Klage over grå stær-operation

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 27. februar 2004 i øjenafdelingen, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

06F022

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2006

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 27. februar 2004 i øjenafdelingen, <****>, jf. lægelovens § 6.

 

Hændelsesforløb

Den 27. februar 2004 blev opereret for grå stær (katarakt) på øjenafdelingen, .

Ved kontrollen dagen efter blev det besluttet at indlægge akut på øjenafdelingen, idet han havde haft hovedpine og en del smerter i det nyopererede øje. De følgende dage havde vedvarende smerter og kvalme samt opkastninger, og der blev givet yderligere medicin, som skulle sænke trykket i øjet samt medicin mod kvalme.

Den 1. marts 2004 blev igen opereret, idet behandlingen af hans øje ikke havde tilstrækkelig effekt. Ved operationen blev der fjernet rester af et geleagtigt hjælpestof (Healon), der bruges i forbindelse med stæroperationer. Herefter blev trykket i øjet normaliseret. fik ordineret tryknedsættende medicin. Efter nogle dage forsvandt reaktionen i øjet, og kunne udskrives.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At lægerne på øjenafdelingen ikke foretog en korrekt øjenoperation af .

Det er herved anført, at under operationen havde følelsen af, at han blev stukket i selve pupillen. Da han kom hjem, var han meget syg. Dagen efter viste en kontrolundersøgelse, at trykket i øjet var forhøjet, hvorfor blev indlagt i 4 dage. Det er endelig anført, at operationen har medført, at syn er blevet reduceret til 12 %, og dermed en forringelse af synet. Der er endvidere smerter i øjet.

Nævnets afgørelse af klagen

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 i forbindelse med sin behandling af den 27. februar 2004 i øjenafdelingen, .

Begrundelse

Nævnet kan oplyse, at øjets linse er beliggende bag regnbuehinden og dennes midtstillede, cirkelrunde åbning pupillen. Med alderen kan linsen blive uklar og synes grålig i pupillen, heraf den gamle betegnelse grå stær.

Operation for grå stær (katarakt) udføres i dag ved, at man gennem et ganske smalt, vandret indsnit i senehinden eller hornhinden, en såkaldt “tunnel”, indfører et instrument, der sender ultralydsbølger igennem den uklare, hårde linsekerne (nucleus), så at denne sønderdeles til sorbet-lignende konsistens (fakoemulsifikation) og opsuges gennem samme instrument tillige med den bløde linsebark (cortex), der omgiver kernen.Tilbage bliver så linsekapslen, en tynd, glasklar hinde, der så bruges som fæste for en kunstig linse (pseudofakos) med optisk styrke, der erstatter den fjernede linse.

Fakoemulsifikationen fordrer en veludvidet pupil. Er det ved drypningen med pupiludvidende dråber lige forud for operationen ikke lykkedes at få pupillen tilstrækkelig vid, kan denne udvides yderligere ved indsprøjtning af en sej, geléagtig substans, benævnt Healon 5, i øjets forreste kammer. Healon må, for ikke at frembringe en trykstigning i øjet efter operationen opsuges inden operationen afsluttes, men det kan ved den sejeste type Healon 5, være vanskelig at udføre komplet, hvorfor man i reglen vil forebygge med tryksænkende øjendråber og tabletter. I nogle tilfælde er linsekernen så hård, at der skal bruges længere tid på at sønderdele den. Da kan den forlængede ultralydspåvirkning medføre en væskeophobning (ødem) i hornhinden, der oftest er forbigående. Ultralyd af et par minutters ekstra varighed giver ikke varige skader på en forlods normal hornhinde.

Af journalen fra øjenafdelingen, fremgår, at den 6. januar 2004 blev forundersøgt med henblik på operation for grå stær. Der blev fundet indikation for operation, idet synsstyrken på begge øjne var betydelig nedsat med synsstyrker på henholdsvis 20 og 16 procent af det normale, og der var betydelig grå stær (immatur, nukleær, brunescerende katarakt). Der blev endvidere konstateret aldersforandringer (AMD) på begge øjne i nethindens gule plet (macula; det punkt på nethinden, hvor synet er skarpest).

Det fremgår af journalen den 27. februar 2004, at fik foretaget en operation af sin grå stær på højre øje med anvendelse af ultralydssønderdeling af den uklare linse (“phakoemulisificatio”) og indlæggelse af en kunstig linse. Som bedøvelse blev der anvendt indsprøjtning ved siden af øjet (peribulbært) med lidokain-noradrenalin, hvilken er sædvanlig faglig fremgangsmåde, og hos langt størsteparten af patienterne sikrer komplet smertefrihed operationen igennem.

Overlæge har i sin udtalelse til sagen anført, at s pupil, trods forudgående drypning med pupiludvidende dråber, ikke var tilstrækkelig udvidet, hvorfor hun indsprøjtede Healon 5 i det forreste øjenkammer. For at forebygge trykstigning i øjet efter operationen gav overlægen en tryksænkende tablet (Diamox) lige efter operationens afslutning. Herudover gav hun en tablet Diamox med, som skulle tage hjemme kl. 18.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med gældende lægefaglig standard at overlæge anvendte Healon 5 på grund af en hård linsekerne, dels for at søge pupillen udvidet, dels for at beskytte hornhindens særlige følsomme indre cellelag (endotelet) mod ultralydseffekten. Det var endvidere nævnets opfattelse, at der blev foretaget en relevant efterbehandling af .