Klage over, at der ikke blev reageret på oplysninger om, at patienten havde problemer med maven

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger for deres behandling af den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske A og sygeplejerske B for deres behandling af den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0763116

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2007

Speciale:

Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de involverede læger for deres behandling af <****> den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske A og sygeplejerske B for deres behandling af <****> den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


led af åreforkalkning i hjertet. Han havde i 1999 fået udført en bypassoperation, og i 2003 fik han anlagt pacemaker. Han var fra januar til april 2004 indlagt 3 gange på kardiologisk afdeling, , på grund af brystsmerter. Ved den sidste indlæggelse var der foretaget kontrastundersøgelse af kranspulsårerne (KAG), som viste, at der var forkalkninger med forsnævringer på flere lokalisationer i s kranspulsårer, men at disse forandringer ikke var af en sådan karakter, at ballonbehandling eller fornyet bypassoperation var teknisk mulig. Den videre behandling var derfor medicinsk. For kronisk lungesygdom (KOL) var i behandling med: Nuelin, Spiriva og Oxis. Han var samtidig i behandling for depression (Efexor) samt beroligende midler (Truxal og Serepax). På nævnte behandling havde dagligt 3 anfald af brystsmerter (angina pectoris), hvorpå nitroglycerin hjalp. var relativt velbefindende.

Den 25. maj 2004 om natten vågnede med kraftige smerter i venstre side af brystet. Smerterne var konstant til stede, men forværredes af åndedræt. Han blev indlagt akut af vagtlægen på kardiologisk afdeling, . Der blev ikke observeret symptomer fra den øverste del af mave-tarmkanalen og ingen blod i afføringen, men blev fundet lettere medtaget. Smertestillende medicin og nitroglycerin var uden sikker effekt. 1.reservelæge C fandt, at der var tale om smerter med baggrund i bevægeapparatet.

Den 25. maj 2004 kl. 11 blev undersøgt af reservelæge D, som foretog en blodprøve (hvide blodlegemer), der tydede på infektion. Reservelæge D fandt, at der kunne være tale om en infektion i venstre lunge/lungehinde og ordinerede dyrkning af blodet for bakterier, røntgenundersøgelse af brystkassen samt indsprøjtning af Penicillin i blodkar. Blodprøver afkræftede mistanken om blodprop i hjertet.

Den 26. maj 2004 blev pludselig dårlig og ukontaktbar. 1. reservelæge E konstaterede, at pacemakeren fungerede og foretog ultralydsundersøgelse af hjertet ved sengen, som ikke viste noget abnormt. blev overflyttet til intensiv afdeling, hvor han fik respirationsstop. Maven blev fundet opdrevet og luftfyldt (meteoristisk), og røntgenundersøgelse viste fri luft i bughulen. havde kredsløbssvigt med lavt blodtryk. Han blev behandlet med respirator samt kredsløbsstimulerende middel (Dopamin) og store mængder saltvand i blodkar.

Efter tilsyn fra mave-tarmkirurgisk afdeling blev opereret den 26. maj 2004 kl. 16.35. Ved operationen blev blindtarmen (caecum) fundet død (nekrotisk) på grund af drejning (volvulus) med afklemning af blodforsyningen til den. Blindtarmen blev fjernet, og en ny forbindelse (anastomose) blev udført mellem tyndtarm (ileum) og den opadgående del af tyktarmen (colon ascendens). Efter operationen blev flyttet tilbage til intensivafdelingen, hvor han fik kredsløbssvigt, svigt af åndedræt og nyrefunktion. Han blev behandlet med respirator, dialyse, antibiotika og kredsløbsstimulerende middel. Trods denne behandling blev hans tilstand ikke bedre.

Den 27. maj 2004 kl. 21 blev den aktive behandling indstillet, og afgik ved døden.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke blev undersøgt og behandlet korrekt på kardiologisk afdeling, , den 23. og 25. maj 2004.

Det er herved anført, at personalet ikke reagerede på oplysninger om maveproblemer med hensyn til afføring og sure opstød, hvilket blev sagt til personalet flere gange. Det er videre anført, at der ikke blev reageret på komplikationerne med hensyn til tarmen, ligesom medicinsedlen blev væk, hvorfor han formentlig ikke fik sin almindelige medicin. Endelig er det anført, at afgik ved døden som følge af en sprængt tarm.

Nævnets afgørelse af klagen


De involverede læger har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved deres behandling af den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, .

Sygeplejerske A og sygeplejerske B har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved deres behandling af den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 25. maj 2004, at blev indlagt akut af vagtlægen på mistanke om akut blodprop i hjertet (AKS, akut koronart syndrom). Han blev undersøgt af 1. reservelæge C, der med henblik på symptomer fra mave-tarm-kanalen noterede, at ikke havde symptomer fra den øverste del af mave-tarm-kanalen (ingen øvre dyspepsi) og ingen blod i afføringen, men blev fundet lettere medtaget. Han havde fået smertestillende medicin og nitroglycerin (udvider kranspulsårene), men det havde ikke haft en sikker effekt. 1.reservelæge C behandlede og observerede for en mulig blodprop i hjertet, men fandt, at den mest sandsynlige forklaring på smerterne skulle søges i bevægeapparatet (infiltration i de små muskler mellem ribbenene, interkostale myoser). 1.reservelæge C ordinerede s vanlige medicin samt gigttabletter (Voltaren) mod de formodede muskelsmerter. havde ved modtagelsen på sygehuset fået en smertestillende injektion (Vilan, morfinpræparat).

