Klage over manglende diagnosticering af regnbuehindebetændelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 26. november 2006 i lægevagten, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0764908

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 26. november 2006 i lægevagten, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 26. november 2006 henvendte sig til lægevagten , hvor hun til vagtlæge oplyste, at hun havde ondt i panden, og at det ene øje var rødt. Læge vurderede, at det drejede sig om pandehulehovedpine eller spændingshovedpine og ordinerede smertestillende behandling.

5 timer efter kontaktede igen lægevagten, som henviste til undersøgelse i lægevagten, Sygehus X. Her oplyste blandt andet, at hendes syn var sløret og hun blev henvist akut til øjenafdelingen, Sygehus Y, hvor det blev konstateret, at hun havde regnbuehindebetændelse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling.

Det er herved anført, at henvendte sig til vagtlægen, efter at hun gennem nogle dage havde haft hovedpine, og hendes ene øje var blevet rødt, vådt og meget ømt. Det er videre anført, at vagtlægen afviste at undersøge , idet lægen vurderede, at der var tale om spændingshovedpine. Endelig er det anført, at det senere blev konstateret, at der var tale om regnbuebetændelse.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. november 2006 i lægevagten, .

Begrundelse


Af journalen den 26. november 2006 fremgår det, at til vagtlæge oplyste, at hun havde ondt lige midt i panden, og at det ene øje var lidt rødt. Hun var ikke forkølet, og der var ingen pus i øjet. På baggrund heraf ordinerede læge Panodil.

Af udskrift af båndoptagelse af telefonsamtalen fremgår det, at oplyste, at hun havde ondt i panden lige over øjenbrynene, samt at øjet var meget rødt og vådt. Adspurgt oplyste , at hun ikke var rigtig forkølet, men måske en lille smule. Det fremgår videre, at læge oplyste, at hun mente, der var tale om pandehulehovedpine eller spændingshovedpine, ligesom hun anbefalede at kontakte læge, såfremt der kom pus i øjet.

Patientklagenævnet kan oplyse, at pandehulebetændelse oftest udvikler sig efter en forkølelse. Der kan være stærke smerter over pandehulen lige over øjenbrynene. Der er ofte samtidig snue med tæthed i næsen og næseflod. Ved kraftig betændelse kan der være feber og sløjhed. Rødme af øjet er derimod ikke almindeligt ved pandehulebetændelse.

Det er nævnets opfattelse, at kombinationen af stærke smerter over øjenbrynene og rødme af øjet bør føre til overvejelse af øjensygdomme som grøn stær eller regnbuehindebetændelse, og at patienten bør undersøges nærmere.

Det er derfor nævnets opfattelse, at læge burde have visiteret til nærmere undersøgelse i lægevagtens konsultation.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. november 2006 i lægevagten, .