Klager over en utilstrækkelig behandling på skadestuen, idet der ikke blev iværksat antibiotikabehandling for en læsion i hånden fra en rive.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 1. september 2005 på skadestuen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0660023

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 1. september 2005 på skadestuen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
henvendte sig den 1. september 2005 på skadestuen, Sygehus X, efter at være faldet over en haverive under staldarbejde og fået en tand fra denne op i højre håndled på den side af håndleddet, som ligger i forlængelse af håndåbningen (ulnast). På skadestuen fandt reservelæge , at der ikke var tegn på kar-, nerve- eller seneskade. Læsionen blev beskrevet som en tværgående flænge på ca. 1,5 cm, strækkende sig fra midten af leddet og ud mod lillefingersiden. Reservelægen fandt det ikke nødvendigt at undersøge såret i dybden. Der blev syet med 3 sting og herefter anlagt støttebind. Det blev anbefalet, at hånden skulle holdes i ro 6-7 dage. Behandlingen af blev herefter afsluttet, men der blev givet besked om at henvende sig igen på skadestuen, hvis der opstod tegn på infektion.

Den 3. september 2005 henvendte sig igen på skadestuen, da der var hævelse, varme og rødme ved højre håndled. På grund af mistanke om infektion blev der iværksat behandling med antibiotika.

Den 4. september 2005 kom til en fornyet vurdering, hvor han blev indlagt, da man fandt yderligere mistanke om dyb infektion. blev samme dag opereret, hvor man foretog et længdegående snit over seneskederne i håndleddet, frilagde nerven og spaltede senerne. Der blev ikke fundet pus i området, hvor man også dyrkede og ikke fandt bakterier.

Herefter var der et længere sygdomsforløb. Sidste operation fandt sted den 12. september 2005, hvor der blev foretaget en sekundær sutur af såret.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At den 1. september 2005 ikke modtog korrekt behandling på skadestuen, Sygehus X, idet der ikke blev iværksat antibiotikabehandling.

Nævnets afgørelse af klagen
Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 1. september 2005 på skadestuen, Sygehus X.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 1. september 2005, at henvendte sig på skadestuen, Sygehus X. Årsagen til henvendelsen var, at han under arbejde havde fået en tand fra en rive ind i højre håndled. Han blev undersøgt af reservelæge , som fandt en halvanden cm lang flænge midt på højre håndled, strækkende sig til den side af håndleddet, som ligger i forlængelse af håndåbningen. Ved objektiv undersøgelse fandt reservelægen ikke tegn på kar- nerve- eller seneskade. Der var smerter fra flængen, og disse smerter strakte sig op mod albuen. Reservelægen fandt det ikke nødvendigt at undersøge såret i dybden. Reservelægen syede med 3 sting og påsatte et støttebind. Det blev anbefalet at holde hånden i ro i 6-7 dage.

I sin udtalelse til sagen har reservelæge oplyst, at blev rådet til at søge skadestuen igen ved tegn på infektion.

Nævnet kan oplyse, at det hører med til en objektiv undersøgelse af et sår at vurdere dybden af såret. Dette er ikke kun nødvendigt for at sikre, at der ikke er nerve- kar- eller seneskader, men også for at kunne danne sig et indtryk af, hvor dybt en mulig forurening kan være placeret, således at man kan planlægge eventuel antibiotikabehandling.

På den baggrund er det nævnets opfattelse, at reservelæge s beslutningsgrundlag for at undlade antibiotikabehandling var mangelfuldt.

Nævnet finder herefter, at reservelæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. september 2005 på skadestuen, Sygehus X.
______