Klage over ordination af stærk smertestillende medicin

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 24. juli 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761608

Offentliggørelsesdato:

20. september 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 24. juli 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
led af kroniske smerter på grund af rygmarvsforsnævring (spinal stenose). Hun konsulterede den 24. juli 2006 i egen læges fravær praktiserende læge , idet hun gennem nogle dage havde haft stærke smerter i ryg og ben, som indimellem krampede, så hun ikke kunne gå. Hun havde selv taget de smertestillende tabletter Pamol uden tilstrækkelig effekt og bad om noget lidt stærkere smertestillende medicin.

Læge udleverede Ketogan-tabletter, som skulle tages med 1 tablet 2 x daglig. Endvidere medgav han recept på 4 Durogesic-plastre med styrken 100 µg/time.

hentede straks plastrene på apoteket, og kl. 11.30 indtog hun ½ Ketogan-tablet og satte et plaster på.

Et par timer senere blev svimmel, kastede op og fik dårlig mave. Senere fik hun tilkaldt en vagtlæge, som imidlertid gik igen og henviste til egen læge næste morgen.

Efterfølgende faldt i søvn i en stol og vågnede først ved to tretiden om natten. Hun var fortsat generet af voldsom svimmelhed, kastede op og havde ufrivillig vandladning.
Om morgenen, hvor hun fortsat var dårlig, kontaktede hun læge , som henviste til medicinsk modtagelse, Sygehus X, under mistanke om væskemangel.

blev hjemsendt samme dag med recept på det smertestillende præparat Dolol.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge begik fejl ved sin ordination af smertestillende medicin til .

Det er herved anført, at efterfølgende blev dårlig og måtte på hospitalet.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 24. juli 2006.


Begrundelse


kontaktede læge på grund af smerter i ryg og ben, og hun havde på henvendelsestidspunktet alene anvendt Paracetamol som smertestillende, men da denne behandling ikke gav tilstrækkelig lindring, var der behov for yderligere smertestillende behandling. var ikke tilmeldt patient hos læge .

Nævnet kan oplyse, at Paracetamol er et mildt smertestillende middel.

Ifølge journalen havde læge kendskab til, at led af spinalstenose samt, at hun var henvist til operation herfor.

Videre ifølge journalen udleverede læge smertestillende medicin (6 stk. Ketogan) og skrev en recept på smertestillende plaster (Durogesin 100 mikg).

Nævnet kan oplyse, at dette er stærk smertestillende medicin.

Efter anvendelse af plaster og indtagelse af Ketogan udviklede symptomer på forgiftning og blev næste dag indlagt.

Ifølge udtalelse til sagen fra læge forventede han ikke, at både ville tage smertestillende tabletter og anvende smertestillende plaster.

Det er nævnets vurdering, at læger bør udvise forsigtighed ved ordination af stærk smertestillende til ældre patienter. Et godt kendskab til patienten, god information om ordinationen samt forsigtig dosering er almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder således, at læge ved at starte med høj dosering til en ældre, ukendt patient, der hidtil ikke havde anvendt denne medicin, uden at give omfattende information om anvendelsen, har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.