Klage over praktiserende læges håndtering af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes håndtering af s anmodning af den 27. maj 2005 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Sagsnummer:

0660021

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes håndtering af <****>s anmodning af den 27. maj 2005 om aktindsigt i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1.

Hændelsesforløb
Den 26. maj 2005 var til en konsultation hos praktiserende læge på grund af smerter i venstre lyske. Ved en objektiv undersøgelse fandt speciallægen, at der kunne være tale om pungbrok eller en sløv infektion, og blev informeret om, at der absolut måtte formodes at være tale om godartede forandringer. Der blev udleveret uringlas med henblik på urinprøve og foretaget henvisning til nærmere udredning på det lokale sygehus.

I løbet af formiddagen den 27. maj 2005 ringede flere gange til praktiserende læge s konsultation, hvor han over for lægesekretæren bad om aktindsigt.

Kl. 10.30 havde læge en samtale med angående henvendelserne om aktindsigt. bad om en forklaring på, hvad der var galt, og hvad der skulle undersøges for. Han oplyste, at aktindsigten blev begrundet i, at han ønskede at se, hvad der blev gjort. Han blev herefter forklaret formålet med urinprøven og henvisningen til sygehuset.

Kl. 11.30 afleverede et brev til sekretæren hos praktiserende læge , hvori han anmodede om aktindsigt i sin journal.

Den 30. maj 2005 blev journaloplysningerne angående undersøgelsen den 26. maj 2005 fremsendt til .

Den 31. maj 2005 ringede til læge og oplyste, at han ikke blot ønskede journaloplysninger for undersøgelsen den 26. maj 2005, men ville have en kopi af hele journalen.

Den 3. juni 2005 fremsendte speciallæge en fuld kopi af journalen til .

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge ikke imødekom s anmodning om fuld aktindsigt fremsat den 27. maj 2005.

Det er herved anført, at han på trods af gentagne telefoniske henvendelser kun har fået aktindsigt i nogle få journalnotater, selv om han ønskede aktindsigt i hele journalen.

Nævnets afgørelse af klagen
Speciallæge i almen medicin har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling § 20, stk. 1, ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt den 27. maj 2005.

Begrundelse
Nævnet kan oplyse, at det fremgår af § 20 i lov om patienters retsstilling, at hvis en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v.

Det fremgår af journalen den 26. maj 2005, at var til en konsultation hos praktiserende læge på grund af smerter i venstre lyske. Ved en objektiv undersøgelse fandt lægen, at der kunne være tale om pungbrok eller en sløv infektion, og blev informeret om, at der absolut måtte formodes at være tale om godartede forandringer. Der blev udleveret uringlas med henblik på urinprøve og foretaget henvisning til nærmere udredning på det lokale sygehus.

Det fremgår af journalen, at i løbet af formiddagen den 27. maj 2005 flere gange ringede til praktiserende læge s konsultation, hvor han over for lægesekretæren bad om aktindsigt. Kl. 10.30 havde specialelæge en samtale med angående henvendelserne om aktindsigt. bad om en forklaring på, hvad der var galt, og hvad der skulle undersøges for. Han oplyste, at aktindsigten blev begrundet i, at han ønskede at se, hvad der blev gjort. Han blev herefter forklaret formålet med urinprøven og henvisningen til sygehuset.

Det er videre noteret i journalen, at kl. 11.30 afleverede et brev til sekretæren hos læge , hvori han anmodede om aktindsigt i sin journal.

Det fremgår af journalen den 30. maj 2005, at journaloplysningerne angående undersøgelsen den 26. maj 2005 blev fremsendt til . Det er noteret i journalen, at den 31. maj 2005 ringede til speciallæge og oplyste, at han ikke blot ønskede journaloplysninger for undersøgelsen den 26. maj 2005, men ville have en kopi af hele journalen. Den 3. juni 2005 fremsendte speciallæge en fuld kopi af journalen til .

Det er nævnets opfattelse ud fra s samtale med læge den 27. maj 2005, at speciallægen i den konkrete sammenhæng var berettiget til at forstå den skriftlige anmodning om aktindsigt som alene omfattende journaloplysningerne fra den 26. maj 2005, da ved konsultationen den 27. maj 2005 oplyste, at hans ønske om aktindsigt var begrundet i, at han ønskede at få en forklaring på, hvad der var galt helbredsmæssigt, og hvad der skulle undersøges for.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge ikke handlede i strid med lov om patienters retsstilling ved sin håndtering af s anmodning om aktindsigt den 27. maj 2005 i sin klinik.