Klage over vagtlæges manglende diagnosticering af hjertesygdom

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 5. november 2005 i vagtlægekonsultationen, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans journalføring af undersøgelsen af den 5. november 2005 i vagtlægekonsultationen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0659919

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2007

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. november 2005 i vagtlægekonsultationen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans journalføring af undersøgelsen af <****> den 5. november 2005 i vagtlægekonsultationen, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb

Ved 5-ugers børneundersøgelsen hos praktiserende læge den 25. oktober 2005 blev der ikke fundet noget unormalt. s forældre mistænkte kolik og astma.

s forældre tog den 5. november 2005 kontakt til vagtlægekonsultationen, , da konstant var ked af det, havde pustende vejrtrækning, spiste mindre end normalt og sov mindre end ellers.

Vagtlæge undersøgte i vagtlægekonsultationen, , den 5. november 2005. Vagtlæge fandt, at der ikke var tale om noget akut, hvorfor han tilrådede, at blev set af sin praktiserende læge en af de førstkommende hverdage, herunder vejet.

s forældre henvendte sig herefter på Sygehus X med , hvor man fandt, at det drejede sig om en tilstand af hjertesygdom med arrytmi-forstyrrelse, for hvilken modtog behandling med god effekt.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge i vagtlægekonsultationen, , den 5. november 2005.

s forældre har herved anført, at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, og at vagtlægen blandt andet overså, at hun havde det dårligt med høj puls. s forældre har anført, at vagtlægen ikke lyttede til deres observationer af . Det er anført, at s forældre senere samme dag fik indlagt på Sygehus X.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin undersøgelse af den 5. november 2005 i vagtlægekonsultationen, . Det havde dog været hensigtsmæssigt, om vagtlæge på baggrund af s forældres oplysning om stødende vejrtrækning havde talt s puls.

Vagtlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin journalføring af undersøgelsen af den 5. november 2005 i vagtlægekonsultationen, . Det havde dog været hensigtsmæssigt, om vagtlæge havde uddybet sit notat med journalnotat sin objektive undersøgelse, og om han i journalen havde uddybet sin vurdering af s tilstand.

Begrundelse


Ifølge klagen henvendte s forældre sig til lægevagten, , den 5. november 2005, da ikke spiste, ikke sov og ikke kunne falde til ro. Det er anført i klagen, at de orienterede vagtlæge om disse observationer, ligesom de orienterede ham om, at indimellem havde haft stødende vejrtrækning. Videre fremgår det af klagen, at vagtlæge lyttede på s lunger, kiggede hende i halsen og i ørerne. Af klagen fremgår det, at vagtlæge herefter konkluderede, at det eneste, som han kunne gøre for at se, om trivedes, var at veje hende, hvilket imidlertid ikke kunne lade sig gøre, da der ikke var en vægt i vagtlægekonsultationen, . Endelig fremgår det af klagen, at s forældre fik besked om at henvende sig igen, hvis der skete en forværring.

Ifølge udtalelse til sagen fra vagtlæge var symptomerne, som var bemærket af s forældre, at ofte var grædende og urolig, at hun havde tidvis pustende vejrtrækning, og at hun spiste og sov mindre end forventeligt. Af udtalelsen fremgår det, at vagtlæge skabte sig et indtryk af via hendes opmærksomhed og reaktion på undersøgelsen. Videre fremgår det af udtalelsen, at vagtlæge kiggede i hals og ører, ligesom han målte hendes temperatur, og at han ved sin undersøgelse fandt normale forhold. Endvidere lyttede han på s hjerte og lunger, hvorved han fandt regelmæssig hjerteaktion samt normalt luftskifte.

Det fremgår videre af vagtlæge s udtalelse til sagen, at han ikke talte puls, dels fordi det erfaringsvist er svært at tolke i vagtsituationen, da børnene ofte er påvirkede af at blive undersøgt af en fremmed person, og dels fordi det ikke var hans opfattelse, at s puls på daværende tidspunkt var patologisk. Endelig er det i udtalelsen anført, at havde gode farver og var livlig ved undersøgelsen, og at der ikke blev gjort nogle unormale fund.

Det fremgår af journalen den 5. november 2005, at var otte uger gammel, og at hun de seneste tre uger havde været unormalt meget grædende. Videre fremgår det af journalen, at ifølge hendes forældre ikke spiste så meget, som hun burde. Endvidere fremgår det af journalen, at ikke var blevet vejet siden den 25. oktober 2005, og at burde ses hos sin praktiserende læge en af de førstkommende hverdage, og at hun burde vejes. Endelig fremgår det af journalen, at mistrivsel blev overvejet.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at vagtlæge ved sin undersøgelse af den 5. november 2005 mistænkte mistrivsel og ikke konstaterede den senere diagnosticerede hjertesygdom. Videre er det nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at vagtlæge gav s forældre besked om at henvende sig til praktiserende læge en af de førstkommende hverdage og i øvrigt henvende sig i vagtlægekonsultationen igen, hvis fik det værre.

Nævnet finder på denne baggrund, at vagtlæge har levet op til normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin undersøgelse af i vagtlægekonsultationen, , den 5. november 2005. Det havde dog været hensigtsmæssigt, om vagtlæge på baggrund af s forældres oplysning om stødende vejrtrækning havde talt s puls.

Det er nævnets opfattelse, at en vagtlæges pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed omfatter en pligt til at føre ordnede optegnelser i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003.

Nævnet har noteret sig, at vagtlæge s objektive undersøgelse og hans vurdering af s tilstand, herunder at han ikke skønnede, at s puls var patologisk, ikke fremgår af journalen.

Nævnet finder ikke, at vagtlæge s journalføring af konsultationen med og hendes forældre var under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det er dog nævnets opfattelse, at det havde været hensigtsmæssigt, om vagtlæge havde uddybet sit journalnotat med sin objektive undersøgelse, og om han i journalen havde uddybet sin vurdering af s tilstand.