Indberetning af vagtlæges behandling af 4-uger gammelt spædbarn

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 4. november 2005 i lægevagten, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761720

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 4. november 2005 i lægevagten, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
Den 4. november 2005 var , der var 4 uger gammel, til konsultation hos vagtlæge , idet hendes vejrtrækning var rallende, hun havde knækkelyde fra brystet, blå mærker på begge kinder og udslæt på brystkassen. Læge henviste til behandling hos egen læge i tilfælde af, at der opstod yderligere blå mærker.

blev efterfølgende indlagt på børneafdelingen, Sygehus X (tidligere ), hvor lægerne vurderede, at hendes symptomer kunne skyldes mishandling.

Ved brev af 2. juni 2006 indberettede Sundhedsstyrelsen læge s behandling af til Patientklagenævnet.

Nævnets afgørelse af indberetningen
Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 4. november 2005 i lægevagten, (tidligere ).

Begrundelse
Det fremgår af lægevagtens journal den 4. november 2005, at s mor kontaktede lægevagten telefonisk, idet var snottet, rallede, frembragte knækkelyde ved vejrtrækning og havde blå mærker. s mor oplyste endvidere, at datteren ikke havde feber. blev på denne baggrund henvist til konsultation hos lægevagten.

Det fremgår af lægevagtens journal den 4. november 2005, at var til konsultation hos læge . Han fandt, at var pjevset, havde blå mærker (hæmatomer) på begge kinder og 2 cm store røde pletter på brystet.

Det fremgår endvidere af journalen, at læge fandt, at havde stødende vejrtrækning, men normale vejrtrækningslyde ved stetoskopi. Læge anbefalede på denne baggrund forældrene at søge egen læge, hvis der kom flere blå mærker.

Læge har i sin udtalelse anført, at han husker patienten, fordi det var usædvanligt med blå mærker. Han fandt ikke, at var akut behandlingskrævende, hvorfor han skønnede, at videre behandling måtte høre til hos egen læge.

Patientklagenævnet kan oplyse, at blå mærker hos et knapt 4 uger gammelt barn er meget usædvanligt.

Nævnet kan endvidere oplyse, at stødende respiration bør give mistanke om lungelidelse.

Det er nævnet opfattelse, at vejen fra de primære symptomer til alvorlig sygdom hos spædbørn ofte er meget kort, og usædvanlige symptomer bør, selvom diagnosen ikke kan stilles, føre til overvejelser om akut indlæggelse til observation, selvom barnet ved undersøgelsen ikke er alment påvirket.

På baggrund af det ovenstående, er det nævnets opfattelse, at læge på baggrund af de beskrevne iagttagelser burde have indlagt til observation på en børneafdeling.

Nævnet finder herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 4. november 2005 i lægevagten, .