Klage over manglende objektiv undersøgelse af ømt knæ

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 21. oktober 2005 på , Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0762919

Offentliggørelsesdato:

20. september 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 21. oktober 2005 på <****>, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 21. oktober 2005 undersøgt af overlæge på Sygehus X. Det fremgik af journalen, at var henvist på grund af udbredte smerter i begge knæ, især venstre, og at smerterne medførte, at måtte opgive at dyrke sport, som han tidligere var aktiv i.

En røntgenundersøgelse af begge knæ havde vist beskedne forandringer på begyndende slidgigt indadtil, værst på højre side.

Overlæge noterede intet om undersøgelse af knæene, men mente at s symptomer skyldtes slidgigt, og at der ikke var mistanke om beskadigelse af menisk.

Den 22. september 2006 blev undersøgt af en overlæge på , Sygehus Y, på grund af smerter indadtil i venstre knæ og hævelse af knæet. Ved en undersøgelse af venstre knæ fandt overlægen flere symptomer på beskadigelse af den inderste menisk i venstre knæled.

Der blev udført kikkertoperation af knæet den 26. september 2006. Ved operationen fandtes beskadigelse af den inderste menisk. Den beskadigede del af menisken blev fjernet. Ved operationen fandtes desuden forandringer af brusken på knæskallen og på lårbensdelen i det inderste ledkammer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af overlæge den 24. oktober 2005 på , Sygehus X.

Det er herved anført, at overlæge stillede diagnosen: slidgigt, og anbefalede at tage gigtmedicin. Det er yderligere anført, at ved en second opinion fik stillet diagnosen: menisklæsion, som også blev bekræftet ved en operation af hans knæ.


Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. oktober 2005 på , Sygehus X.


Begrundelse


Det fremgår af journalnotatet fra den 21. oktober 2005 foretaget af overlæge , at var blevet henvist til Sygehus X på grund af diffuse smerter i primært venstre, men til dels også højre knæ. Det fremgår videre, at der ikke havde været noget egentligt traume eller aflåsningstilfælde, og at venstre knæ var værst.

Det fremgår af journalen, at der blev taget røntgenbilleder, som viste begyndende slidgigt indadtil, værst på højre knæ, men at det stadig var beskedne forandringer. Det fremgår videre, at overlæge anbefalede smertestillende i form af Glucosamin samt at styrke knæfunktionen ved hjælp af cykling eller svømning. Det fremgår, at der ikke var mistanke om menisklæsion.

Det fremgår af journalen, at overlæge ikke foretog en objektiv undersøgelse af s knæ.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at det er i overensstemmelse med almindelig lægefaglig standard at udføre og journalføre en objektiv undersøgelse af den eller de ekstremiteter, der er klager fra, og hvad henvisningen fra egen læge omhandler.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der godt kan være både menisklæsion og slidgigt i et knæ samtidig, hvorfor den ene diagnose ikke udelukker den anden.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at overlæge skulle have foretaget en objektiv undersøgelse af s knæ ved henvisningen fra egen lægen vedrørende smerter i knæene.

Nævnet finder herefter, at overlæge ved sin behandling af den 21. oktober 2005 på , Sygehus X, handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.