Klage over brug af inficeret nål

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 11. november 2005 på operationsafdelingen på , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0658016

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2007

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 11. november 2005 på operationsafdelingen på <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 11. november 2005 fik ved en kikkertoperation fjernet galdeblæren på operationsafdelingen, .

I forbindelse med operationen blev der anlagt en lokalbedøvelse omkring operationsstedet. Den assisterende operationssygeplejerske stak sig på den nål, der blev anvendt til bedøvelsen. Kirurgen gav herefter fornyet indsprøjtning med samme nål.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 11. november 2005 på .

Det er herved anført, at i forbindelse med en galdeblæreoperation oplevede, at en sygeplejerske stak sig på en nål, som lidt senere blev anvendt til at stikke med. Det er videre anført, at frygter at være udsat for smittefare som følge heraf.


Nævnets afgørelse af klagen


Sygeplejerske har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af den 11. november 2005 på operationsafdelingen på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 11. november 2005, at operationssygeplejersken blev stukket af en nål, som blev brugt på . Videre fremgår det af journalen den 11. november 2005, at det derfor skulle sikres, at blev vaccineret mod stivkrampe og leverbetændelse (hepatitis).

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun forlod assistentbordet efter at have stukket sig for at skifte handsker. Da hun kom tilbage til operationen til assistent-bordet, opdagede hun, at kirurgen havde anvendt den samme nål til fornyet indsprøjtning. Videre fremgår det af sygeplejerske s udtalelse, at hun formentlig ikke tydeligt nok havde gjort kirurgen opmærksom på hændelsen.

Det er nævnets opfattelse, at en nål, som har gennemstukket en steril handske på den assisterende sygeplejerske, er at betragte som usteril, og derfor under ingen omstændigheder må placeres i operationsfeltets sterile område.

Det er videre nævnets opfattelse, at sygeplejerske , straks hun havde stukket sig på nålen, burde have gjort kirurgen tydeligt opmærksom på dette og have placeret nålen i et usterilt område eller overgivet nålen til en eventuel usteril medhjælper på operationsstuen, som kunne bortskaffe den i overensstemmelse med afdelingens instruks.

På den baggrund finder nævnet, at sygeplejerske handlede under normen for almindelig faglig anerkendt standard ved sin behandling af den 11. november 2005 på operationsafdelingen på .