Klage over manglende reaktion på snurren i ben efter hofteoperation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere visiterende vagtlæge for hendes behandling af den 22. april 2006 ved telefonisk konsultation, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761605

Offentliggørelsesdato:

20. september 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere visiterende vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> den 22. april 2006 ved telefonisk konsultation, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


fik den 6. marts 2006 indsat et kunstigt hofteled i højre hofte. På grund af smerter i højre ben og kraftig hævelse var han fra den 5. til den 6. april 2006 indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus X, på grund af mistanke om blodprop i benet. Mistanken blev afkræftet.

Lørdag den 22. april 2006 kl. 10.46 henvendte s hustru sig til lægevagten og oplyste, at hendes mand siden hofteoperationen havde haft snurren i benet og nu også i begge arme.

Visiterende vagtlæge anbefalede, at kontaktede egen læge om mandagen. 4 timer senere kontaktede s hustru sig igen til lægevagten og oplyste, at talte sort. Han var sløv og bleg og havde en bule over maven. Han blev tilset af lægevagten kl. 16.09 og indlagt akut på Sygehus X, hvor man fandt, at han havde en meget lav blodprocent samt 2 større mavesår.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• at den visiterende vagtlæge ikke gav en korrekt behandling den 22. april 2006.

Det er herved anført, at hustruen kontaktede vagtlægen telefonisk og angav, at hendes mand var bleg og træt og havde en snurrende fornemmelse i arme og ben. Det er endvidere anført, at den visiterende vagtlæge henviste til at kontakte egen læge efter weekenden. Endelig er det anført, at blev indlagt akut senere samme dag.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 22. april 2006.

Begrundelse


Af journalen for henvendelsen til lægevagten den 22. april 2006 fremgår, at havde fået ny hofte 7 uger tidligere, og at han nu havde tilbagevendende snurren i benet og nu også i begge arme.

Af udtalelse til sagen fra læge fremgår, at s hustru oplyste, at han 7 uger tidligere havde fået indsat en ny hofte, og at der var snurren i benet, hvilket der havde været hele tiden, men at der nu var tilkommet snurren i armene også. Desuden var han træt og bleg. Lægen vurderede på dette grundlag, at skulle undersøges yderligere, men at der ikke var oplysninger, som gjorde, at dette ikke kunne vente til egen læges åbningstid.

Nævnet kan oplyse, at lægevagtsordningen er telefonvisiteret, og patienterne kommer til at tale med en praktiserende læge. Patienterne fremfører overfor lægen deres symptomer, og det er så lægens opgave ud fra disse suppleret med opklarende spørgsmål at afgøre, hvilken ydelse der skal foretages, enten sygebesøg i hjemmet, undersøgelse i lægevagtens konsultation, direkte indlæggelse på sygehus eller afslutning i telefonen med et godt råd og eventuel henvisning til egen læges åbningstid.

Det er nævnets vurdering, at snurren i arme og ben gennem længere tid ikke umiddelbart er noget faretruende symptom, men oplysning om snurren i et ben 7 uger efter hofteoperation kunne være tegn på blodprop.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at læge ved den telefoniske kontakt burde have stillet supplerende spørgsmål med det formål at danne sig et tilstrækkeligt overblik over s tilstand for at kunne foreslå relevant behandling.

Nævnet finder således, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .