Klage over manglende diagnosticering af en brækket næse hos praktiserende læge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hendes behandling af den 28. september 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0762605

Offentliggørelsesdato:

20. august 2007

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hendes behandling af <****> den 28. september 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 28. september 2005 fik et voldsomt slag mod næsen i en gymnastiktime. Hun blev samme dag undersøgt hos sin praktiserende læge , der fandt, at næseryggen var tydeligt hævet, og at der var fri luftpassage.

Den 7. oktober 2005 konsulterede på ny læge , da der ikke var bedring. Der sås tydelig fejlstilling af hendes næse, og blev derfor henvist til s øre-, næse- halsafdeling, hvor hun blev undersøgt den 10. oktober 2005.

Den 28. november 2005 blev opereret på s øre-, næse- halsafdeling. Næsepyramiden blev mejslet løs og placeret i midtlinien.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At læge den 28. september 2005 ikke foretog korrekt behandling af .

Det er herved anført, at lægen ikke opdagede, at havde brækket sin næse, og at hun afviste, at det var nødvendigt med et skadestuebesøg.

Nævnets afgørelse af klagepunkt


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 28. september 2005 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. september 2005, at havde fået et ordentligt slag mod næsen, og at næseryggen var hævet. Der var fri luftpassage.

Ifølge læge s udtalelse gav hun råd om at afvente, at hævelsen var faldet, og såfremt næsen var skæv, eller der i øvrigt var problemer, skulle hun henvende sig i konsultationen igen eller direkte hos en øre-, næse- halslæge.

Den 7. oktober 2005 henvendte sig igen hos læge , og ifølge journalen var der tydelig fejlstilling af næsen, som desuden var lidt øm. En anden læge fra lægehuset konfererede med en øre-, næse- halslæge fra , og det blev aftalt, at skulle møde i ambulatoriet den følgende mandag med henblik på en eventuel påpladssætning (reponering) af brud (fraktur). fik ifølge journalen en henvisning med.

Det fremgår af udtalelse af den 7. december 2006 fra læge , at næsen ved undersøgelsen den 28. september 2005 var tydelig hævet, men med fri luftpassage, men at et eventuelt brud ikke kunne konstateres på grund af hævelsen. blev opfordret til at afvente, at hævelsen faldt, og såfremt næsen fortsat var skæv, eller der i øvrigt er problemer, at henvende sig igen i praksis eller hos øre-, næse- halslæge.

Det fremgår af journalen den 10. oktober 2005, at blev undersøgt på s øre- næse- halsafdeling, hvor man fandt et tydeligt spring på næsebenet, der var uømt og fast. Pladsforholdene i næsen var gode. Men der kunne på dette tidspunkt ikke gives nogen umiddelbar behandling, og blev skrevet op til at få foretaget en korrigerende næseoperation.

Patientklagenævnet kan oplyse, at diagnosticering af en brækket næse kan være vanskeligt på grund af, at der kan være hævelse og smerter.

Det er nævnets opfattelse, at afgørelsen af, om der foreligger et operationskrævende brud på en næse, er en specialistopgave, og at det derfor er almindelig anerkendt faglig standard at henvise til undersøgelse enten på et sygehus eller i en speciallægepraksis den førstkommende hverdag efter, at skaden er indtrådt, og hævelsen er aftaget.

Nævnet finder derfor, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. september 2005 i sin klinik ved ikke at henvise til videre udredning på et sygehus eller i en speciallægepraksis.