Klage over utilstrækkelige undersøgelser i forbindelse med forhøjet PSA-tal.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 4. marts 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761119

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 4. marts 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


henvendte sig den 25. juni 2002 til vikaren for egen læge, idet han gennem en måned havde haft smerter i venstre flanke, og der havde været blod i urinen. Lægen fandt ved sin undersøgelse normale forhold og anbefalede ham herefter at henvende sig hos egen læge, praktiserende læge .

Den 14. august 2002 ved konsultation hos læge blev der foretaget undersøgelse og ordineret blodprøver. Blodprøverne viste forhøjet fraktioneret PSA, men ellers normale forhold.

Den 22. august 2002 ordinerede læge røntgenundersøgelse af nyrerne. Undersøgelsen blev foretaget den 11. september 2002 og viste intet abnormt.

Ved konsultation den 4. marts 2004 oplyste , at han skulle op og lade vandet tre gange om natten. Lægen ordinerede herefter tabletter mod forstørret blærehalskirtel (prostata).

Foranlediget af pårørende fik den 19. august 2005 igen taget blodprøver med henblik på lidelse i blærehalskirtlen. PSA var forhøjet, hvorfor læge den 31. august 2005 foretog undersøgelse af prostata gennem endetarmen, hvorved han fandt en forstørret og ret hård højre lap.

blev herefter henvist til urologisk afdeling, hvor han blev undersøgt fra den 5. september 2005. Efterfølgende vævsprøve fra prostata og sædblære viste kræft.

Den 1. december 2005 fik i fuld bedøvelse udtaget lymfeknuder fra bækkenet. Mikroskopisk undersøgelse viste, at de indeholdt kræftceller.

KlagenDer er klaget over følgende:

• At læge i perioden fra den 25. februar 2002 til den 30. januar 2006 ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser og ikke stillede den korrekte diagnose.

Det er herved anført, at læge overså synlige symptomer på prostatacancer i et tidligere stadie, og at dette medførte, at s prostatacancer først for nylig er blevet opdaget, uden helbredelsesmuligheder, da der er metastaser til lymferne.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 4. marts 2004 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 25. juni 2002, at henvendte sig hos vikaren for egen læge, idet han gennem en måneds tid havde haft smerter i højre flanke, videre havde hans datter, der var sygeplejerske, testet hans urin med urin-stix og fundet blod. Lægen undersøgte urinen med urin-stix og fandt ikke tegn på blod. Endvidere blev der foretaget dyrkning af urin for bakterier (Flexicult), men undersøgelsen viste ingen vækst. Lægen anbefalede ham herefter at rette henvendelse til egen læge for videre undersøgelser.

Det fremgår videre af journalen den 14. august 2002, at mødte i konsultationen hos egen læge , hvor han oplyste, at han var oppe for at lade vandet 5 gange hver nat, samt at han et par gange havde haft ondt i højre lænd. På baggrund af mistanke om nyresten ordinerede lægen blodprøver, herunder blodprøve med henblik på lidelse i prostata (PSA og fraktioneret PSA).

Ifølge journalen den 22. august 2002 viste blodprøverne forhøjet fraktioneret PSA, men ellers normale forhold. Læge ordinerede herefter røntgenundersøgelse af nyrer og urinveje på baggrund af mistanke om nyresten. Røntgenbillederne viste også normale forhold.

Patientklagenævnet kan oplyse, at man ved en blodprøve taget med henblik på lidelse i prostata måler blodets indhold af et enzym, der dannes i prostatakirtlen. Dette enzym kaldes Prostata Specifikt Antigen (PSA). Hvis indholdet i blodet af dette stof er forhøjet, kan der være tale om kræft i prostata. Diagnosen er dog ikke sikker, da flere godartede tilstande kan føre til forhøjelse af PSA. Det bør derfor føre til en videre udredning af patienten.

Det fremgår af journalen den 4. marts 2004, at henvendte sig hos læge med henblik på en almindelig helbredsundersøgelse. Han oplyste, at han var oppe 3 gange om natten for at lade vandet, hvorfor lægen ordinerede et lægemiddel til afhjælpning af godartede prostataproblemer (Carduran).

Det fremgår videre af klagen, at på foranledning af pårørende i august 2005 på ny fik taget en blodprøve med henblik på PSA-undersøgelse.

Ifølge journalen den 22. august 2005 viste undersøgelsen forhøjet værdi, og lægen vurderede, at der skulle foretages en undersøgelse af prostata gennem endetarmen.

Nævnet kan oplyse, at lægen ved undersøgelse gennem endetarmen vil kunne mærke på prostata, da denne ligger tæt op ad endetarmen. Hårde områder i prostata kan være et tegn på kræft.

Det fremgår af journalen den 31. august 2005, at der blev foretaget undersøgelse af prostata gennem endetarmen. Læge fandt ved undersøgelsen en forstørret, ret hård højre lap og henviste til videre udredning på urologisk afdeling.

Det fremgår videre af journalen den 19. januar 2006, at havde fået påvist kræft i prostata (prostatacancer).

Det er nævnets vurdering, at læge den 4. marts 2004 burde have foretaget en undersøgelse af prostata gennem endetarmen, idet på ny oplyste, at han var oppe flere gange hver nat for at lade vandet. De frembudte symptomer burde lægen have søgt belyst så nøje som muligt.

Det er videre nævnets vurdering, at undersøgelse gennem endetarmen (rektal eksploration) er en relevant undersøgelse i situationer, hvor kræftforandringer i prostata kan mistænkes.

Nævnet finder derfor, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 4. marts 2004 i sin klinik.