Klage over manglende klinisk undersøgelse af finger efter voldsomt træk

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hendes behandling af den 11. december 2004 ved telefonisk kontakt til lægevagten, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0658726

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> den 11. december 2004 ved telefonisk kontakt til lægevagten, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


kom den 11. december 2004 kl. 13.00 til skade med sin venstre ringfinger, da hun forsøgte at holde fast på sin hest, hvorved der kom et træk fra tømmen på hendes venstre ringfinger.

Hun henvendte sig efterfølgende telefonisk til lægevagten, hvor hun talte med vagtlæge . På baggrund af det oplyste vurderede lægen, at der var tale om forstuvning, og hun tilrådede at hænge den smertende finger op i en slynge.

Den 12. december 2004 henvendte sig igen til lægevagten, hvor der blev foranlediget røntgenundersøgelse af fingeren, der viste brud, som efterfølgende blev behandlet med gips i 3 uger.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at læge ikke iværksatte relevante undersøgelser og behandling i forbindelse med, at var kommet til skade med finger.

Det er herved anført, at det efterfølgende blev konstateret, at s finger var brækket.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. december 2004.

Begrundelse


Af udskrift af telefonsamtalen af den 11. december 2004 mellem vagtlæge og fremgår, at oplyste, at hendes hest rendte fra hende, da hun var ved at trække den ud, hvorved venstre ringfinger blev vredet helt om. Videre fremgår, at hun hørte et smæld i hånden, og hun oplyste til vagtlægen, at hun havde meget ondt i fingeren, mere end ved tidligere brud og skader. Fingeren var ifølge det oplyste ikke hævet.

Ifølge udtalelse til sagen fra vagtlæge er journalnotat for den telefoniske henvendelse til vagtlægen bortkommet i forbindelse med oplysning af klagesagen.

Nævnet har på den baggrund lagt til grund, at vagtlæge har foretaget journalføring vedrørende henvendelsen.

Nævnet kan oplyse, at symptomer på brud er smerter, hævelse, blodansamling og eventuel fejlstilling. Der skal som regel et voldsomt traume for at fremkalde et brud, med mindre patienten har knogleafkalkning (osteoporose). Brud kan fremkaldes af både slag, træk og vrid, så umiddelbart kan mekanismen ikke afgøre, om der er brud. Diagnosen stilles ved en klinisk undersøgelse suppleret med røntgenbillede.

Det er nævnets vurdering, at overfor læge beskrev et voldsomt traume af fingeren, og at smerterne var værre end ved tidligere brud, og at hun desuden havde hørt et knæk i hånden.

Det er videre nævnets vurdering, at læge på den baggrund burde have tilbudt tid til en klinisk undersøgelse af fingeren i lægevagtens konsultation.

Nævnet finder således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .