Klage over utilstrækkelig undersøgelser af patient med forstadier til kræft i næseskillevæggen.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge D for hendes behandling af den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0761911

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge D for hendes behandling af <****> den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 29. august 2001 efter henvisning fra speciallæge første gang set på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X. Årsagen til henvisningen, var mistanke om kræftlidelse i næsen lokaliseret til næseskillevæggen. Forud for indlæggelsen var der foretaget biopsi og histologisk undersøgelse, som havde vist mistanke om cancer (carcinoma in situ) og en mistanke for invasiv vækst (udbredelse i vævet).

var herefter til kontrol i øre-næse-hals-afdelingens ambulatorium med regelmæssige mellemrum. Der blev taget biopsi fra det syge væv fra næseskillevæggen den 1. november 2001. Der blev ved denne lejlighed også foretaget hudtransplantation, til dække af det fjernede tumorvæv.

Der blev desuden fortaget biopsi af det syge væv den 22. april 2003 og den 7. februar 2005.

Den 17. februar 2005 fik oplyst, at den mikroskopiske undersøgelse af det væv, der blev fjernet ved operationen den 7. februar 2005, viste cancer (planocellulært karcinom), og at han ville blive henvist til Sygehus Y til behandling for kræftsygdommen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At lægerne på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, ikke foretog en korrekt behandling af .

har herved anført, at lægerne efter en biopsi af svulsten i hans næse, konstaterede, at der var tale om forstadier til kræft. På trods heraf, blev han ikke fulgt nøje, og der blev ikke foretaget de nødvendige undersøgelser. Den 17. februar 2005 fik oplyst, at han havde kræft i næsen.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X.

Overlæge B har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X.

Overlæge C har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 29. august 2001 til den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X.

Afdelingslæge D har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 17. februar 2005 på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 29. august 2001, at af egen øre-næse-hals-læge blev henvist til undersøgelse og behandling på øre-næse-hals-afdelingen på Sygehus X, efter at egen øre-næse-hals-læge ved en biopsi den 7. august 2001 fra næseskillevæggen havde fundet mistanke om cancer (carcinoma in situ) og en lille mistanke om invasiv vækst (udbredelse i vævet).

Det fremgår desuden af journalen den 29. august 2001, at overlæge C foretog en forundersøgelse i ambulatoriet på øre-næse-hals-afdelingen, og at der blev foretaget en ny biopsi.

Det fremgår af journalen den 31. august 2001, at kom til mikroskopisvar, og at han blev orienteret om, at biopsien igen viste carcinoma in situ med obs. for invasivt planocellulært karcinom.

Det fremgår af journalen den 23. oktober 2001, at overlæge C havde en samtale med . Det blev besluttet, at skulle opereres.

Det fremgår videre af journalen den 1. november 2001, at overlæge C foretog operationen. Mikroskopi af det fjernede væv viste fokalt invasiv vækst med usikker radikalitet til siden og i dybden.

Af journalen den 16. november 2001 fremgår, at ved kontrol i ambulatoriet hos overlæge C fik overbragt mikroskopisvaret, og at han her fik at vide, at det var nødvendigt at reoperere.

Det fremgår af journalen den 15. januar 2002, at blev indlagt med henblik på dette, men da overlæge A ved den objektive undersøgelse af næsen fandt et mindre, skorpedækket sår, et par cm inde på næseskillevæggen og en smule sekret, fandt han efter samråd med overlæge C alligevel ikke indikation for operation, men i stedet for fortsat kontrol.

Det fremgår videre af journalen, at der blev udført kontrol den 18. februar, den 16. maj og den 8. november 2002, hvor man ved undersøgelserne ikke fandt kliniske tegn på recidiv.

Det fremgår herefter af journalen den 22. april 2003, at blev set af overlæge B. klagede over irritation og kløe fra næsen og endvidere sekretion. Ved den objektive undersøgelse blev der fundet et voldformet areal med stærk rødme i periferien. Området virkede sammenvokset (adhærent) til brusken. Der blev foretaget biopsi fra området, og mikroskopisvaret gav ikke mistanke om noget ondartet.

Videre fremgår det af journalen, at herefter var til flere kontroller. Han klagede ved flere af disse kontroller over smerter og skorpedannelse i næsen, og der var ved de objektive undersøgelser forandringer svarende til det tidligere tumorsted.

Det fremgår af journalen den 13. januar 2005, at havde fået tiltagende smerter i næsen og var generet af konstant skorpedannelse. En reservelæge fandt på ny suspekte forandringer i næsen.

Det fremgår af journalen den 3. februar 2005, at blev indlagt med henblik på biopsitagning. Han blev undersøgt af afdelingslæge D, som fandt indikation for biopsitagning.

Derefter fremgår det af journalen den 7. februar 2005, at der blev taget en ny biopsi.

Det fremgår af journalen den 17. februar 2005, at mikroskopisvaret viste, at det drejede sig om manifest planocellulært karcinom, og blev henvist til behandling på Sygehus Y.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig anerkendt faglig standard, at hoved-hals-cancer behandles på de 5 hoved-hals-onkologiske centre.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at , da en biopsi fra henvisende øre-næse-hals-læge den 7. august 2001 havde vist carcinoma in situ med obs. for invasiv vækst, og da en ny biopsi, taget på øre-næse-hals-afdelingen, Sygehus X, den 31. august 2001 havde vist carcinoma in situ med mulig indvasivt planocellulært karcinom, burde have været henvist til det regionale hoved-hals-onkologiske center, som var øre-næse-hals-afdelingen/onkologisk afdeling, Sygehus Y, idet patienterne alt andet lige har den bedste prognose, såfremt man kan foretage radikal ekscisision af tidlige stadier af kræftsygdomme, herunder patienter med carcinoma in situ.

Patientklagenævnet finder herefter grundlag for kritik af overlæge A, overlæge B, overlæge C samt afdelingslæge D for behandlingen af i perioden fra den 29. august 2001 til den 7. februar 2005.