Klage over at brud i bådbenet ikke blev opdaget ved skadestuebesøg

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 19. juni 2005 på skadestuen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763923

Offentliggørelsesdato:

20. november 2007

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 19. juni 2005 på skadestuen, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


fik den 19. juni 2005 kl. ca. 10.30 under boldspil en bold mod højre håndled.

På grund af smerter og hævelse henvendte han sig på skadestuen, Sygehus X, den 19. juni 2005 kl. 16.09, hvor han blev undersøgt af reservelæge , som ikke fandt mistanke om brud.

Reservelægen ordinerede et støttebind og is på hånden, samt at hånden skulle holdes i ro og anbringes hævet. Videre blev informeret om at henvende sig til egen læge ved komplikationer.

Den 15. december 2005 fik udført røntgenundersøgelse af højre håndled og højre bådben. Undersøgelsen viste et ikke forskubbet brud i bådbenet, der kunne være 2 uger gammelt.

Den 13. februar 2006 blev undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium, Sygehus X, og han blev herefter henvist til håndkirurgisk afdeling, Sygehus Y.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev begået fejl ved behandlingen af s hånd på Sygehus X den 19. juni 2005.

Det er herved anført, at der ikke blev taget røntgenbillede af s hånd, som var brækket. Det er endvidere anført, at s håndled nu er delvis stift.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 19. juni 2005 på skadestuen, Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af skadejournalen fra Sygehus X af den 19. juni 2005, at henvendte sig på skadestuen kl. 16.09 på grund af smerter og hævelse af hans højre hånd, efter at han samme dag kl. ca. 10.30 under boldspil fik en bold mod højre håndled.

Det fremgår videre af skadejournalen, at blev undersøgt af reservelæge , der fandt, at højre håndled var let hævet på oversiden med en lille hudafskrabning, der var nedsat bevægelighed i håndleddet opad, mens bevægeligheden nedad var nogenlunde, og bevægeligheden til siderne var let nedsat. Følsomheden af hånden blev fundet normal, og der var normal puls i den ene af pulsårerne svarende til håndleddet (arteria radialis). Reservelæge ordinerede støttebind til hånden og is på hånden, samt at hånden skulle holdes i ro og anbringes hævet (RICE behandling). Yderligere blev informeret om at henvende sig til egen læge ved komplikationer.

Det fremgår af røntgenbeskrivelse af den 15. december 2005, at fik udført en røntgenundersøgelse af højre håndled og højre bådben. Undersøgelsen viste et ikke-forskubbet brud i bådbenet, der kunne være 2 uger gammelt.

Der er nævnets opfattelse, at reservelæge s undersøgelse af s hånd ikke omfattede en undersøgelse af, om der var ømhed i tabatieren, som er fordybningen på håndryggen ved roden af tommelen.

Nævnet kan oplyse, at ømhed i tabatieren ofte er det eneste tegn på brud i bådbenet, og at ømhed i tabatieren ved skader på håndled er en basal og velkendt undersøgelse, som udløser indikation for røntgenundersøgelse og endog behandling.

Nævnet kan videre oplyse, at brud i bådbenet ofte er svære at diagnosticere, dels fordi der kun er diskrete kliniske tegn, og dels fordi bruddet ofte er svært eller umuligt at se på røntgenundersøgelsen. Undersøgelse af ømhed i tabatieren er derfor meget vigtig i udredningen af skader mod håndleddet. Ubehandlede brud i bådbenet medfører ofte manglende heling som en alvorlig komplikation.

På denne baggrund finder nævnet, at den undersøgelse reservelæge foretog af hånd var mangelfuld, da der ikke indgik en undersøgelse af ømhed i tabatieren, som ville have givet indikation for røntgenundersøgelse.

Nævnet finder, at reservelæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 19. juni 2005 på skadestuen, Sygehus X.