Klage over manglende fremsendelse af journal fra tidligere praktiserende læge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans håndtering af s anmodning om fremsendelse af hendes journal til hendes nye læge, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761113

Offentliggørelsesdato:

20. april 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering af <****>s anmodning om fremsendelse af hendes journal til hendes nye læge, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 11. juli og den 12. august 2005 anmodede læge om at fremsende hendes journal til hendes nye praktiserende læge. Læge fremsendte ikke journalen til s nye læge i forbindelse med hendes anmodninger herom.

anmodede således hendes nye læge om at rykke læge for journalen. Læge fremsendte i den forbindelse ikke s journal til hendes nye læge.

Den 4. august 2006 oplyste læge telefonisk til Patientklagenævnet, at han nu havde videresendt s journal til hendes nye læge.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge trods flere rykkere ikke fremsendte til hendes nye læge.

Det er herved anført, at den 11. juli og den 12. august 2005 bad læge om at sende hendes journal til hendes nye læge. Det er videre anført, at nye læge herefter rykkede for journalen, men denne anmodning blev ligeledes ikke besvaret.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin håndtering af anmodning om fremsendelse af hendes journal til hendes nye læge.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at nævnet som udgangspunkt betragter oplysninger indeholdt i en patientjournal, som oplysninger, der er nødvendige for den videre behandling af en patient. Således bør en patients journal fremsendes på forlangende.

Det fremgår af s klage, at hun den 11. juli og den 12. august 2005 bad læge om at fremsende hendes journal til hendes nye læge. Herefter rykkede s nye læge for journalen hos læge .

Læge fremsendte ikke s journal til hendes nye læge i forbindelse med ovenstående anmodning herom.

Den 4. august 2006 oplyste læge telefonisk til Patientklagenævnet, at han nu
havde videresendt s journal til hendes nye læge.

Det er nævnets opfattelse, at læge i umiddelbart fortsættelse af s anmodninger burde havde fremsendt hendes journal til hendes nye læge.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge handlede under normen for almindeligt anerkendt faglig standard ved sin håndtering af s anmodning om fremsendelse af hendes journal til hendes nye læge.