Klage over behandling for indadkrængning af øjenlåg

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme A for hans journalføring af behandlingen af den 5. maj 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme A for hans behandling af den 5. maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0762219

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2007

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme A for hans journalføring af behandlingen af <****> den 5. maj 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i øjensygdomme A for hans behandling af <****> den 5. maj 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 3. maj 2005 blev undersøgt af speciallæge A, idet hun havde problemer med indadkrængning af venstre øjenlåg, som forårsagede ridser i hornhinden. Speciallægen ordinerede drypning af øjet.

Den 6. maj 2005 så speciallægen atter . Hun havde fået sat plaster på venstre øjenlåg af en vagtlæge. Der var ikke ridser i hornhinden. Det blev aftalt, at hun skulle fortsætte med at dryppe øjet. Det blev endvidere aftalt, at hun skulle ringe, hvis der på ny kom indadkrængning af øjenlåget. Hvis dette var tilfældet, ville speciallægen operere øjet.

Den 12. maj 2005 blev en operation nødvendig.

Få dage efter operationen krængede det opererede øjenlåg indad igen.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At speciallæge A ikke foretog korrekt behandling af den 12. maj 2005 i forbindelse med en operation i venstre øje.

Det er anført, at blev opereret i venstre øje, fordi det lukkede indad, så de nederste vipper gik mod hornhinden. Det er anført, at operationen ikke fik det tilsigtede resultat, idet det samme øje krængede indad igen allerede få dage senere.

Nævnets afgørelse af klagenSpeciallæge A har overtrådt lægelovens § 13, stk 2, ved sin journalføring af behandlingen af den 5. maj 2005 i sin klinik.

Speciallæge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. maj 2005.

Begrundelse


Det fremgår af journalen at havde problemer med indadkrængning af venstre øjenlåg, som forårsagede ridser i hornhinden. Speciallæge A ordinerede drypning af øjet. Da drypningen ikke virkede efter hensigten, blev indstillet til en operation af øjenlåget.

Det fremgår af journalen den 12. maj 2005, at speciallæge i øjensygdomme A udførte en operation af s øje.

Ifølge speciallæge A udførte han den 12. maj 2005 en standard operation for indadvendt øjenlåg (entropion) på s venstre nedre øjenlåg. Dette har han skitseret på en fax af 9. juni 2006 til Embedslægerne. Det fremgår ligeledes af faxen, hvilken operationsmetode der er anvendt.

Nævnet kan oplyse, at den anvendte operationsmetode går ud på at fjerne lidt hud og muskulatur i et bådformet snit under øjenlågskanten. Dette har en vis virkning på indadvendt øjenlåg (entropion).

Ifølge kom der tilbagefald af indadkrængningen af øjenhårene.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at der kommer tilbagefald efter en operation for indadvendt øjenlåg (entropion). Man må ikke fjerne så meget væv, at øjenlåget begynder at krænge udad, og derfor opererer man med en vis sikkerhedsmargen. Konsekvensen af dette er, at en vis procentdel af patienterne må opereres på ny.

Nævnet kan endvidere oplyse, at der findes andre operationsteknikker, end den som blev anvendt, og som har en lavere tilbøjelighed til tilbagefald.

Det er dog nævnets opfattelse, at speciallæge A har benyttet en relevant operationsteknik.

Nævnet finder herefter, at speciallæge A handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. maj 2005 i sin klinik.

Nævnet skal imidlertid bemærke, at det ikke fremgår af journalen, hvad speciallægen har foretaget sig under operationen.

Det fremgår af § 9, stk.1, nr. 2, litra g, i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, at der for hver patient skal oprettes en journal, der blandt andet indeholder: beskrivelse af iværksat behandling, herunder operative indgreb.

Nævnet finder på denne baggrund, at speciallæge i øjensygdomme A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 12. maj 2005 i sin klinik.