Klage over manglende indbringelse til skadestue

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler for hans behandling af den 13. marts 2005 ved besøg i hjemmet.

Sagsnummer:

06F014

Offentliggørelsesdato:

16. november 2006

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****> for hans behandling af <****>den 13. marts 2005 ved besøg i hjemmet.

Hændelsesforløb


faldt den 13. marts 2005 under en badmintonkamp og slog sin hæl. Der blev rekvireret en ambulance via 112.

Ambulancebehandler vurderede på baggrund af foretaget undersøgelse, at der var tale om en forstuvning.

Den 15. marts 2005 kontaktede egen læge, hvor en ultralydsskanning viste fuldstændig ruptur af venstre achillessene.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev begået en fejl, da ikke blev medtaget til skadestuen.

har oplyst, at det efterfølgende blev konstateret, at hun havde en fuldstændig ruptur af venstre achillessene.

Nævnets afgørelse af klagen


Ambulancebehandler har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 13. marts 2005.

Begrundelse


var ifølge journalen under en badmintonkamp vredet rundt på den ene fod. Ambulancebehandler undersøgte ifølge journalen hendes fod for hævelser, smerte, bevægelighed og udspurgte hende om selve forløbet.

Ifølge udtalelse til sagen fra ambulancebehandler havde ikke i forbindelse med uheldet hørt et knæk eller et smæld. Hun kunne ifølge udtalelsen ved undersøgelsen bevæge sine tæer samt hele sin fod op i mod sig selv, ligesom hun kunne rotere sin fod.

På baggrund af det ved undersøgelsen konstaterede vurderede ambulancebehandler , at der var tale om en forstuvning og vejledte om behandling med ispose, forbinding (kompression) samt hævede benet(elevation), ligesom han umiddelbart ifølge journalen pålagde ispose.

Nævnet kan oplyse, at denne behandling er relevant behandling til enhver idrætsskade, hvor der er hævelse.

Det er nævnets vurdering, at ambulancebehandler ved ankomsten medbragte relevant udstyr, samt foretog relevant undersøgelse af foden på baggrund af det oplyste om smerten, ligesom han var opmærksom på bevægeligheden, eventuel hævelse og de objektive fund.

Ifølge journalen blev det aftalt, at selv skulle tage hjem, samt at hun skulle kontakte læge eller skadestue, hvis det blev værre eller hvis generne fortsatte.

Det er samlet nævnets vurdering, at der på undersøgelsestidspunktet ikke forelå forhold, der burde have fået ambulancebehandler til at indbringe på skadestuen.

Samlet finder nævnet således, at ambulancebehandler ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .