Klage over udskrivelse fra sygehus på trods af manglende kontrol af blodprocent.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 9. januar 2006 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0659709

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2007

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 9. januar 2006 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 3. januar 2006 indlagt akut for tredje gang inden for 2 måneder med galdesten på kirurgisk afdeling, .

Den 5. januar 2006 blev der foretaget operation for svær galdeblærebetændelse og galdesten.

Den 6. januar 2006 klagede over kvalme, og den 8. januar 2006 havde hun kaffegrumslignende opkastninger, hvilket tydede på blodindhold i opkastet. Efterfølgende kikkertundersøgelse af mavesækken viste flere mavesår, uden der dog var direkte blødning herfra.

Den 9. januar 2006 blev udskrevet fra afdelingen. Hun modtog medicinsk behandling af mavesårene og fik oplyst, at hun burde kontrolundersøges med kikkert efter 6–8 uger.

Den 16. januar 2006 blev indlagt akut på grund af træthed og feber. Hendes blodprocent svarede til 30-40 % af det normale, og der blev herefter givet 2 gange 2 blodtransfusioner.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling, idet hun blev udskrevet fra kirurgisk afdeling den 9. januar 2006.

Det er herved anført, at den 8. januar 2006 havde kaffegrumslignende opkastninger, og at hun den 9. januar 2006 blev udskrevet, uden at der var kontrol med hendes hæmoglobin-tal. Det er endvidere oplyst, at hun den 16. januar 2006 blev genindlagt på kirurgisk afdeling på opfordring af egen læge.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. januar 2006 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 3. januar 2006, at blev indlagt akut på kirurgisk afdeling, , på grund af galdestensanfald.

Det fremgår videre af journalen den 4. januar 2006, at det var tredje gang, at var indlagt med galdestensanfald. Den undersøgende læge fandt, at der var indikation for operation.

Ifølge journalen den 5. januar 2006 blev opereret i fuld narkose (universel anæstesi) for galdeblærebetændelse med fjernelse af galdeblæren.

Det fremgår af laboratorieskemaet den 6. januar 2006 klokken 11.00, at måling af blodprocenten (hemoglobin) viste 7,1.

Det fremgår videre af journalen den 8. januar 2006, at havde kaffegrumslignende opkastninger, hvorfor der blev ordineret akut kikkertundersøgelse af mavesækken (gastroskopi) på baggrund af mistanke om mavesår. Gastroskopien viste 2 sår (ulcus) i mavesækken, dog uden blødning.

Ifølge laboratorieskemaet den 8. januar 2006 klokken 8.35 viste måling af blodprocenten 6,5.

Det fremgår af laboratorieskemaet den 8. januar 2006 klokken 12.05, at blodprocenten var 5,8.

Det fremgår videre af journalen den 9. januar 2006, at overlæge vurderede, at var vel ovre sin galdeblæreoperation, og hun blev derfor udskrevet fra afdelingen. Hun blev videre informeret om, at hun skulle behandles med mavesårsmedicin (Pantoloc), samt at der skulle foretages kontrolgastroskopi efter 4 uger.

Ifølge journalen den 16. januar 2006 blev på ny indlagt på kirurgisk afdeling. Hun havde siden udskrivelsen den 9. januar 2006 følt sig træt og havde nu feber og følte sig generelt utilpas.

Det fremgår af laboratorieskemaet den 16. januar 2006 klokken 20.55, at blodprocenten var på 3,2.

Det fremgår videre af klagen, at efterfølgende blev behandlet med 2 gange 2 portioner blod på grund af blodmangel.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at en blødning kan opstå såvel efter en operation som i forbindelse med mavesår. Blødning kan afsløres ved måling af blodprocenten, som falder, hvis blødning er til stede.

Det er nævnets vurdering, at overlæge ved udskrivelsen af burde have været opmærksom på, at hendes blodprocent havde vist et tydeligt fald fra den 6. januar 2006 til den 8. januar 2006.

Nævnet finder derfor, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. januar 2006 på kirurgisk afdeling, .