Klage over behandlingen af barn med feber, hoste og forkølelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 27. marts 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0659723

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 27. marts 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 27. marts 2006 konsulterede praktiserende læge med henblik på undersøgelse af hendes søn , som en uge tidligere var blevet undersøgt af en vagtlæge, der havde stillet diagnosen lungebetændelse og sat ham i antibiotikabehandling.

Ved lytteundersøgelse af lungerne fandt læge let sekretraslen men såkaldt frie lungefelter og det skønnedes, at lungebetændelsen var gået væk. s temperatur var 39,2 grader. Lægen vurderede, at det ikke var på grund af lungebetændelse, at han fortsat havde feber, men derimod på grund af nytilkommen virusinfektion.

Den 29. marts 2006 kontaktede igen lægevagten, da stadig havde feber. På baggrund af undersøgelsen vurderede vagtlægen, at han stadig havde lungebetændelse. Vagtlægen ordinerede på denne baggrund en andens slags penicillin.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 27. marts 2006 ikke modtog korrekt behandling af praktiserende læge

Det er herved anført, at henvendte sig til den praktiserende læge med , da han havde feber, hostede og var snottet. En uge før havde en vagtlæge diagnosticeret ham med lungebetændelse og sat ham i antibiotisk behandling. Den praktiserende læge vurderede, at det drejede sig om slim og kunne ikke sige, hvorfor havde feber. Det er endvidere anført, at en vagtlæge den 30. marts 2006 vurderede, at fortsat havde lungebetændelse.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. marts 2006.

Begrundelse


Ifølge journalen konsulterede den 27. marts 2006 praktiserende læge med henblik på undersøgelse af hendes søn . Han var en uge tidligere blevet undersøgt af en vagtlæge, hvor han havde fået stillet diagnosen lungebetændelse og var blevet sat i antibiotikabehandling.

Læge noterede i journalen, at var i slutningen af behandlingen for lungebetændelse med penicillin. Ved lytteundersøgelse af lungerne fandt lægen let sekretraslen men såkaldt frie lungefelter og det skønnedes, at lungebetændelsen var gået væk. Hans temperatur var 39,2 grader, og vejrtrækningen var normal, ligesom han var alment upåvirket.

Ifølge journalen vurderede lægen, at det ikke var på grund af lungebetændelse, at han fortsat havde feber, men derimod på grund af nytilkommen virusinfektion. Den praktiserende læge anbefalede, at blev set af læge, hvis hosten blev forværret, hvis almentilstanden blev påvirket, eller feberen var vedblivende.

Nævnet kan oplyse, at luftvejsinfektioner er hyppige hos børn. Symptomerne er hoste og feber. Tilstanden kan skyldes bakterier, hvor der ofte er knitrelyd ved lytteundersøgelse samt høj temperatur. Er årsagen virusinfektion, er feberen hyppigt lidt lavere, og der er ikke knitrelyd ved lytteundersøgelse. Det kan være vanskeligt at bestemme årsagen til sygdommen, men den kliniske undersøgelse kan så suppleres med blodprøver og røntgenundersøgelse af lungerne. Desuden er barnets almentilstand og evne til at drikke og spise en meget vigtig faktor i vurderingen af, om et barn skal indlægges på sygehus til undersøgelse og behandling.

Nævnet kan videre oplyse, at det ved en almindelig dagligdags klinisk undersøgelse ved febertilstand hos børn er normalt også at undersøge ører, hals, mave og urin.

Det fremgår ikke af journalen, at disse undersøgelser blev foretaget.

Det er nævnets vurdering, at det havde været relevant også at vurdere, om den igangværende penicillinbehandling var tilstrækkelig effektiv, om dosis var korrekt, og om den eventuelt skulle erstattes af en anden type, mere bredspektret antibiotikabehandling.

Samlet finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. marts 2006.