Klage over at en læge ikke ville udskrive beroligende medicin

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af ultimo september 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

06F011

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> ultimo september 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
led af hjertesygdom som følge af åreforkalkning. For dette var han i fast behandling med diverse medicin. Ud over dette havde han gennem mange år fået beroligende medicin (Diazepam), der udleveres via hjemmesygepleje for at forebygge misbrug.

Den 12. september 2005 udskrev praktiserende læge tablet Spirix (vanddrivende) samt tablet Diazepam (5 mg 100 stk.) til et apotek i . Det blev aftalt med apoteket, at man kunne udlevere Spirix til , mens Diazepam efter gældende aftale skulle sendes til hjemmeplejen.

Den 13. september 2005 hentede sine Spirix-tabletter på apoteket. Ved en fejltagelse kom man til også at udlevere Diazepam-tabletterne.

Den 22. september 2005 kontaktede hjemmeplejen læge med oplysning om, at Diazepam-tabletterne ikke var nået frem til hjemmeplejen, og at man derfor havde forespurgt på apoteket. Apoteket havde oplyst, at man ved en fejltagelse havde udleveret tabletterne til den 13. september 2005. Det blev videre oplyst, at over for hjemmeplejen nægtede at have modtaget Diazepam.

Den 23. september 2005 kontaktede læge apoteket og fik bekræftet, at Diazepam var udleveret den 13. september 2005 til personligt.

Den 27. september 2005 diskuterede læge situationen telefonisk med , som hævdede, at han ikke havde modtaget Diazepam. Da lægen fra apoteket havde fået oplyst, at han personligt havde afhentet medicinen, blev man enige om, at måtte søge sig en anden læge.

Den 29. september 2005 ringede til læge s praksis og bad om at få en ny recept på Diazepam samt anden nødvendig hjertemedicin. Læge indtelefonerede en recept på den ønskede hjertemedicin og oplyste om, at han i fremtiden skulle bestille sin medicin hos sin nye læge.


Klagen
Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge ultimo september 2005 afviste at udskrive nødvendig medicin til .

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af ultimo september 2005 i sin klinik.

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 12. september 2005, at læge udskrev recept på Spirix og Diazepam (5 mg 100 stk). Sidstnævnte præparat skulle efter gældende aftale udleveres til hjemmesygeplejersken.

Det fremgår videre af journalen, at læge den 22. september 2005 blev kontaktet af hjemmeplejen, der oplyste, at Diazepam-tabletterne ikke var nået frem til hjemmeplejen. Man havde derfor forespurgt på apoteket, hvorfra det var blevet oplyst, at tabletterne ved en fejl var blevet udleveret til den 13. september 2005. Det blev videre oplyst, at overfor hjemmeplejen nægtede at have modtaget Diazepam.

Af journalen den 23. september 2005 fremgår det, at læge kontaktede apoteket. Det blev fra apoteket bekræftet, at Diazepam-tabletterne ved en fejl var blevet udleveret til den 13. september 2005.

Af journalen den 26. september 2005 fremgår det, at ringede til læge s klinik. Han oplyste til kliniksekretæren, at han ikke havde fået Diazepam.

Det fremgår endvidere af journalen den 27. september 2005, at læge talte i telefon med . Han oplyste, at han ikke havde fået udleveret den ordinerede Diazepam. Det blev aftalt, at skulle søge en anden læge.

Endelig fremgår det af journalen den 29. september 2005, at ringede til læge s praksis og bad om at få en ny recept på Diazepam samt anden nødvendig hjertemedicin. Læge indtelefonerede en recept på den ønskede hjertemedicin og oplyste om, at han i fremtiden skulle bestille sin medicin hos sin nye læge.

På baggrund af det ovenstående har Patientklagenævnet lagt til grund, at den 13. september 2005 fik udleveret Diazepam på apoteket.

Efter nævnets opfattelse var det derfor fagligt korrekt, at læge ultimo september 2005 ikke udskrev Diazepam på ny.

Nævnet skal endvidere bemærke, at læge den 29. september 2005 udskrev nødvendig medicin til .

Efter en samlet vurdering af sagen finder nævnet herefter, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ultimo september 2005 i sin klinik.