Klage over manglende undersøgelse i forbindelse med hovedpineproblemer

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme for hans behandling af den 22. februar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761111

Offentliggørelsesdato:

20. april 2007

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme <****> for hans behandling af <****> den 22. februar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


havde fået nye briller hos en optiker, men fandt ikke, at hun så tilstrækkelig godt med dem og henvendte sig efterfølgende til andre optikere. Disse optikere fik andre resultater end den første optiker i forbindelse med synsprøve.
Ved konsultationen den 22. februar 2006 hos speciallæge i øjensygdomme viste en synsprøve, at havde normalt syn ved anvendelse af brillerne. oplyste, at hun kun kunne se skarpt i midten af synsfeltet, idet siderne var buede eller krumme. Hertil oplyste speciallæge , at hun kun kunne forvente at se skarpt indenfor 10 % af synsfeltet.
Speciallæge foretog ikke yderligere undersøgelser, da s syn var godt.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 22. februar 2006 af speciallæge .

Det er anført, at kort forinden konsultationen hos speciallæge
havde købt nye briller, men at hun blandt andet oplevede migrænelignende hovedpineanfald, og at hun ikke kunne bruge brillerne. Det er videre anført, at hun ikke blev tilstrækkeligt undersøgt af speciallæge .

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge i øjensygdomme har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 22. februar 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 22. februar 2006, at henvendte sig til speciallæge på grund af hovedpine og problemer med sine nye briller. Speciallægen udmålte normalt afstandssyn 1.2 med nærsynsglas (myopikorrektion) samt normalt læsesyn (nærvisus) 4 med og uden brilleglas. Han afsluttede herefter konsultationen uden videre behandling.

Speciallæge har i sin udtalelse af den 6. juni 2006 anført, at klagede over at have fået forskellige oplysninger ved flere synsprøver hos forskellige optikere.

Ifølge klagen forstod ikke speciallæge s forklaring, ligesom hun ikke fik en forklaring på sine hovedpineproblemer.

Nævnet kan oplyse, at der altid vil være små forskelle imellem flere udmålinger af brilleglas på den samme person, oftest indenfor +/- 0.5 dioptri sfærisk ækvivalent samt +/- 0.5 cylinder. Indenfor disse udsving opstår der meget sjældent hovedpine.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at de fleste mennesker har bygningsfejl, men langt fra alle har brug for briller for at se normalt, og at hovedpine ofte opstår midlertidigt i forbindelse med anskaffelse af briller med ændret korrektion. I sjældne tilfælde kan årsagen til hovedpine være forkert brillekorrektion, og på trods af et normalt udmålt syn (1.2) kan brilleglassene således være forkerte eller for stærke.

Det fremgår af s klage, at billedet gennem de nye briller kun var skarpt i midten, og at synsfeltet til siderne var buet og krumt.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse af den 26. oktober 2006, at ved konsultationen den 22. februar 2006 nævnte, at der var fortegninger i det perifere synsfelt ved brug af brillerne.

Nævnet kan oplyse, at det er øjenlægens opgave at sikre sig, at patienten forstår/accepterer hans forklaring.

Det er herefter nævnets opfattelse, at øjenlæge burde have undersøgt, om s brilleglas var forkerte/for stærke og dermed var mulig årsag til hovedpinen.

Nævnet finder herefter, at speciallæge i øjensygdomme handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. februar 2006 i sin klinik.