Klage over manglende diagnosticering af drejet testikel

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hendes behandling af den 19. september 2005 på kirurgisk afdeling, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657813

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 19. september 2005 på kirurgisk afdeling, <****> jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 19. september 2005 blev af vagtlæge akut henvist til kirurgisk afdeling på på mistanke om testis torsion. havde fået pludselige og stærke smerter i venstre side af pungen. Smerterne opstod i forbindelse med arbejde, og fik i forbindelse hermed 2 opkastninger.

blev først undersøgt af en reservelæge, som vurderede, at der kunne være tale om testis torsion, men dog mente, at der var tale om en infektion i bitestiklen.

blev herefter undersøgt af 1. reservelæge , som fandt begge testikler af normal størrelse og lejring, ligesom hun fandt begge testikler uden ømhed. Derimod fandt 1. reservelæge ømhed og hævelse af venstre bitestikel og iværksatte antibiotisk behandling, inden blev sendt hjem med besked om at komme igen ved forværring.

Den 21. september 2005 henvendte sig i skadestuen på grund af uændrede smerter i venstre side af pungen. En 1. reservelæge undersøgte og fandt venstre testikel svært hævet og øm, og ved et akut operativt indgreb fandtes venstre testikel fordrejet og helt nekrotisk og måtte fjernes.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 19. september 2005 på , idet der ikke blev foranlediget en operation.

Det er herved anført, at der ikke blev reageret relevant på s symptomer på torsio testis, idet man aflyste operationen.

Videre er det anført, at 2 dage senere af egen læge blev sendt akut til , hvor venstre testikel blev fundet sort som følge af manglende blodtilførsel i længere tid, hvorfor man fjernede den. Ligeledes var der vævshenfald i sædstrengen op i bughulen, hvorfor man ligeledes var nødt til at operere i lysken.

Endelig er det anført, at s mor efterfølgende har fået oplyst, at såfremt inden for 6 timer efter første smerteudbrud havde fået drejet testiklen tilbage, havde den været til at redde.

Nævnets afgørelse af klagen


1. reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. september 2005 på kirurgisk afdeling på .


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 19. september 2005 kl. 18.25, at via vagtlægen blev indlagt til observation for torsio testis.

Patientklagenævnet kan oplyse, at torsio testis er en fordrejning af testiklen.

Videre fremgår det af journalen den 19. september 2005 kl. 18.25, at blev undersøgt af en reservelæge. havde samme dag kl. 15.30 fået pludselige smerter i venstre side af pungen, hvorefter han kastede op 2 gange. Smerterne blev beskrevet som konstante, uden forværring. Reservelægen fandt på venstre side moderat hævelse omkring testiklen. Den var uøm, men med lettere ømhed svarende til bitestiklen (epididymis). oplyste, at han ikke var sexuelt aktiv, og reservelægen konkluderede herefter, at der kunne være tale om torsio testis, men at det umiddelbart lignede en betændelse i bitestiklen. Endelig fremgår det af journalen kl. 18.25, at bagvagt var kontaktet og ville tilse patienten.

Det fremgår af journalen den 19. september 2005 kl. 19.00, at blev tilset af 1. reservelæge , der fandt, at var alment upåvirket, ligesom han bevægede sig frit. Han blev undersøgt både i liggende som i stående stilling. I stående stilling kunne ses og mærkes testikler af normal størrelse og normal lejring og akse. Specielt den venstre testikel mærkedes uøm, men der var ømhed og hævelse svarende til venstre bitestikel. Ved højre var intet abnormt. 1. reservelæge fandt ingen smerter ved føling i lysken, og hun konkluderede herefter, at der var mistanke om en venstresidig betændelsestilstand i bitestiklen. Hun podede for klamydia og almindelige bakterier, og tog en urinstix, der fandtes blank, men dog blev sendt til videre undersøgelse. Endelig fremgår det af journalen den 19. september 2005 kl. 19.00, at 1. reservelæge påbegyndte antibiotisk behandling, ligesom hun gav råd angående smertestillende behandling, ligesom blev opfordret til at henvende sig ved forværring i tilstanden, og der blev endelig aftalt kontrol ca. en uge senere.

Det fremgår af 1. reservelæge s udtalelse til sagen, at hun ved den objektive undersøgelse og vurdering af ikke fandt mistanke om torsion, hvorfor hun ikke fandt indikation for operation. Det kan derfor ikke siges, at en operation blev aflyst.

Det er nævnets opfattelse, at den objektive undersøgelse hos patienter med eller med mistænkt torsio testis kan være usikker og vanskelig at tolke. Det er i den forbindelse nævnets opfattelse, at enhver tvivl bør medføre en operation for at be- eller afkræfte diagnosen.

Det er videre nævnets opfattelse, at diagnosen primært er klinisk, men at diagnosen ved tvivl så vidt muligt kan bekræftes ved en ultralyds/dopplerundersøgelse, der med nogen sikkerhed kan skelne mellem bitestikelbetændelse og torsio testis. Endvidere er det nævnets opfattelse, at patienten alternativt kan indlægges til observation med ny klinisk undersøgelse med korte tidsinterval.

Nævnet kan oplyse, at varig skade ved torsio testis kan ske allerede 6 timer efter fordrejningen.

Det er herefter nævnets opfattelse, at 1. reservelæge umiddelbart foretog en objektiv undersøgelse af efter almindelig anerkendt faglig standard. Det er dog nævnets opfattelse, at 1. reservelæge ikke har tillagt s sygdomssymptomer tilstrækkelig vægt. Det er i den forbindelse nævnets opfattelse, at med sine knapt 15 år har den typiske alder for torsio testis. Det er ligeledes nævnets opfattelse, at idet der var tale om et typisk akut smerteforløb, at ikke var sexuelt aktiv, at der ikke var symptomer på urinrørs- eller blærebetændelse, ligesom urinen var uden tegn til infektion alt sammen er symptomer, der taler imod en bitestikelbetændelse. Derimod er det nævnets opfattelse, at ovenstående symptomer er typiske for torsio testis.

Det er herefter nævnets opfattelse, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at 1. reservelæge ikke foranledigede et operativt indgreb, ligesom det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at hun sendte hjem med besked om at henvende sig ved forværring, idet en sådan procedure som oftest vil føre til en forsinkelse i diagnostik og behandling, som vil være yderst kritisk.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at 1. reservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. september 2005 på kirurgisk afdeling på .