Klage over utilstrækkelig behandling af 9 måneder gammel pige.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 16. januar 2005 i vagtlægekonsultationen, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

06F005

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. januar 2005 i vagtlægekonsultationen, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb


henvendte sig den 16. januar 2005 til lægevagten kl. 8.22 med datteren , der var 9 måneder gammel.


Vagtlæge undersøgte og fandt, at hun ikke havde feber, men let påskyndet vejrtrækning og var irritabel. Vagtlæge fandt ikke, at tilstanden krævede indlæggelse og anbefalede Panodil stikpiller.


Kl. 11.20 samme dag henvendte forældrene sig på børneafdelingen, med samme symptomer hos , som blev indlagt.


Klagen


Der er klaget over følgende:


• At den vagtlæge, som undersøgte den 16. januar 2005, ikke handlede fagligt korrekt.


Det er herved anført, at vagtlægen opfordrede til at tage med hjem igen, og at hun skulle komme igen, såfremt ikke fik det bedre efter Panodil. tog senere selv på med , hvor hun blev indlagt.


Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. januar 2005 i vagtlægekonsultationen.


Begrundelse


Det fremgår af visitationsnotat af 16. januar 2005, at rettede telefonisk henvendelse til lægevagten kl. 8.22 på grund af, at datteren var stakåndet og hostede. blev visiteret til en konsultation hos lægevagten på .


Det fremgår af journalen, at blev tilset af vagtlæge samme dag kl. 9.58, og at vagtlæge ikke fandt, at havde feber. havde pæne farver, og det bløde punkt i kraniet (fontanellen) var normal. Der var ikke nakke-ryg-stivhed. Vagtlæge vurderede, at havde en lidt påskyndet respiration, men lytteundersøgelsen af lungerne var normal. Der var endvidere normal undersøgelse af ørerne. Endelig fandt vagtlæge , at maven var blød og uøm.


Det fremgår videre af journalen, at vagtlæge anbefalede en Panodil stikpille, og såfremt ikke faldt til ro på den, måtte hun komme igen.


Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at var afklædt ved undersøgelsen, og at han ikke vurderede, at der var tegn til astmatisk bronchitis, da han så hende.


Det fremgår videre af vagtlæge s udtalelse til sagen, at han i øvrigt fandt normale forhold ved sin undersøgelse af fraset, at hun virkede lidt irritabel.


Det fremgår af journalen fra børneafdelingen, , at blev indlagt den 16. janaur 2005 kl. 11.20, og at var pylret, men kunne trøstes. Hun fandtes ikke at være irritabel. Man konkluderede, at der formentlig var tale om en viral luftvejsinfektion. blev udskrevet dagen efter, hvor hun var respiratorisk upåvirket.


Nævnet kan oplyse, at luftvejsinfektioner er en hyppig sygdom i småbarnsalderen. Oftest er årsagen en virus. Symptomerne er hoste, let feber og slimdannelse i luftvejene, ligesom der var vejtrækningsbesvær i større eller mindre grad. Ved lytteundersøgelse af lungerne kan en eventuel sammentrækning af – og hævelse – i bronkierne høres som en pibende eller hvæsende lyd. Er det meget udtalt, kan der være indtrækninger af de øverste halsmuskler og eventuel blåfarvning af læber og fingre som udtryk for iltmangel. Afhængig af sværhedsgraden af symptomerne og patientens almentilstand er behandlingen medicinsk i hjemmet eller under indlæggelse.


Det er nævnets opfattelse, at vagtlæge ved sin fuldt dækkende kliniske undersøgelse af fandt helt normale forhold, specielt vedrørende vejtrækningen.


Nævnet finder hefter, at vagtlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. januar 2005 i vagtlægekonsultationen, idet behandlingen med stikpille og hjemsendelse var forsvarligt.