Klage over behandling af albue

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædisk kirurgi for hans behandling af den 16. november 2004 sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

06F003

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2006

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædisk kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 16. november 2004 sin klinik, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb

stødte i slutningen af oktober 2004 sin venstre albue mod en stige og fik et sår. Der var planlagt en operation den 26. oktober 2004 hos speciallæge , der imidlertid blev udskudt til såret var lægt.

Den 16. november 2004 var såret på albuen helet, og speciallæge fjernede ved et operativt indgreb slimsækken på s venstre albue (synovectomia bursae olecrani sin). Speciallægen ramte i den forbindelse den nerve, der ligger på lillefingersiden (nervus ulnaris), hvorved fik et stød ud i lillefingeren og lillefingersiden af ringfingeren. Der blev imidlertid ikke fundet tegn til beskadigelse af nerven. Operationssåret blev herefter syet, og der blev lagt en forbinding. Speciallæge vurderede, at der var sket en påvirkning af nerven, og ordinerede, at armen skulle være hævet de 2 første dage, og at trådene skulle fjernes efter ca. 10 dage.

Den 17. november 2004 oplyste speciallæge om, at han havde mange smerter i underarmens lillefingerside, dog havde han følesans i fingrene. Han havde endvidere hævelse i håndleddet og fingrene og havde taget smertestillende medicin samt hold hånden opad. Speciallæge oplyste, at han ville kontakte senere og overveje en undersøgelse af nerverne (EMG), hvis generne fortsatte.

Den 19. november 2004 kunne i forbindelse med en telefonisk kontrolundersøgelse oplyse, at der fortsat var hævelse i underarmen og hånden, men ingen rødme. Der var endvidere en normal følesans i fingerspidserne.

Den 22. november 2004 oplyste i forbindelse med endnu en telefonisk kontrolundersøgelse, at det gik bedre, men at han fortsat havde behov for smertestillende medicin, og at hans håndled og hænder var meget hævede, dog snurrede det ikke så meget mere.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At praktiserende speciallægelæge ikke foretog en korrekt behandling af s beskadigede albue.

Det er hertil anført, at ved et uheld havde fået klemt en nerve i albuen og på grund af den forkerte behandling har måttet sygemeldes i yderligere 4-6 måneder.

Nævnets afgørelse af klagen

Speciallæge i ortopædisk kirurgi har ikke overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af den 16. november 2004 i sin klinik.

Begrundelse

I journalen den 16. november 2004 er det noteret, at såret på s albue var helet, og speciallæge fjernede ved et operativt indgreb slimsækken på s venstre albue (synovectomia bursae olecrani sin). Der blev lagt et tværsnit over det mest fremtrædende parti, og der blev taget et lille tenformet stykke hud med ud. Der blev fundet en kraftig betændelsesreaktion i slimsækken. Sækken blev fjernet hele vejen rundt, og fordi oversigten i operationsfeltet var vanskelig, anvendte speciallægen en såkaldt stump dissektionsteknik for ikke at skære eller klippe i de strukturer, der var beliggende i området, inklusiv den nerve der lå på lillefingersiden (nervus ulnaris).

På trods af disse foranstaltninger ramte speciallægen alligevel nervus ulnaris, hvorved mærkede et stød i ring- og lillefinger. Der blev ikke konstateret nogen beskadigelse af nerven, men speciallægen vurderede efter operationen, at der var sket en påvirkning af nerven, hvorfor han ordinerede armen hævet de to første dage.

Den 17. november 2004 oplyste speciallæge om, at han havde mange smerter i underarmens lillefingerside, dog havde han følesans i fingrene. Han havde endvidere hævelse i håndleddet og fingrene og havde taget smertestillende medicin samt hold hånden opad. Speciallæge oplyste, at han ville kontakte senere og overveje en undersøgelse af nerverne (EMG), hvis generne fortsatte.

Den 19. november 2004 kunne i forbindelse med en telefonisk kontrolundersøgelse oplyse, at der fortsat var hævelse i underarmen og hånden, men ingen rødme. Der var endvidere en normal følesans i fingerspidserne.

Den 22. november 2004 oplyste i forbindelse med endnu en telefonisk kontrolundersøgelse, at det gik bedre, men at han fortsat havde behov for smertestillende medicin, og at hans håndled og hænder var meget hævede, dog snurrede det ikke så meget mere.

Nævnet kan oplyse, at ved et operativt indgreb i væv, hvor der har været inflammation eller blødning, vil der ofte være arvævsdannelse i vævet, hvilket vanskeliggør identifikation af anatomiske strukturer såsom nerver. Derfor anvendes en skånsom kirurgisk teknik i form af stump dissektion med saks (Metzembaum) eller pean, hvor man spreder brancherne ved proceduren i stedet for at samle brancherne, som når man klipper.

Det er nævnets opfattelse, at speciallæge tog relevante forsigtighedsforanstaltninger i sin operative procedure ved at anvende stump dissektionsteknik. Nævnet er endvidere af den opfattelse, at selvom klager fik klemt nervus ulnaris ved operationen, er dette ikke udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed.

Nævnet har lagt til grund, at da speciallæge under operationen konstaterede, at nervus ulnaris var blevet ramt, forlængede han snittet, således at han kunne inspicere nerven for at sikre sig, at der ikke var nogen synlige skader på nerven.

Nævnet kan oplyse, at når nervus ulnaris alene bliver udsat for ydre tryk eller træk og ingen læsioner, vil nerven kun være forbigående påvirket.

Det er nævnets opfattelse, at det på baggrund af det omhandlede operationsforløb var korrekt, at ordinere aflastning af armen i et par dage og afvente, at nerven spontant ville komme tilbage til sin normale tilstand.

Nævnet har lagt til grund, at speciallæge var klar over risikoen for, at der kunne være sket en skade på nerven, som han ikke havde erkendt under operationen, hvorfor han overvejede at henvise til en neurofysiologisk undersøgelse (EMG), hvorved en skade kunne påvises. Speciallægen holdt sig ved hyppige telefoniske kontakter orienteret om tilstanden, og kunne konstatere, at nervus ulnaris blev genoprettet.

Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at speciallæge har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin behandling af den 16. november 2004 i sin klinik.