hos praktiserende læge . Ved efterfølgende kontroller påvistes faldende blodtryk, således 5. marts 2003 145/70. Grundet stor overvægt blev det anbefalet, at han tabte sig. Der blev taget forskellige blodprøver, som ved konsultation den 30. april 2003 havde vist, at han havde sukkersyge med forhøjet blodsukker og sukker i urinen, samt forhøjet fedtstof i blodet. Han blev af en anden praksisreservelæge den 5. maj 2003 sat i medicinsk behandling af sukkersyge. Der blev endvidere aftalt forsøg på at få vægten ned, og ved kontrol den 15. maj 2003 blev der diagnosticeret en nyresten på grundlag af smerter i venstre side trækkende ned i pungen med turevist præg, små vandladninger og mikroskopisk påvist blod i urinen. Han blev medicinsk behandlet (Voltaren). Der blev endvidere opstartet behandling med et middel mod forhøjet blodtryk (Atacand).

Ved den første kontrol hos læge den 4. august 2003 blev målene for den fremtidige behandling af det forhøjede blodtryk, sukkersygen (incl. æggehvide i urinen (mikroproteinuri) og de forhøjede fedtstoffer i blodet fastlagt. blev sat i behandling med medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (simvastin) og forsat behandling med et blodtryksnedsættende præparat. Ved kontrol 23. september 2003 skiftedes til det blodtryksnedsættende medicinske præparat Atacant Zid. Der påvistes spor af æggehvide i urinen.

Den 2. februar 2004 blev behandlet med smertestillende medicin for muskelømhed under højre skulderblad. Ved kontrol 25. marts 2004 skiftedes til et billigere blodtrykssænkende præparat. Blodtrykket var pænt (140/70). Der var fortsat spor af æggehvide i urinen, ellers intet påfaldende.

I begyndelsen af september 2004 udviklede helvedesild på venstre lår og lyske, som blev behandlet medicinsk (zovir). Da blodtrykket var i overkanten af det normale (166/71), blev behandlingen suppleret med et andet præparat (Felodipin), og blodtrykket faldt noget i de kommende uger.

Den 8. november 2004 henvendte sig på grund af urinvejssymptomer, og ved undersøgelse den 15. november 2004 fandt læge , at han havde forstørret blærehalskirtel, og at et vandladningsskema viste, at han tissede i små portioner. Der blev indledt medicinsk behandling af blærehalskirtelforstørrelsen. Blodtrykket lå i terapeutisk niveau (135/70).

Ved konsultation den 3. januar 2005 fandtes der stetoskopisk holdepunkt for, at havde en akut bronkitis, og han blev startet på en penicillinkur. Der blev ikke påvist æggehvide eller blod i urinen (stix og mikroskopi). Han fik 3 uger senere igen bronchitis og fik en ny penicillinkur. Blodtrykket var moderat forhøjet(170/85), men han havde ikke fået den doserede medicin i 3 dage, da det blev målt, og det faldt senere til normale værdier.

Da 4 uger senere, den 1. marts 2005, opsøgte læge efter ferie i syden, havde han fået smerter lavt i ryggen og styringsbesvær af benene samt direkte bankeømhed af 8. brysthvirvel. Blodprøver viste, at det drejede sig om kræft i blærehalskirtlen, medens røntgenundersøgelse foretaget få dage senere (11. marts 2005) viste, at smerterne lavt i ryggen skyldtes kræftudsæd til rygsøjlens brysthvirvler (th7-8-9) og at der var et kræftudsædsuspekt område i venstre lunge. Han blev den 8. marts 2005 henvist til undersøgelse på urinvejskirurgisk ambulatorium, , hvor han blev indlagt den 21. marts 2005. Der blev lavet en MR-skanningsundersøgelse, som viste, at der var kræftudsæd til hele rygsøjlen og svulstindvækst i rygmarvskanalen. Han blev den 23. marts 2005 opereret på neurokirurgisk afdeling med fjernelse af tumorindvæksten i rygmarvskanalen, og 31. marts 2005 fik han fjernet testiklerne.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt undersøgt og behandlet i forbindelse med forhøjet blodtryk og smerter i ryg og højre side.

Det er herved anført, at i perioden var hos lægen flere gange, og at behandlingen for forhøjet blodtryk ikke virkede. Det er endvidere anført, at han fra sommeren 2004 havde problemer med at holde på vandet, ligesom smerterne i ryg og højre side medførte, at han måtte sidde op at sove. I februar 2005 fik han problemer med at styre venstre fod, og smerterne i ryggen blev værre. Endelig er det anført, at han fik konstateret galoperende kræft, og at han derfor blev opereret i ryggen den 23. marts 2005, ligesom han den 1. april 2005 fik fjernet testiklerne.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 4. august 2003 til den 11. marts 2005 i klinikken.

Begrundelse


Det fremgår af journalens oplysninger, at i december 2002 fik konstateret forhøjet blodtryk på 207/93, og at det var planen at starte behandling af dette, hvilket herefter skete i den efterfølgende periode. Han blev endvidere anbefalet vægttab, idet han vejede 105 kg svarende til BMI (Body Mass Index) over 30. I denne periode blev der endvidere konstateret type II diabetes på baggrund af måling af blodsukker og sukker i urin, hvorfor der blev indledt behandling med Orabet herfor. Der blev endvidere anbefalet rygeophør og motion.

Det fremgår endvidere af journalens oplysninger, at medio 2003 havde tabt 6 kg, og at blodtrykket svingede mellem 153/80 og 130/75.