Det fremgår videre af journalen den 25. maj 2004, at kl. 11 blev vurderet af reservelæge D, som fandt, at var øm i de små muskler imellem ribbenene på venstre side, og at disse smerter var identiske med dem, havde haft siden dagen før. Maven blev fundet blød, uden ømhed og der var normale tarmlyde. Reservelæge D vurderede, at s smerter mest sandsynligt var betinget af lungehindebetændelse (pleurits). Reservelæge D ordinerede bloddyrkning og et røntgenbillede af hjerte og lunger (thorax) for at vurdere, om havde en betændelsestilstand i lungerne. s medicinske behandling blev samtidig suppleret med Penicillin direkte i blodåren og smertestillende (Pinex og Dolol).

Ifølge journalen den 26. maj 2004 forelå svaret på de blodprøver, der kunne afklare, om havde haft en blodprop i hjertet eller ej. Blodprøverne var normale (3 sæt normale markører), og mistanken om aktuel blodprop i hjertet blev dermed afkræftet. Ved stetoskopi af lungerne hørte 1. reservelæge E knitren (krepitation) over s venstre lunge, hvilket var foreneligt med en infektion i venstre lunge/lungehinde.

Det fremgår af journalen den 26. maj 2004, at pludselig blev ukontaktbar med dårlig vejrtrækning. 1. reservelæge E blev tilkaldt og foretog akut ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi), som viste velbevaret pumpefunktion af hjertet (EF) og ingen tegn til klaplidelse eller hul på legemspulsåren. Undersøgelsen viste således intet abnormt, som forklarede s akut forværrede sygdomsbillede. 1. reservelæge E foranledigede, at blev overflyttet til intensivafdelingen, hvor han kunne overvåges.

Det er nævnets opfattelse, at det på baggrund af s sygehistorie og de objektive fund, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at de involverede læger på kardiologisk afdeling, , ikke skønnede, at s symptomer var relateret til maveregionen.

Det er nævnets vurdering, at de involverede læger på kardiologisk afdeling, på relevant vis undersøgte og behandlede den 25. og 26. maj 2004, herunder overvejede andre ikke-hjertemæssige forklaringer på det konkrete sygdomsbillede, såsom muskelinfiltrationer i brystmuskulaturen og lungehindebetændelse.

Det er videre nævnets vurdering, at de involverede læger på kardiologisk afdeling, på relevant vis sikrede, at blev flyttet til intensivafdelingen ved den akutte forværring i hans sygdomsbillede den 26. maj 2004 med henblik på videre diagnostik og behandling.

Nævnet finder herefter, at de involverede læger på kardiologisk afdeling, , har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres undersøgelse og behandling af den 25. og 26. maj 2004.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 25. maj 2004 kl. 11.44, at ved ankomsten til afdelingen var vågen, klar og relevant. Han var varm og tør og havde pæne farver. Han var stadig smertepåvirket, og der var mistanke om lungebetændelse på grund af smerter i venstre side af brystkassen, hvor han også var øm ved tryk (palpation). Han havde forhøjede infektionstal, men havde ikke feber, hoste eller ekspectoration. Det blev opstartet Penicillinbehandling og afventet røntgenundersøgelse af thorax. Da journalen ikke var fremskaffet, fik han ikke sin morgenmedicinen efter aftale med vagthavende, men denne skulle gives senere.

Det fremgår videre af sygeplejejournalen den 26. maj 2004 kl. 14, at havde det godt om formiddagen efter omstændighederne. Til middag havde han det skidt og spiste kun en smule mad. Han fik astmamedicin, men det havde ingen effekt. Sygeplejerske B ville give Penicillin og vanddrivende medicin, men venflonen virkede ikke, hvorfor hun gik ud efter dropvognen. Da sygeplejerske B kom tilbage, var besvimet. Der blev igangsat overvågning, og han havde hjerterytme med fin frekvens.
Derefter opstod der respirationsstop, og han blev ventileret. Han havde et meget stort abdomen, og der blev forsøgt at anlægge en ventrikelsonde uden effekt. Der blev anlagt et urinvejskateter, inden han blev overflyttet til intensivafdelingen.

Det er nævnets opfattelse, at der ikke i indlæggelsesdiagnoser eller ved gennemgang af patienten blev beskrevet maveproblemer. Da maveproblemerne blev observeret den 26. maj 2004 blev der foretaget en relevant behandling,

Det fremgår af sygeplejerske As udtalelse, at på forespørgsel afviste smerter i maven, og at han fik mad og drikke, som han indtog uden problemer. Han havde ingen kvalme eller sure opstød. Hun fik ingen information fra de pårørende vedrørende maveproblemer.

Det fremgår af sygeplejerske B’s udtalelse, at hun den 26. maj 2004, da fik åndedrætsstop, af pårørende blev oplyst om, at han havde haft det meget dårligt med sin mave i den seneste tid, hvilket hun videregav til de involverede læger.

Det er nævnets vurdering, at sygeplejerske A og sygeplejerske B foretog en relevant behandling af den 25. og 26. maj 2004.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske A og sygeplejerske B har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af den 25. og 26. maj 2004 på kardiologisk afdeling, .