Klage over behandling i forbindelse med hoste og åndenød

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 10. januar 2006 i hans hjem, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763722

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2007

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 10. januar 2006 i hans hjem, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Natten mellem den 9. og 10. januar 2006 ringede s ægtefælle til lægevagten og oplyste, at han hostede meget og var stakåndet samt, at han var i behandling med penicillin.

Vagtlæge besøgte herefter og undersøgte ham. Han konkluderede, at han formentlig havde lungebetændelse. Da allerede fik antibiotika, ordinerede læge slimløsende medicin.

Senere samme nat tiltog s åndenød, og han blev indlagt med vand i lungerne (lungeødem), hjerteinsufficiens og arterieflimmer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med hoste.

Det er herved anført, at han var i behandling med Penicillin, idet hans praktiserende læge havde fundet, at ”det sad i bihulerne”. Det er videre anført, at hosten blev værre, og natten mellem den 9. og 10. januar 2006 kunne han ikke ligge ned i sengen. Vagtlægen konstaterede, at det drejede sig om bronkitis, der ikke var farligt, og der blev ordineret Mucomyst og varm te. Endelig er det anført, at hosteanfaldene blev så voldsomme, at han til sidst kun sad og hev efter vejret, hvorefter han blev indlagt og konstateret, at han både havde lungebetændelse og vand i lungerne, hvorfor vagtlægens diagnose ikke var korrekt.

Nævnets afgørelse af klagen


Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 10. januar 2006 i hans hjem.

Begrundelse


Det fremgår af læge udtalelse til sagen, at s ægtefælle ringede til lægevagten i , idet hostede meget, var stakåndet, og var i behandling med penicillin på grund af bihulebetændelse.

Det fremgår af journalen den 10. januar 2006, at læge aflagde lægevagtsbesøg hos . Det fremgår videre, at han undersøgte lungerne med et stetoskop, og fandt at der var slimlyde på begge sider. Læge konkluderede, at den korrekte diagnose bedømt ud fra stetoskopien formentlig var lungebetændelse (pneumoni)/bronchitis. Da allerede fik antibiotika, ordinerede læge slimløsende medicin i form af Mucomyst.

Det fremgår videre af læge s udtalelse til sagen, at resultatet af hans undersøgelse med stetoskop tydede på, at havde lungebetændelse. Idet allerede var i relevant behandling med antibiotika, ordinerede han Mucomyst som et tillæg hertil. Videre har han anført, at det er svært at skelne lungeødem fra lungebetændelse ved en almindelig stetoskopisk undersøgelse af lungerne.

Nævnet kan oplyse, at der hos patienter med bronkitis eller blandingstilstanden betændelse i bronkier og lungevæv (bronchopneumoni) oftest vil være hørlige pibelyde overalt på begge lunger ved stetoskopi. Ved væske på lungerne vil man oftest kunne høre rallelyde på den nederste del af lungerne. I nogle tilfælde vil det være vanskeligt at skelne disse stetoskopiske fund fra hinanden, og man må stille en diagnose ud fra en vurdering af de objektive fund og patientens almene tilstand.

Der er nævnets opfattelse, at læge burde have overvejet andre diagnoser end lungebetændelse, herunder væske på lungerne, og taget stilling til om skulle have været akut indlagt på sygehus, idet var stakåndet, og idet han ikke havde oplevet en forbedring af sin tilstand trods penicillinbehandling i 3 dage.

På denne baggrund finder nævnet, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 10. januar 2006 i hans hjem.