Klage over manglende opfølgning i forbindelse med prøve for celleforandringer

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af i forbindelse med manglende opfølgning af prøve for celleforandringer taget den 1. juli 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0762401

Offentliggørelsesdato:

20. september 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> i forbindelse med manglende opfølgning af prøve for celleforandringer taget den 1. juli 2002 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 1. juli 2002 fik i forbindelse med en underlivsundersøgelse hos praktiserende læge taget en celleprøve fra livmoderhalsen med henblik på undersøgelse for celleforandringer. Der blev desuden podet for klamydia. kontaktede efterfølgende telefonisk læge , hvor hun fik at vide, at alt var i orden.

I november 2005 fik taget en ny celleprøve, der viste atypiske celler. Det viste sig samtidig, at celleprøven taget i juli 2002 allerede havde vist atypiske celler, og at der derfor skulle have været taget en ny celleprøve i efteråret 2002.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At praktiserende læge ikke fulgte relevant op på svaret fra ’ celleprøve.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i juli 2002 i hendes klinik.


Begrundelse


Den 1. juli 2002 fik ifølge journalen foretaget en gynækologisk undersøgelse (gu) hos sin praktiserende læge , der ikke viste noget unormalt (ia). I forbindelse med undersøgelsen blev der taget en celleprøve (cyt) fra livmoderhalsen (cervix) med henblik på undersøgelse for eventuelle celleforandringer.

Det fremgår af ’ klage, at læge ved undersøgelsen desuden foretog en podning for klamydia.

Det fremgår videre af klagen, at efterfølgende rettede telefonisk henvendelse til læge , hvor hun fik at vide, at resultatet var negativt, og at alt således var i den skønneste orden. opfattede svaret således, at det dækkede resultatet af begge prøver.

Det fremgår af læge s advokats udtalelse til sagen, at det er fast praksis, at patienterne selv må følge op på prøveresultaterne, hvorfor læge rutinemæssigt beder sine patienter om at henvende sig tidligst efter henholdsvis 5 og 14 dage, når der er lavet en klamydiapodning og taget en celleprøve.

Af læge s advokats udtalelse til sagen fremgår det videre, at læge ikke modtog resultatet på celleprøven fra patologisk afdeling, hvilket hun imidlertid ikke opdagede, idet ikke kontaktede hende med henblik på at få resultatet.

Det fremgår tillige af udtalelsen, at det er fast praksis hos læge , at hun ved modtagelse af et svar om celleforandringer kontakter patienten, såfremt denne ikke selv henvender sig. Når hun ikke henvendte sig til skyldtes det, at hun ikke modtog resultatet af prøven, ligesom hun ikke modtog en rykker fra patologisk afdeling for den manglende reaktion.

har i forbindelse med sit partshøringssvar fremsendt en udskrift fra sygehusets database, hvoraf det fremgår, at hospitalet den 9. juli 2002 sendte svaret på prøveresultatet til læge , samt at der den 21. oktober 2002 blev sendt en rykker.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte læge forklaring om, at hun ikke modtog resultatet på celleprøven fra patologisk afdeling, .

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at læge burde have reageret, da hun ikke modtog svaret på prøven for celleforandringer.

På denne baggrund finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med manglende opfølgning af prøve for celleforandringer taget den 1. juli 2002 i sin klinik.