Klage over manglende information om resultatet af en undersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af , i forbindelse med hans information om resultatet af prøverne, der blev taget den 1. august 2006 på urologisk ambulatorium, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763426

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****>, i forbindelse med hans information om resultatet af prøverne, der blev taget den 1. august 2006 på urologisk ambulatorium, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


fik i 1995 i udlandet påvist begyndende kræft i blæren og blev behandlet med BCG skylninger.

Siden 2003 havde været undersøgt og behandlet på urologisk ambulatorium, . Her havde han været gennem et længere behandlingsforløb både for begyndende blærekræft med spredning til urinrørets øverste del ved dettes passage gennem blærehalskirtlen og egentlig blærehalskirtel kræft.

Den 1. august 2006 ordinerede overlæge undersøgelse af urinen for mistænkelige celler samt blodprøve og tabletter mod blæregener. Ifølge aftale lovede overlægen svar på foretagne prøver på e-mail eller telefonisk, og skulle så melde tilbage, om der var virkning af den ordinerede medicin. Der blev ikke aftalt ny konsultation, idet ikke ønskede dette.

Undersøgelse af urinen viste tilstedeværelse af svulstceller.

blev efterfølgende ikke informeret af overlæge om resultatet af de foretagne prøver.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog information om resultatet af en urinprøve og en blodprøve.

Det er herved anført, at den 1. august 2006 afgav en urinprøve, som skulle undersøges for spor af kræft og en blodprøve, der skulle testes for prostatakræft (PSA). Det er endvidere anført, at aftalte med overlæge , at skulle kontakte ham på e-mail, og at han ville sende svarene på prøverne til ham på e-mail, men at har sendt seks e-mails til overlægen uden at få svar.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i forbindelse med information om resultatet af prøverne, der blev taget den 1. august 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at gennem flere år havde været gennem et længere behandlingsforløb både for begyndende blærekræft (carcinoma in situ) med spredning til urinrørets øverste del ved dettes passage gennem blærehalskirtlen (pars prostatica urethrae) og egentlig blærehalskirtel kræft (cancer prostatae).

Det fremgår af journalen den 1. august 2006, at stadig havde problemer med sin blære, og overlæge på den baggrund foretog kontrol for blærekræft og prostatakræft ved hjælp af en urinprøve og en blodprøve. Der blev endvidere ordineret tabletter mod blæregenerne (spasmolyt).

Det fremgår videre af journalen den 1. august 2006, at overlæge lovede , at han ville få svar på prøverne på e-mail eller telefonisk, og at så ville sende en e-mail tilbage og oplyse, hvorvidt der var effekt af den ordinerede behandling.

Det fremgår endvidere af journalen den 1. august 2006, at ikke havde stor tiltro til, at behandlingen kunne hjælpe ham, og der blev ikke aftalt ny tid, idet ikke ønskede dette.

Det fremgår af overlæge s udtalelses til sagen, at han havde oplyst til , at han ikke kunne forvente svar på prøverne før i slutningen af august måned, idet overlægen skulle på ferie og afholde fødselsdag. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at journalen derefter midlertidig var bortkommet i slutningen af august måned, og at denne dukkede op igen i forbindelse med, at klagede til afdelingsledelsen, der sendte en journalkopi den 21. september 2006.

Det er nævnets opfattelse at en læges pligt til at handle omsorgsfuldt og samvittighedsfuldt i medfør af lægelovens § 6 også omfatter efterfølgende information til patienten om resultater af foretagne prøver.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at i fald der mellem en patient og en læge aftales svar på undersøgelser på anden måde end patientens fremmøde hos lægen, er det lægens ansvar at drage omsorg for at aftalen overholdes, og at der, når undersøgelsessvaret foreligger, bliver givet besked til patienten.

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge ikke handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med sin information af om resultatet af prøverne, der blev taget den 1. august 2006.