Klage over fejl i forbindelse med operation for galdesten.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 23. juli 2005 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0760409

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2007

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 23. juli 2005 på kirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 21. juli 2005 blev indlagt på kirurgisk afdeling, Sygehus X, med galdestenssmerter. Hun havde haft smerter ved galdeblærestedet gennem 14 dage. Hun havde tidligere fået konstateret galdesten. Ved ultralydsundersøgelse samme dag blev der fundet 2 store galdesten i stor galdeblære.

Den 23. juli 2005 fik i fuld bedøvelse foretaget fjernelse af galdeblæren af overlæge . Operationen startede med en laparoskopi operation, men på grund af blødning, blev der efterfølgende foretaget åben operation, og overlægen tilkaldte assistance, idet de dybe galdegange var skåret over. Det blev besluttet at overføre hende til Sygehus Y til videre behandling.

Den 25. juli 2005 blev opereret på Sygehus Y. Efterforløbet var præget af tilkomne bylddannelser og væskeudtrædning til bughulen, hvorfor hun den 8. august 2005 blev genopereret. Efter et langvarigt forløb med tilbagevendende infektioner var der den 6. oktober 2005 fortsat var sivning fra drænkanalen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke har modtaget en korrekt behandling i forbindelse med en galdeoperation.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 23. juli 2005 på kirurgisk afdeling, Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 21. juli 2005, at blev indlagt på mistanke om galdestenssmerter. Hun havde haft smerter i ca. to uger. Der blev foretaget blodprøver, og der var normale leverfunktionsprøver. Der blev foretaget ultralydsskanning, som afslørede stor galdeblære med to sten, hvoraf den ene formentligt var fastsiddende svarende til galdeblærens udførselsgang i den dybe galdegang.

På baggrund af s symptomer og fundet ved ultralydsskanningen er det nævnets vurdering, at der var indikation for at foretage operation med fjernelse af galdeblæren.

Ifølge journalen blev den 21. og den 22. juli 2005 informeret om operationen og risici i forbindelse hermed.

Det fremgår af journalen den 23. juli 2005, at overlæge foretog operationen, der som vist ved ultralydsskanningen, fandt galdeblæren stor og spændt. Der var sammenvoksninger mellem bughulens fedtforklæde og galdeblæren, som blev fjernet. På grund af galdeblærens størrelse foretog overlægen tømning af galdeblæren for bedre at kunne sikre de anatomiske forhold. Overlæge frilagde, hvad han erkendte, som galdeblærens udførselsgang i den dybe galdegang. Hvad der blev opfattet som galdeblærens udførselsgang (ductus cysticus) blev klippet dobbelt centralt og enkelt perifert, og stumpen blev løftet op, og galdeblæren fjernet. Herved opstod kraftig blødning fra leveren, som trods kompression ikke kunne kontrolleres, hvorfor overlægen gik over til en åben operation. Overlæge fandt herved, at blødningen var en sidelæsion på en arterie, som blev syet. Herefter blev det konstateret, at der var fjernet 1 ½ cm af den fælles galdegang (ductus choledochus), og overlægen tilkaldte assistance.

Det er nævnets vurdering, at overlæge fandt en større blødning fra leverens underside, efter han havde delt de dybe galdegange. Overlægen ændrede herefter relevant operationen til åben operation med henblik på blodstandsning. Herunder erkendte overlægen en læsion af den dybe galdegang. Overlægen tilkaldte overlæge, der anlagde dræn i den dybe galdegang mod leveren samt anlæggelse af dræn i bughulen for at opsamle eventuelt galdespild, hvorefter der blev taget kontakt til subspecialiseret afdeling, hvortil blev overflyttet med henblik på rekonstruktion af de dybe galdegange.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt og alvorlig om end yderst sjælden komplikation til såvel kikkertrørsoperation, såvel som når der foretages åben operation med fjernelse af galdeblæren. Det er en alvorlig komplikation i omkring 0,1 procent af de opererede patienter.

Det er imidlertid, på baggrund af operationsbeskrivelsen, nævnets vurdering, at komplikationen var en hændelig komplikation.

Nævnet finder på den baggrund, at overlæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. juli 2005 på kirurgisk afdeling, Sygehus X.