Klage over uforsvarlig udskrivelse fra hospital

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 14. juni 2005 på medicinsk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0660322

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Speciale:

Lungesygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 14. juni 2005 på medicinsk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


havde en svær, kronisk lungesygdom (KOL) med påvirkning af hjertet (cor pulmonale). Hun havde været indlagt herfor flere gange på medicinsk og intensiv afdeling, .

blev den 11. juni 2005 indlagt på medicinsk afdeling’s observationsafsnit på grund af forværring i den kroniske lungesygdom.

Ved indlæggelsen var ikke akut påvirket. Der blev foretaget røntgenundersøgelse af brystkassen, som viste tegn på lungebetændelse, hvorfor der blev iværksat behandling med penicillin.

Den 13. juni 2005 blev fundet af portør i forvirret tilstand i sygehusets forhal. Hun blev bragt tilbage til observationsafsnittet og blev undersøgt af reservelæge, som konstaterede, at hun ikke kunne huske, hvad der var sket i forhallen, men at hun var orienteret i tid, sted og egne data og ikke havde tegn på lammelser. Reservelægen vurderede, at der kunne være tale om en forbigående, nedsat blodforsyning til hjernen (TCI).

Reservelægen tilså flere gange i den følgende nat og fandt intet påfaldende. Reservelægen observerede blandt andet, at gik frit omkring i afdelingen.

Den 14. juni 2005 blev undersøgt af læge , som fandt, at var i sin normale tilstand (habitualtilstand), og at hun var klar i hovedet og svarede relevant. Ved undersøgelse af lungerne (stetoskopi) blev der på begge lunger fundet bilyde (bronchospasmer). Lægen kontrollerede blodprøverne og udskrev til hjemmet.

Senere samme dag, den 14. juni 2005, fandt familien død i sit hjem.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl, idet det blev vurderet, at være sundhedsmæssigt uforsvarligt at udskrive .

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 14. juni 2005.

Begrundelse


havde ifølge journalen svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der tidligere havde medført flere indlæggelser. Hun boede alene, havde hjemmehjælp til rengøring, tøjvask og personlig hygiejne og kom sjældent på gaden og anvendte da rollator.

Ved indlæggelsen var ifølge journalen ikke akut påvirket. Hun havde åndedrætsbesvær, blodtryk 95/48, temperatur normal, men med stigning i løbet af dagen til 38,1 o.

Videre ifølge journalen blev der under indlæggelsen fundet tegn på infektion i lungerne, hvorfor der blev iværksat behandling med penicillin, og der blev videre iværksat behandling mod opblussen i KOL med binyrebarkhormon som tabletter.

Nævnet kan oplyse, at dette er den sædvanlige behandling ved opblussen i KOL.

havde ifølge journalen en episode med forbigående forvirring den 13. juni 2005. Ved efterfølgende undersøgelse samme dag kunne lægen imidlertid ikke finde tegn på sygdom i hjernen, og der blev således ikke længere fundet tegn på forvirring, ligesom der ikke blev fundet tegn på lammelser. Der blev konstateret en let forstørret venstre pupil i forhold til højre pupil.

Ved læge undersøgelse af inden udskrivelsen den 14. juni 2005 blev forskellen i størrelse på pupillerne opfattet som følger efter tidligere operationer for grå stær, og den på dette tidspunkt forsvundne forvirring fra dagen før blev opfattet som eneste tegn på et muligt mildt tilfælde af forbigående iltmangel i hjernen.

Ifølge det i journalen anførte, virkede den iværksatte behandling således, at den 14. juni 2005 blev skønnet at være i sin sædvanlige tilstand, hvad angår den svære kroniske lungesygdom.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig faglig standard at udskrive patienter med opblussen i KOL til hjemmet, når den vejrtrækningsmæssige tilstand igen er nær det sædvanlige for patienten.

Det er nævnets vurdering, at der ved udskrivelsen ikke forelå tegn eller forhold, der burde have givet mistanke om andre sygdomme end den kendte svære lungesygdom.

Nævnet finder således samlet, at læge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .