Klage over, at operation for brækket lårben blev udskudt.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hans behandling af i perioden fra den 18. til den 21. april på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af i perioden fra den 18. til den 21. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0657821

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ledende overlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 18. til den 21. april på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> i perioden fra den 18. til den 21. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 18. april 2005 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , med brud på venstre lårbenshals. Der blev planlagt operation.

På grund af utilstrækkelig operationskapacitet blev operationen først udført natten mellem den 20. april og 21. april 2005. var fastende i perioden, men fik væske og salte gennem drop.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• at det blev vurderet, at s operation kunne udskydes.

Det er herved anført, at blev indlagt med et brækket lårben og flere gange blev gjort klar til operationen, som imidlertid blev udskudt. Det er videre anført, at hun fastede i tre dage, hvilket var alt for længe, da hun har stomi og spisevægring.

Nævnets afgørelse af klagen


Ledende overlæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 18. april til den 21. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Overlæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 18. til den 21. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 18. april 2005, at blev bragt til skadestuen, , efter et fald i sit hjem på plejehjemmet. Det blev ved undersøgelse konstateret, at hun havde brækket lårbenshalsen (collum femoris fraktur, Garden type II).

Ifølge journalen blev der planlagt operation med tre kanylerede skruer samme dag på ortopædkirurgisk afdeling.

Det fremgår videre af udtalelse af den 5. juli 2005 fra overlæge B, ortopædkirurgisk afdeling, at der i denne periode var en ophobning af patienter med hoftebrud og andre former for brud, som betød, at de operative ressourcer til behandling af patienterne var væsentligt overskredet.

Ifølge journalen den 20. april 2005 fastede nu på tredje døgn med henblik på operation af hoftebruddet. Ventetiden skyldtes utilstrækkelig operationskapacitet, og afdelingens ledelse var orienteret.

Det fremgår af journalen, at blev opereret natten mellem den 20. og 21. april 2005.

Det fremgår af udtalelse af 5. juli 2005 fra overlæge B, at der den 20. april 2005 blev udført en planlagt knæproteseoperation og en skulderproteseoperation.

Det fremgår videre af udtalelse af den 14. juli 2005 fra ledende overlæge A, at det i særlige spidsbelastningssituationer er nødvendigt at foretage en prioritering af patienterne, hvor det kan blive aktuelt at inddrage patienter fra andre sektorer end traumesektoren. Prioriteringen foregår efter aftale mellem kirurgerne, eventuelt med ledelsens mellemkomst.

Det er nævnets vurdering, at det bør tilstræbes, at patienter med hoftebrud opereres indenfor 48 timer efter, at pågældende er gjort klar til operation. I situationer med særlig spidsbelastning hvor afdelingen ikke kan overholde de anbefalede ventetider for patienter med et akut operationsbehov, og patienterne samtidig er fastende med henblik på operation, da bør disse patienters operation prioriteres frem for planlagte, ikke akutte operationer.

Det fremgår af udtalelse af den 17. marts 2006 fra ledende overlæge A, at det ikke er korrekt, at afdelingsledelsen ikke ville aflyse planlagte operationer, men at det kun sker i de såkaldte spidsbelastningstilfælde, hvor det ikke er muligt at afvikle de akutte operationer.

Det fremgår videre af udtalelse af den 14. juli 2005 fra ledende overlæge A, at afdelingsledelsen i det aktuelle tilfælde var orienteret om, at situationen var presset på afdelingen, men ikke om, at der var problemer med prioriteringen af patienter.

Det er imidlertid nævnets vurdering på baggrund af journalen den 20. april 2005, at afdelingsledelsen af kirurgerne var blevet orienteret om den konkrete situation, hvor ventede fastende på operation på tredje døgn.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 18. til den 21. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det er nævnets vurdering, at ledende overlæge A i det aktuelle tilfælde, hvor ventede langt over 2 døgn for at blive opereret for sit hoftebrud, burde have aflyst planlagte operationer.

Nævnet finder herefter, at ledende overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 18. til den 21. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .