Klage over biopsi af større knude i bryst i almen praksis

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans operation af den 24. februar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0764817

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans operation af <****> den 24. februar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


opsøgte lægehuset i den 23. januar 2006 efter i en uges tid at have bemærket en knude i venstre bryst. Ved undersøgelse fandt man en stor knude ved siden af venstre bryst. gjorde i forbindelse hermed opmærksom på, at hun ikke ønskede operation.

Ved konsultation den 31. januar 2006 genfandt praktiserende læge knuden. ville under ingen omstændigheder være med til yderligere undersøgelser, endsige operation. Læge tilbød hende herefter en åben biopsi (det vil sige, at man med skalpel skærer ned til knuden for herefter at tage et stykke af knudevævet ud) i lægehuset, hvilket hun ville overveje.

Den 24. februar 2006 indvilligede i, at der blev taget en biopsi men fastholdt, at hun ikke ønskede henvisning til undersøgelse og behandling. Læge foretog herefter vævsprøve i lokalbedøvelse. Efterfølgende opstod der en stor blødning, hvilket læge blev underrettet om.

Ved samtale med læge den 7. marts 2006 blev informeret om forløbet. På dette tidspunkt forelå der endnu ikke patologisvar på knuden.

Den 11. marts 2006 blev akut indlagt på kirurgisk afdeling, Sygehus X af lægevagten, idet der nu var betydelig blødning fra operationssåret på venstre bryst, tillige med en betydelig blodansamling. Et par dage efter var der også betændelse i såret, hvorfor den 14. marts 2006 uden komplikationer fik fjernet venstre bryst i fuld narkose.

Klagen


Der er klaget over følgende:

At læge ikke henviste til mammografi og efterfølgende finnålsbiopsi, da der var kommet en knude i hendes venstre bryst

Det er herved anført, at ikke blev udredt efter forskrifterne. Det er videre anført, at hvis der var gennemført mammografi og finnålsbiopsi ville det have været muligt at påbegynde hormonbehandling og undgå operativ fjernelse af brystet.

At læge ikke foranledigede, at blev tilstrækkeligt bedøvet ved fjernelse af brystknuden den 24. februar 2006.

Det er herved anført, at havde voldsomme smerter under indgrebet.

At læge fandt grundlag for at fjerne knuden under en konsultation.

Det er herved anført, at knuden var på størrelse med en valnød, og at den pågældende form for brystkirurgi burde have været foretaget på et sygehus.

At læge ikke tilså og fik hende indlagt i forbindelse med, at plejehjemmet informerede ham om reblødning fra det område, hvor knuden var blevet fjernet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin manglende henvisning til mammografi og finnålsbiopsi af i perioden fra den 31. januar til den 24. februar 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 23. januar 2006, at havde følt en knude i venstre bryst i en uge op til konsultationen. Lægen undersøgte brystet og følte en stor knude på siden af venstre bryst. Hun gjorde opmærksom på, at hun ikke ønskede operation, hvilket hun allerede havde besluttet inden undersøgelsen. Det fremgår desuden, at havde dårlige lunger.

Den 31. januar 2006 foretog læge et hjemmebesøg hos . Han undersøgte venstre bryst og beskrev knuden som valnøddestor og uregelmæssig. gjorde det også klart over for læge , at hun under ingen omstændigheder ville være med til yderligere undersøgelser, heller ikke operation. Han tilbød, at hun kunne få foretaget en åben vævsprøve (biopsi) i lægehuset, hvilket hun ville overveje.

Nævnet kan oplyse, at en vævsprøve kan påvise, hvorvidt der er tale om en østrogenreceptor positiv svulstdannelse, hvilket kan behandles med en fredelig form for kemoterapi med henblik på at hæmme knudens vækst.

Det er nævnets vurdering ud fra ovennævnte journalnotater, at det var klart, at ikke ønskede en henvisning til sygehus for en nærmere undersøgelse af knuden.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 31. januar til den 24. februar 2006.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin bedøvelse af den 24. februar 2006.


