Klage over behandling i forbindelse med en galdestensoperation.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 29. marts 2004 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0658915

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2007

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 29. marts 2004 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 29. marts 2004 blev opereret for galdesten på kirurgisk afdeling, Sygehus X. Operationen blev foretaget som kikkertoperation af overlæge .

Under operationen gik der hul på galdeblæren, hvorved der kom nogle sten ud i bughulen, der blev samlet op og fjernet sammen med den afskårne galdeblære. I øvrigt forløb operationen uden komplikationer.

Overlæge informerede efter operationen om forløbet af operationen. Dog fik ikke at vide, at der under operationen var tabt galdesten. Hun blev senere samme dag udskrevet fra kirurgisk afdeling.

Den 31. marts 2004 blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, Sygehus X, da hun siden operationen den 29. marts 2004 havde haft konstante smerter, kvalme, opkastninger og feber.

Den 1. april 2004 fik foretaget en ultralydsundersøgelse, der viste talrige løse galdesten i bughulen.

Den 2. april 2004 blev der påbegyndt behandling med antibiotika, inden samme dag kunne udskrives til ambulant kontrol.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev korrekt behandlet i forbindelse med en galdestensoperation, idet der blev tabt sten og væske i bughulen.

Det er herved anført, at kun fik at vide, at operationen gik godt, og at hun blev sendt hjem uden at vide, hvad der var sket med en masse piller. Endelig er det anført, at blev genindlagt 2 dage efter på grund af smerter og feber.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 29. marts 2004 på kirurgisk afdeling, Sygehus X. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge havde orienteret om, at der under operationen var tabt sten, men at han mente, at alle galdesten var samlet op.

Begrundelse


Den 29. marts 2004 fik ifølge journalen foretaget en galdestensoperation, der blev foretaget som kikkertoperation (laparoscopia).

Det fremgår af journalen, at galdeblæren umiddelbart var reaktionsløs, samt at overlæge trak i galdeblæren, inden han frilagde (fridissekerer) blodåren til galdeblæren (a. cystica) og galdebærens udførselsgang (ductus cysticus) hele vejen rundt.

Overlæge lukkede ifølge journalen herefter indløbet til galdeblæren med klips, inden han skar blodåren til galdeblæren og galdeblærens udførselsgang over. Han fjernede derefter galdeblæren ved at gå baglæns (retrograd) i galdeblærelejet. I den nederste del af galdeblærelejet lå galdeblæren dybt indlejret i leveren, hvorfor der opstod en læsion i galdeblæren, hvorved der faldt en hel del 4-5 mm store sten ud.

Det fremgår videre af journalen, at overlæge samlede alle sten op, inden de sammen med galdeblæren blev fjernet, og at han derefter lukkede operationsåbningerne.

Endelig fremgår det af journalen, at overlæge orienterede om indgrebet.

Det fremgår af overlæge ’s udtalelse til sagen, at han ikke orienterede om, at der under operationen blev tabt nogle galdesten, idet han mente, at han efterfølgende havde samlet alle tabte sten op.

Nævnet kan oplyse, at spild af galde og sten er en hyppigt forekommende komplikation til kikkertkirurgi i forbindelse med fjernelse af en galdeblære, idet der i 4-30 % af operationerne kommer hul på galdeblæren.

Nævnet kan videre oplyse, at man altid forsøger at samle tabte sten op, men at der til trods herfor opstår komplikationer i form af smerter, feber og infektion på grund af spildte sten hos 3-20 % af de patienter, hvor der under operationen gik hul på galdeblæren.

Det er nævnets vurdering, at operationen blev foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet det forhold, at der under operationen gik hul på galdeblæren, var en hændelig komplikation til operationen, og ikke en følge af manglende omhu fra overlæge ’s side.

Det er videre nævnets vurdering, at overlæge på relevant vis forsøgte at samle de tabte sten op, da han under operationen konstaterede, at der var tabt galdesten.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling og efterfølgende information af den 29. marts 2004 på kirurgisk afdeling, Sygehus X. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge havde orienteret om, at der under operationen var tabt sten, men at han mente, at alle galdesten var samlet op.