Klage over læges afvisning af at udskrive medicin

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 2. til den 22. november 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

06F012

Offentliggørelsesdato:

20. september 2006

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 2. til den 22. november 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
henvendte sig telefonisk den 2. november 2005 til praktiserende læge , idet han mente, at han havde lungebetændelse. Han blev tilbudt undersøgelse samme dag, men ønskede ikke denne tid.

Den 3. november 2005 henvendte sig igen telefonisk og ønskede antibiotisk behandling. Ved hjemmebesøg fandt læge , at havde akut bronkitis og ordinerede Hexabotin 500 mg. gange to i syv dage.

Den 9. november 2005 henvendte sig igen til læge , idet han ønskede mere antibiotisk behandling. fandt ikke, at der umiddelbart var grund til dette, men henviste til yderligere undersøgelser. ønskede ikke at få taget et røntgenbillede af brystet. Der blev aftalt, at der skulle tages blodprøver.

Den 14. november 2005 afviste at få foretaget de aftalte blodprøver.

Den 22. november 2005 henvendte hjemmeplejen sig telefonisk med henblik på en ordination af Stesolid rektaltuber til behandling af krampetilfælde. Læge fandt ikke, at dette var indiceret.

Klagen
Der er klaget over følgende:

1. At ikke fik tilstrækkelig medicin til behandling af sin lungebetændelse.

har herved anført, at lungebetændelsen varede i ca. 17-21 dage, men at han kun fik 20 stk. Hexabotin, som skulle tages 3 gange 500 mg. pr. dag.

2. At ikke fik ordineret Stesolid rektaltuber mod kramper.

har herved anført, at døgnplejen havde bedt ham om at bestille Stesolid rektaltuber á 10 mg.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt
Læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 2. til den 22. november 2005.

Begrundelse af 1. klagepunkt
Det fremgår af journalen den 2. november 2005, at henvendte sig telefonisk til læge med bekymring for at have lungebetændelse, og at læge tilbød en konsultationstid, hvilket ikke ønskede at udnytte.

Det fremgår desuden af journalen den 3. november 2005, at læge udførte vanlig klinisk undersøgelse af og diagnosticerede en lungeinfektion (”akut bronkitis”). Han ordinerede antibiotikum.

Det fremgår videre af journalen den 9. november 2005, at ved telefonisk kontakt ønskede yderligere antibiotisk behandling, men at læge ikke umiddelbart fandt grundlag herfor og henviste til supplerende undersøgelser (røntgenundersøgelse og blodprøver).

Det fremgår af journalen den 15. november 2005, at ikke ønskede at få udført blodprøverne.

Det er nævnets vurdering, at læge på relevant vis udførte en klinisk vurdering af , og at det antibiotiske middel blev udskrevet i relevant mængde og dosering af den diagnosticerede lungeinfektion.

Det er endvidere nævnets vurdering at læge ved kontakten den 9.11.2005 tilrådede og henviste til supplerende undersøgelser førend stillingtagen til yderligere antibiotisk behandling, som ønsket af . ønskede ikke at medvirke til disse undersøgelser.

Patientklagenævnet finder herefter, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af fra den 2. til den 9. november 2005.

Begrundelse af 2. klagepunkt
Det fremgår af journalen den 22. november 2005, at en social og sundhedsassistent på s vegne telefonisk fremsatte anmodning om recept på krampebehandlingsmiddel (”Sup Stesolid”), hvilket læge ikke imødekom.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at behandlingen herunder ordination af medicin af s epilepsi efter tydelig aftale blev varetaget af de involverede sygehusafdelinger. Læge fandt, at der ikke forelå nogen akut behandlingskrævende tilstand, som kunne begrunde en ordination af medicin til akut krampebehandling.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at læge med denne afvisning var loyal i forhold til den (aftalt) behandlingsansvarlige for s epilepsi, og at han med denne adfærd handlede i overensstemmelse med vanlig faglig praksis.

Patientklagenævnet finder herefter, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin vurdering vedrørende ordination af medicin til den 22. november 2005.