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 24. februar 2006, at havde indvilliget i at få foretaget en vævsprøve af knuden. Læge fandt ved en objektiv undersøgelse af brystet, at knuden var uregelmæssig, stenhård, med en længde på 3 cm og en diameter på 2 ½ cm samt frit forskydelig i forhold til underlaget.

Ifølge journalen anlagde læge herefter lokalbedøvelse. Ifølge hans udtalelse af 15. maj 2006 afventede han herefter virkningen af bedøvelsen, og efter 15 minutter mærkede ikke noget. Han foretog et snit henover knuden. Det var ikke muligt at foretage en fuldstændig fjernelse (total eksstirpation) af knuden, og der blev derefter taget en stor vævsprøve.

Det fremgår af klagen, at havde mange smerter i forbindelse med indgrebet, hvorfor det ikke var muligt at fjerne knuden helt. Det fremgår desuden af læge s udtalelse, at der i forbindelse med indgrebet fremkom en stor blødning fra et overfladisk kar på knuden, og at i forbindelse med forsøget på at fjerne knuden havde mange smerter, som ikke aftog efter yderligere bedøvelse. Læge afsluttede herefter operationen.

Det er nævnets vurdering, at læge afsluttede biopsien så hurtigt som muligt, efter det blev klart, at der ikke var tilstrækkelig bedøvelse, og at det er hændeligt, at lokalbedøvelsen ikke virker efter hensigten.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin bedøvelse af den 24. februar 2006.

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin operation af den 24. februar 2006.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 24. februar 2006 og læge s udtalelse, at det var hans plan at fjerne hele knuden ved operationen, men at han på grund af smerter og meget blødning måtte stoppe og blot foretage en biopsi.

Nævnet kan oplyse, at man ved operation på denne slags knuder ofte vil opleve rigelig blødning, idet disse kræftknuder ofte er meget karrige.

Det er nævnets vurdering, at læge s overvejelser, vedrørende fordelene ved at få en vurdering af, om der forelå en østrogenreceptor positiv svulstdannelse, var korrekte.

Det er dog nævnets vurdering, at vævsprøvetagning ikke bør foretages i almen praksis, når der foreligger mistanke om, at der er tale om en ondartet svulstdannelse i brystet. Dette bør foretages af specialister på området, blandt andet fordi vævsprøvetagningen kan foretages på forskellig vis og eventuelt ultralydsvejledt.

I journalen fra Sygehus X den 13. marts 2006 fremgår det, at ved en henvisning til sygehus kun ville have fået foretaget en grovnålsbiopsi, som er et relativt lille indgreb.

Det er nævnets vurdering, at dette er den korrekte procedure, og at læge ikke burde have foretaget et kirurgisk indgreb af denne art i sin praksis blot på grund af, at ikke ønskede en henvisning til sygehus.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin operation af den 24. februar 2006.

Nævnets afgørelse af 4. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 24. februar 2006 til den 7. marts 2006.

Begrundelse


Det fremgår af klagen og læge s udtalelse, at han blev kontaktet af s plejehjem omkring 1-1½ time efter operationen, idet der var sket en gennemsivning af forbindingen. Det blev aftalt, at der skulle anlægges kompression. Dette forløb fremgår dog ikke af journalen.

Det fremgår af journalen den 7. marts 2006, at læge foretog en kontrol af såret, og der var ikke tegn på blodansamling eller blødning.

Ifølge journalen den 11. marts 2006 blev indlagt akut på Sygehus X af vagtlægen, idet der var blødning fra såret. Den 13. marts 2006 blev det, ifølge journalen, vurderet, at der ikke var chancer for såropheling, hvorfor det blev anbefalet, at fik foretaget en operativ fjernelse af brystet. Dette accepterede hun, hvorefter hun, ifølge journalen, blev opereret den 14. marts 2006.

Det er nævnets vurdering, at en blødning efter en operation er hændelig.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af efter operationen den 24. februar 2006.