Klage over manglende tilsyn ved hævelse og rødmen i ansigtet.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes behandling af den 14. december 2005, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes journalføring af behandlingen af den 14. december 2005, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hendes behandling af den 13. december 2005, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0659708

Offentliggørelsesdato:

20. april 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes behandling af <****> den 14. december 2005, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge A for hendes journalføring af behandlingen af <****> den 14. december 2005, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge B for hendes behandling af <****> den 13. december 2005, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


havde siden den 12. december 2005 været hævet i ansigtet. En sygeplejerske fra plejehjemmet henvendte sig derfor den 13. december 2005 til praktiserende læge B i telefontiden. Sygeplejersken oplyste om hævelsen, at der desuden var tilkommet rødme omkring munden.

På baggrund af mistanke om allergisk reaktion ordinerede læge B medicinsk behandling og opfordrede samtidig personalet til at henvende sig igen, hvis behandlingen ikke havde nogen effekt.

Den 14. december 2005 kontaktede plejepersonalet praktiserende læge A, idet behandlingen ikke havde hjulpet. Lægen ordinerede herefter medicin til behandling af eksem.

blev senere samme dag undersøgt af en vagtlæge, som vurderede, at udslættet i ansigtet skyldtes rosen og satte hende i behandling herfor.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling, da personalet på plejehjemmet kontaktede Lægehuset , idet lægen vurderede, at der ikke var behov for tilsyn.

Det er herved anført, at havde smerter i ansigtet og på halsen på grund af hævelse og rødme. Det er videre oplyst, at det efterfølgende blev konstateret, at hun havde rosen.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. december 2005.

Læge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin journalføring af behandlingen af den 14. december 2005.

Læge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 13. december 2005.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 13. december 2005, at læge B blev ringet op af en sygeplejerske, der havde tilset på plejehjemmet. Hun havde siden dagen forinden været hævet i ansigtet, og der var nu tilkommet rødme omkring munden (perioral). Sygeplejersken oplyste desuden, at hun brugte meget sæbe i ansigtet og ofte havde tør hud. Lægen spurgte til hendes almentilstand, hvortil det blev oplyst, at den var normal. Lægen ordinerede på baggrund af de foreliggende oplysninger medicinsk behandling (Zyrtec), da det blev vurderet, at der var tale om en allergisk reaktion. Plejepersonalet blev desuden opfordret til at henvende sig igen, såfremt behandlingen ingen effekt havde.

Nævnet kan oplyse, at megen sæbevask kan medvirke til at udtørre huden og kan være årsag til allergiske reaktioner. Et forslag om umiddelbar behandling med antihistaminer er derfor relevant.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 13. december 2005.

Ifølge udtalelse af den 6. februar 2006 fra læge A kontaktede en sygeplejerske fra plejehjemmet den 14. december 2005 lægen i telefontiden, idet behandlingen af ikke havde hjulpet. Lægen vurderede, at der var tale om eksem.

Det fremgår af journalen den 14. december 2005, at læge A ordinerede behandling med hormoncreme (Locoid).

Nævnet kan oplyse, at en praktiserende læges pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed omfatter en pligt til at føre ordnede optegnelser i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003. Af bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at telefoniske kontakter til patienter skal journalføres, hvis den rådgivning, der er ydet, er et led i vurderingen og/eller behandlingen af patientens tilstand. Videre skal årsagen til patientkontakten, beskrivelse af patientens tilstand og sygehistorie, oplysninger om aktuel behandling samt diagnose eller lægens skøn angående sygdommens art, og indikation for iværksat behandling med for eksempel lægemidler anføres i journalen. Ved at anføre disse oplysninger i journalnotatet kan fejl og mangler i patientens behandling således imødegås.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at journalnotatet fra den 14. december 2005 mangler de fornødne oplysninger om s tilstand og begrundelse for behandlingen.

Patientklagenævnet finder herefter, at læge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 14. december 2005.

Nævnet kan oplyse, at et allergisk udslæt med hævelse må forventes at aftage under en behandling med antihistaminer. En udebleven behandlingseffekt må derfor føre til overvejelse om anden diagnose.

Det er nævnets vurdering, at læge A burde have stillet diagnosen ved et lægeligt tilsyn og ikke ved en telefonkonsultation, idet havde haft udslæt i ansigtet med hævelse igennem 2 døgn, og da behandlingen med antihistaminer ikke havde haft effekt.

Nævnet kan videre oplyse, at behandling i ansigtet med hormoncreme kun bør gennemføres efter nøje overvejelse, idet denne behandling i nogle tilfælde kan medføre forværring af eksisterende udslæt.

På denne baggrund finder nævnet, at læge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. december 2005.