Klage over utilstrækkelig anlæggelse af støttestrømper

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere bandagist for hans behandling af den 26. maj 2004 og den 3. januar 2005 i hans klinik, jf. lov om bandagister § 9.

Sagsnummer:

0764401

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere bandagist <****> for hans behandling af <****> den 26. maj 2004 og den 3. januar 2005 i hans klinik, jf. lov om bandagister § 9.

Hændelsesforløb


fik på grund af psoriasis ordineret klasse 3 støttestrømper af sin praktiserende læge.

Efter at have undersøgt og taget mål af , afgav bandagist den 26. maj 2004 bestilling af støttestrømper til fabrikanten, og strømperne blev herefter udleveret i midten af juni 2004.

Den 3. januar 2005 afgav bandagist bestilling af støttestrømper til fabrikanten efter ny undersøgelse og måltagning af . Disse strømper blev udleveret i midten af januar 2005.

kunne imidlertid ikke bruge strømperne, hvorfor han efterfølgende alene brugte sportsstrømper.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der blev foretaget en utilstrækkelig anlæggelse af støttestrømper

har herved anført, at støttestrømperne, der blev anlagt den 15. april 2004, faldt ned om anklerne og lavede smertefulde klemmemærker. Det er videre anført, at strømperne var over 5 cm for lange i foden og klemte om tæerne, så der kom trykmærker, og sygeplejen nægtede at anvende dem. Det er videre anført, at det ved ny anlæggelse af støttestrømper den 11. november 2004 viste sig, at de var for små, for korte i skafterne og for korte i foden. Strømperne strammede om benet, så der kom dybe mærker og væskeophobning, ligesom tæerne tilsvarende svulmede op.

Nævnets afgørelse af klagen


Bandagist har ikke overtrådt lov om bandagister § 9 i forbindelse med sin behandling af den 26. maj 2004 og 3. januar 2005 i hans klinik.

Begrundelse


Det fremgår af sagen, at gennem cirka 35 år havde haft psoriasis. I en periode, hvor psoriasissen var særligt udtalt på underbenene, fik ordineret klasse 3 støttestrømper af sin praktiserende læge.

I journalen fra s praktiserende læge fremgår det, at lægen havde haft en samtale med socialforvaltningen den 28. oktober 2004 angående støttestrømper.

Det fremgår af brev af 10. januar 2006 fra Kommune, Socialforvaltningen, at fik bevilling til støttestrømper den 15. april og den 11. november 2004.

Af bandagist s udtalelse til sagen fremgår det, at den første bestilling af støttestrømper blev afgivet den 26. maj 2004 til producenten i Tyskland, og at strømperne blev udleveret i midten af juni 2004.

Det fremgår videre af udtalelsen, at undersøgelsen og vurderingen bag ved måltagningen til støttestrømperne skete efter deres ISO certificerede arbejdsgang. Denne omfatter blandt andet mundtlig eksamination af patienten med henblik på bekræftelse af lægens diagnose, herunder om patienten har allergi, hjerteproblemer eller andre lidelser. Arbejdsgangen omfatter tillige visuel undersøgelse af huden, samt undersøgelse af, om der eventuelt er væskeophobning (ødem).

Af udtalelsen fremgår det endelig, at bandagist ved leverancen af strømperne i 2004 ikke fandt forhold, der talte imod anlæggelsen af strømperne, og at det syntes fornuftigt at udstyre med klasse 3 støttestrømper.

Det er herefter nævnets opfattelse, at bandagist foretog en relevant undersøgelse af og reagerede relevant på det ved undersøgelsen konstaterede.

Af bandagist s udtalelse til sagen fremgår det, at der blev afgivet en ny bestilling af støttestrømper til den 3. januar 2005, og at disse strømper blev udleveret i midten af januar 2005.

Det fremgår videre af udtalelsen, at bandagist ved måltagningen til disse strømper fik oplyst, at de tidligere strømper klemte om tæerne. Han valgte derfor at undlade den ekstra længde på de nye strømper.

Det fremgår af sagen, at følte sig meget generet af de fabrikerede strømper, hvorfor han i stedet brugte sportsstrømper.

Nævnet kan oplyse, at der kan forekomme forskelle mellem målinger til støttestrømper. Dette kan skyldes vægtforandringer eller eventuel brug af strømper med komprimerende effekt. Afhængig af konsistens og eventuel væskeophobning, kan målene variere med måneders mellemrum. Såfremt der forekommer uoverensstemmelser mellem mål og strømpe, er det nødvendigt at foretage en tilretning, eftersom mål og strømpe skal svare til hinanden. Såfremt patienten allerede bruger støttestrømper, spørges der under mundtlig eksamination om eventuelle gener eller ønsker ved fornyelse af strømperne. Hvis der er faglig og lægeligt belæg for justeringer, foretages disse.

Det er herefter nævnets opfattelse, at bandagist iværksatte en relevant undersøgelse af ved anlæggelsen af de nye støttestrømper og reagerede relevant på det ved undersøgelsen konstaterede.

På denne baggrund finder nævnet, at bandagist handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. maj 2004 og den 3. januar 2005 i hans klinik i København.