Klage over mangelfuld undersøgelse af multihandicappet barn med knæbrud.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kursusreservelæge A fra ortopædkirurgisk afdeling, , for hans behandling af den 24. juli 2004, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge B fra ortopædkirurgisk afdeling, , for hans behandling af den 28. juli 2004, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657720

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kursusreservelæge A fra ortopædkirurgisk afdeling, <****>, for hans behandling af <****> den 24. juli 2004, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge B fra ortopædkirurgisk afdeling, <****>, for hans behandling af <****> den 28. juli 2004, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var multihandicappet fra fødslen. Hun havde ingen gangfunktion og havde et kendt ledskred i venstre hofte. Hun havde tidligere været indlagt mange gange på børneafdelingen, , og blev fulgt af handicapteamet.

Den 23. juli 2004 blev indlagt på børneafdelingen , på grund af smerter i venstre hofte. Hun var på dette tidspunkt i aflastning på en aflastningsinstitution. Der blev iværksat smertestillende behandling og bestilt røntgenundersøgelse samt tilsyn fra ortopædkirurgisk afdeling.

Den 24. juli 2004 blev undersøgt af kursusreservelæge A, fra ortopædkirurgisk afdeling, som besluttede, at røntgenbilledet skulle gennemgås ved den førstkommende røntgenkonference.

Den 27. juli 2004 var s smerter aftaget noget, og hun blev udskrevet fra børneafdelingen.

Den 28. juli 2004 blev undersøgt af afdelingslæge B i ortopædkirurgisk afdeling, som besluttede, at hun skulle ses af en overlæge i ambulatoriet, når denne kom tilbage fra ferie.

Den 1. august 2006 blev genindlagt på børneafdelingen, hvor der blev påvist et tværgående brud over hendes venstre knæ. Det blev vurderet, at bruddet var ca. 3 uger gammelt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med smerter.

Det er herved anført, at s hofte blev røntgenfotograferet, men at lægen vurderede, at det så ud, som det havde gjort de sidste mange gange, der var blevet taget røntgen. Det er videre anført, at hun var indlagt weekenden over, hvorefter hun blev sendt tilbage til aflastningen, selvom hun næsten ikke kunne skiftes på grund af smerter. Endelig er det anført, at det 10 dage senere blev konstateret, at lårbensknoglen var brækket helt over, og at hendes ben nu er vokset forkert sammen og er 5 cm kortere end det andet.

Nævnets afgørelse af klagen


Kursusreservelæge A fra ortopædkirurgisk afdeling, , har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. juli 2004.

Afdelingslæge B fra ortopædkirurgisk afdeling, , har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. juli 2004.

BegrundelseDen 23. juli 2004 blev indlagt på børneafdelingen , på grund af tiltagende smerter i venstre hofte. Der forelå ingen oplysninger om et forudgående traume af hoften.

Det fremgår af journalen, at det ved indlæggelsen var vanskeligt at undersøge venstre hofte på grund af smerter. Smerterne var startet den foregående aften og var forsøgt behandlet med Panodil. Der blev ordineret yderligere smertestillende behandling med Panodil samt ved behov tillige behandling med morfin. Der blev endvidere ordineret røntgenundersøgelse af hofterne samt tilsyn fra ortopædkirurgisk afdeling. Røntgenundersøgelse af venstre hofteled viste det kendte ledskred men intet brud.

Den 24. juli 2004 blev undersøgt af kursusreservelæge A, som anførte i journalen, at hun trak benet indad (adducerede) og indadroterede benet i hoften ved den mindste bevægelse. Der fandtes ikke rødme eller hævelse af hele venstre ben. Kursusreservelæge A vurderede, at røntgenundersøgelsen den foregående dag viste næsten uforandrede forhold fra tidligere røntgenundersøgelser, men han foreslog, at røntgenbilledet skulle gennemgås ved røntgenkonference.

Nævnet kan oplyse, at der ved undersøgelse af et barn med smerter i en hofte udover undersøgelse af hoften også bør foretages undersøgelse af resten af benet. Dette er ekstra nødvendigt, når der er tale om et barn, der ikke kan gøre rede for sin situation.

Det er nævnets vurdering, at kursusreservelæge A ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse af , idet han ikke foretog en fuldstændig undersøgelse af hendes venstre ben herunder af knæet.

Nævnet finder på denne baggrund, at kursusreservelæge A ved sin undersøgelse og behandling af ikke levede op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen, at behandlingen med morfin ophørte den 26. juli 2004, og smerterne i venstre hofte behandledes herefter alene med Panodil.

Den 27. juli 2004 blev ifølge journalen udskrevet fra børneafdelingen. På dette tidspunkt var hun stadigvæk øm ved plejeskift, og når hun blev lagt i sengen eller sat i stolen, hvorfor hun stadigvæk havde behov for Panodil.

Den 28. juli 2004 blev undersøgt af afdelingslæge B, som noterede i journalen, at hun havde fået foretaget røntgenundersøgelse af venstre hofte, der viste, at der var ledskred af hoften (luxation),og en underudviklet hofteskål (dysplasi). Det blev vurderet, at sammenholdt med det røntgenbillede, som var blevet taget den 30. juni 2003, var hun vokset men derudover, var der ikke nogen ændringer. Det blev derfor besluttet, at hun skulle ses af en overlæge i ambulatoriet, som tidligere havde fulgt hende, når denne var retur fra ferie.

Afdelingslæge B har anført i sin udtalelse til sagen, at han ikke fandt nogen synlig fejlstilling af benene udover de sammentrækninger (kontrakturer), som havde.

Det er nævnets vurdering, at afdelingslæge B den 28. juli 2004 ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse af , idet han ikke foretog nogen objektiv undersøgelse, selvom hun på grund af sit handicap var ude af stand til at give relevante oplysninger.

Nævnet finder på denne baggrund, at afdelingslæge B ved sin undersøgelse og behandling af ikke levede op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.