Den 4. august 2003 havde første konsultation hos praktiserende læge . Ifølge journalen denne dag skulle stadig tage den ene Orabet (for sukkersygen) og den halve blodtrykspille (Atacant 4 mg dagligt). Blodtrykket var da 160/80. Det fremgår endvidere af journalen, at målene for behandlingen blandt andet var at få blodtrykket under 120/80 og vægten under 87. Der blev endvidere ordineret behandling med (tablet Atazid) blodtrykssænkende medicin og medicin (tablet Simvastatin) mod forhøjet kolesterol.

Det fremgår af journalen den 23. september 2003, at var til diabeteskontrol. Han var velbefindende men syntes, at det var svært at tabe sig. Blodtrykket var i gennemsnit på 151/75 og vægten på 91,6. Ifølge journalen den 29. september 2003 blev den blodtrykssænkende behandling ændret til AtacantZid.

Ifølge journalen den 3. november 2003 var til blodtrykskontrol. Han var velbefindende, og blodtrykket var på 145/75. Det var ifølge journalen planen, at blodtrykket skulle længere ned. Han ville komme fastende til ny kontrol i december, hvor der eventuelt skulle suppleres med Norvasc eller Metoprolol.

Det fremgår af journalen den 18. december 2003, at blodtrykket var på 133/74. Det fremgår videre, at der blev talt om rygeophør, hvilket ikke var videre motiveret for, men ville tænke over.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det hos en overvægtig ryger med type II sukkersyge og forhøjet blodtryk, er af helt afgørende betydning at behandle på en række parametre. Rygeophør er af afgørende betydning. Vægttab er af stor betydning for bedring af sukkersygen, ligesom nedsættelse af blodtrykket er væsentligt, hvilket, under hensyntagen til, at nyrerne skånes.
Ud over behandling af sukkersyge og blodtryk har praktiserende læge også iværksat behandling mod forhøjet fedtstof i blodet, ligeledes et væsentligt aspekt i den konkrete problematik. Urinen er endvidere flere gange blevet undersøgt for æggehvide.

Det fremgår af journalen den 2. februar 2004, at havde ondt under højre skulderblad, hvilket dog var i aftagende. Han havde taget smertestillende medicin (Diclon) herfor. Blodtrykket var på 175/80.

Ifølge journalen den 25. marts 2004 var blodtrykket på 140/70 og vægten var 91,2. Den blodtrykssænkende behandling blev endvidere ændret til Corodil Comb.

Ifølge journalen den 19. september 2004 fik konstateret helvedsild (herpes zoster) på venstre lår og lyske, hvilket blev behandlet med Zovir.

Ifølge journalen den 10. september 2004 var blodtrykket 168/73, hvilket kunne skyldes nervøsitet over helvedsilden. Blodtrykket var ifølge journalen den 15. september 2004 stadig for højt (166/71), hvorfor skulle fortsætte med Corodil Comb sammen med Felodipin. Ifølge journalen den 13. oktober 2004 var blodtrykket faldet til 144/75, og den medicinske behandling fortsatte.

Ifølge journalen den 8. november 2004 havde problemer med vandladningen, idet han tissede i bukserne, hvis han kom til at stå i kø ved toilettet. Det blev foretaget undersøgelse af urinen og udleveret vandladningsskema og aftalt kontrol.

Ifølge journalen den 15. november 2004 var til kontrol på baggrund af vandladningsskemaet. Blodtrykket var 135/70. Maven (abd.) var blød og uøm. Endetarmsundersøgelse (expl.rect) viste, at blærehalskirtlen (prostata) var forstørret og overkanten kunne ikke nås. Der var ikke knuder. Der blev ordineret behandling med Xatral Uno og tage blodprøver.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke på dette tidspunkt var grundlag for at mistænke, at det drejede sig om en ondartet lidelse.

Ifølge journalen den 3. januar 2005 var blodtrykket på 170/85, men havde de foregående 3 dage ikke taget den blodtrykssænkende medicin. Stetoskopi (st.p) gav mistanke om akut bronkitis, og der blev ordineret Primcillin.

Ifølge journalen den 24. januar 2005 havde haft tilbagefald af akut bronkitis. Han havde derfor 2 dage tidligere fået ordineret Flemoxin, hvilket blev fortsat.

Det fremgår af journalen den 1. marts 2005, at havde været 4 uger i udlandet, og at han havde haft ondt lavt i ryggen. Han havde endvidere fået styringsbesvær af benene (UE), således at han for eksempel dårligt kunne gå ned ad en trappe. Der blev konstateret bankeømhed i rygsøjlen. Der blev taget blodprøver, og når resultatet af disse forelå, skulle henvises til røntgenundersøgelse af brystkassen og rygsøjlen.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke før dette tidspunkt var grundlag for at mistænke, at havde en ondartet lidelse.

Det fremgår af journalen den 3. marts 2005, at blodprøverne viste PSA over 500, hvorfor blev henvist til røntgenundersøgelse. Læge mistænkte ifølge journalen, at der kunne være tale om kræft i prostata og rygsøjlen.

Det fremgår af journalen den 8. marts 2005, at undersøgelse af blærehalskirtlen viste, at prostata var forstørret og var småknudret.

Det fremgår af journalen den 11. marts 2005, at læge anmodede om fremskyndelse af undersøgelsen af , da han mente, at der var brug for en hurtig vurdering.

På denne baggrund finder nævnet, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af i perioden fra den 4. august 2003 til den 11. marts 2005 i klinikken.